Solceller eller värmepump: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 26, 2024

Solceller och värmepump är två populära energislag. Men vilket av dessa är bäst, och kan du kombinera de båda? De frågorna och fler svarar vi på nu.

Kort information om solceller

Här berättar vi kort om solceller och hur de fungerar.

Vad är solceller?

Solceller är ett system du sätter upp på ditt tak som ger dig elektricitet genom att ta tillvara på solens strålar. En normalstor solcellsanläggning innehåller solpaneler, växelriktare och kablage, och kostar mellan 130 000 och 160 000 kr eller 2 700 kr per kvadratmeter.

Bra saker med solceller

Mindre bra saker med solceller

  • Hög investeringskostnad, alltså engångskostnad.

Är solceller en bra investering?

Ja, solceller är en bra investering. Generellt ger solceller dig en nettobesparing på elräkningen på 7 500 kr per år. Du tjänar mer än så om du räknar med din inkomst för den el du matar ut på elnätet och får betalt för.

Om du hade satt in de pengar som krävdes för installationen av solcellerna på ett sparkonto hade räntan bara gett dig omkring 1 500 kr per år.

Kort information om värmepump

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump samlar den värme som redan finns i luften, höjer temperaturen och fördelar den värme som skapats i din bostad. Vanligast i mindre hus är luft/luft-värmepumpen, men det finns även bergvärmepumpar och jordvärmepumpar.

Bra saker med värmepump

  • Kort återbetalningstid på cirka 6 år.
  • Minimalt underhåll.
  • Relativt lång livslängd på omkring 15 år.
  • Luft luft-värmepumpar är billiga i inköp och installation.
  • Värmepumpar är miljövänliga.

Mindre bra saker med värmepump

  • Bergvärme- och jordvärmesystem kostar vanligtvis ca. 200 000 kr.
  • Kostnad för att byta ut gamla el-element kan tillkomma.

Kan du kombinera solceller med värmepump?

Ja, du kan kombinera solceller med värmepump. Men för att värmepumpen och solcellerna ska kunna ”prata med varandra” krävs det att värmepumpstillverkaren garanterar stöd för solceller.

Ska du kombinera solceller med värmepump?

Ja, du borde kombinera solceller med värmepump om tekniken för det finns i ditt hem. Främst då du således får ut mer av den el som solcellerna producerar. 1 kWh solel blir till 5 kWh värme eller kyla när du använder en värmepump tillsammans med dina solceller.

Är solceller eller värmepump bäst?

Både solceller och värmepumpar är mycket bra energialternativ. Underhållskraven är minimala, återbetalningstiden är relativt kort och din elräkning blir nästan garanterat lägre oavsett om du skaffar värmepump eller solceller.

Värmepumpar har en något lägre återbetalningstid, men värmepumpar tillverkar samtidigt ingen el, utan bara ”gör av med” den el som solcellerna skapar. Detta medan solceller matar ut el som din villa inte behöver tillbaka till elnätet och ger dig betalt för det.

Allt som allt vill vi säga att solceller och värmepumpar är ungefär lika bra. De har båda- för och nackdelar, men de är samtidigt två av de bästa energislagen i Sverige.

Vanliga frågor

Vad skiljer solcellsanläggningar från värmepumpar?

Solcellsanläggningar omvandlar solens strålar till elektricitet medan värmepumpar använder elektricitet för att skapa värme (och kyla om pumpen har AC-funktion). 

Är solceller och värmepumpar miljövänliga?

Ja, både solceller och värmepumpar är miljövänliga alternativ som passar bra för att ersätta fossila bränslen såsom olja och kol. 

Ger installation av värmepump rätt till grönt avdrag?

Nej, installation av värmepump ger inte rätt till grönt avdrag på 20 % av installationskostnaden. Du får däremot grönt avdrag för solceller.

Klarar solceller och värmepumpar den svenska vintern?

Ja, både solceller och värmepumpar klarar av svenska vintrar med snö och kyla. Värmepumpar mår dock bra av att ha ett tak eller ett litet ”hus” som skyddar mot snö och is på vintern.

Vad ökar villavärdet mest: solceller eller värmepump?

Solceller ökar värdet på din villa mer än en värmepump gör, men en solcellsanläggning har också en betydligt högre investeringskostnad än en värmepump. 

Utvecklas tekniken för solceller eller värmepumpar snabbast?

Både solceller och värmepumpar ger en högre effekt för mindre och mindre pengar, men jämför man energislagen är det solcellstekniken som utvecklas fortast. 

Skribent:
Dela på sociala medier