Moms på solceller: Dessa regler gäller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
person som är förvirrad

Momsbeskattning av solcellsanläggningar är en komplex fråga för många. I denna artikel går vi igenom de aktuella reglerna och riktlinjerna som styr momsbehandlingen av solceller i Sverige.

Momsregler för solceller i korthet

Nedan sammanfattar vi de mest betydande momsreglerna och vilka de berör.

Momsregler som gäller alla

 • Vid en solelsförsäljning på över 80 tkr krävs momsregistrering.
 • Momssatsen på såld solel är 25 %.
 • Momssatsen på inköp av solceller är 25 %.

Momsregler för privatpersoner

 • Privatpersoner behöver nästan aldrig betala moms på såld solel.
 • Gränsen för momsskyldighet går vid inkomst från bostad på 80 tkr/år.
 • Du får inte dra av momsen på inköpspriset så länge du inte är momsregistrerad

Momsregler för BRF

 • Bostadsrättsföreningar behöver ofta betala moms på såld solel.
 • Gränsen för momsskyldighet går vid en omsättning på över 80 tkr/år.
 • BRF:er får oftast dra av momsen på inköpspriset av solcellerna.

Momsregler för företag

 • Företag betalar alltid moms på såld solel.
 • Momsregistrering krävs vid försäljning på över 80 tkr/år.
 • Företag får alltid dra av momsen på inköpspriset av solcellerna.

Momsregler för privatpersoner som har solceller

För privatpersoner som har solceller blir momsregistrering nödvändig först när intäkterna överstiger 80 000 kronor per år. Endast ett fåtal når en så hög inkomstnivå från sina solcellsanläggningar, vilket innebär att de allra flesta privatpersoner inte behöver bekymra sig om momsregistrering.

I Sverige har 89 % av alla solcellsanläggningar en kapacitet på mindre än 20 kW. Dessa mindre anläggningar, som 20 kW, genererar årliga intäkter på momsgrundande nivå som uppgår till cirka 5 200 kronor. Detta belopp ligger alltså långt under tröskeln på 80 000 kronor för momsregistrering.

Vad som räknas som momsgrundande inkomst

Momsbasen för solcellsanläggningar omfattar enbart de intäkter som genereras genom försäljning av el. De ekonomiska fördelarna du får genom egenanvändning av solenergi och eventuella skattereduktioner för solceller anses inte vara en del av momsunderlaget.

Så tänk på att beloppet ovan på 5 200 kronor inte inkluderar inkomster för såld solel.

Kom ihåg eventuella andra intäkter

Eventuella ytterligare intäkter, såsom från uthyrning av fastigheten, kan ha inverkan på ditt behov av att registrera dig för moms. Om du hyr ut delar av din bostad är det viktigt att se till att dina årliga inkomster från både solceller och uthyrningen inte överstiger tröskeln på 80 000 kronor för momsregistrering.

Du kan ha rätt till avdrag för ingående moms

Enligt Skatteverket beror möjligheten att dra av moms på inköp och installation av solceller på hur du planerar att använda den el du producerar. Om du använder elen för ändamål som inte är till egenanvändning kan du få momsavdrag för ingående moms.

För att få göra avdrag på ingående moms krävs det att du säljer en viss mängd el till ett elbolag. Om du till exempel använder 40 % av solelen i ditt hem och säljer 60 % kan du få ett momsavdrag på 60 % av inköpspriset för anläggningen.

För att avgöra hur du kan göra avdrag för ingående moms när du har solceller, måste du göra en rimlig fördelning mellan egenanvändning och försäljning. Du presenterar en i detta fall en tydlig beskrivning av hur den producerade elektriciteten används, och Skatteverket bedömer sedan det.

Om det senare visar sig att det finns betydande skillnader mellan din redovisning och verkligheten, kan du ansöka om att justera momsavdraget i efterhand.

Momsregler för bostadsrättsföreningar som har solceller

För den el som bostadsrättsföreningen genererar och använder internt behöver man inte betala moms. Däremot läggs moms till om föreningen säljer överskottsel till ett elhandelsbolag, och den årliga omsättningen överstiger 80 000 kronor (för försäljning av överskottsel men också för hyror och årsavgifter).

Bostadsrättsföreningar som är momsregistrerade tillämpar moms på den sålda solenergin och har samtidigt rätt att göra avdrag för den ingående momsen.

Elhandelsbolaget lägger till moms, föreningen redovisar momsen

När bostadsrättsföreningen säljer överskottsel till ett elhandelsbolag, tar elhandelsbolaget hand om att lägga till moms. Dock är det föreningens ansvar att redovisa detta momsbelopp till Skatteverket.

Momsavdrag för inköp och installation

Bostadsrättsföreningen har möjlighet att göra avdrag för produktionskostnaden av den el de levererar, det vill säga kostnaden för solcellsanläggningen. Detta om den producerade elen huvudsakligen används för momsbelagda ändamål, såsom gemensamma utrymmen i fastigheten.

Dessa avdrag kan göras retroaktivt genom att skicka en begäran om omprövning till Skatteverket. För att kunna göra detta måste bostadsrättsföreningen vara momsregistrerad.

Bostadsrättsföreningar med IMD

När en bostadsrättsförening har individuell mätning och debitering (IMD) för el och samtidigt använder solceller, måste de lägga till moms på den el som de distribuerar till sina lägenhetsinnehavare.

Samtidigt har föreningen möjlighet att göra avdrag för den ingående momsen på både solceller och eventuellt inköpt el från nätet. Detta kan resultera i att momsbeloppet blir noll, men föreningen måste ändå hantera momsredovisning enligt reglerna.

Momsregler för företag som har solceller

Företag är alltid skyldiga att betala moms på den överskottsel de säljer till elnätet men har samtidigt möjlighet att dra av momsen på sina inköp av solceller.

Viktigt att kunna försvara momsbefrielsen

För att kunna dra av momsen på inköp och installation av solceller måste företaget ha en tydlig plan för hur den producerade elen kommer att användas. Det är viktigt att dokumentera detta noggrant för att kunna försvara momsbefrielsen.

Momsavdrag för reparationer, drift och underhåll

Förutom momsavdrag för inköp och installation av solceller kan företag även vara berättigade till momsavdrag för underhålls-, drifts-, och reparationskostnader för sina solcellsanläggningar. Detta kan inkludera kostnader för regelbunden service och de eventuella reparationer som krävs.

Speciella momsregler kan finnas för småföretag

Mindre företag kan dra nytta av förmånliga momsregler, inklusive förenklade momsredovisningsalternativ. Om du äger ett mindre företag med solcellsanläggningar kan det vara fördelaktigt att utforska dessa regler och alternativ.

Finns det fler regler för solceller

Ja, det finns fler regler för solceller än just skatteregler. Bland de andra regler som finns hittar du exempelvis bygglovsregler och installationsregler.

Vanliga frågor

Hur hög moms har solceller?

Solceller har en momssats på 25 % för alla. Företag får alltid dra av momsen, BRF:er får oftast dra av momsen och privatpersoner får inte dra av momsen.

Betalar man moms på importerade solceller?

Ja, importerade solceller från Kina är det 25 % moms på, likaså är det antingen tysk eller svensk moms du måste betala vid solcellsimport från Tyskland

Skribent:
Dela på sociala medier