Att köpa solceller från Tyskland: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Många vill idag investera i solceller för att kunna producera egen solel. Ett land som både producerar och säljer mycket solceller är Tyskland. Men är det bra att köpa solceller från Tyskland? Det går vi igenom nedan.

Är det smart att köpa billiga solceller från Tyskland?

Att köpa solceller från Tyskland är inte något att rekommendera. Priset för solceller i Tyskland är generellt lägre, speciellt om de köps online via nätet. Men viktigt att känna till är att totalpriset för investeringen ändå inte blir så mycket lägre efter att moms och frakt lagts på priset.

Kostnaden för frakt och moms kan variera beroende på leverantör men det är viktigt att tänka på denna kostnad när man går i tankarna att beställa solceller från Tyskland.

Värt att nämna är även att man själv ansvarar för att hitta en solcellsmontör som installerar solcellerna. Installationen måste nämligen utföras av en behörig tekniker och montör. Att hitta en montör som installerar solceller som beställts från en leverantör utanför Sverige är inte helt lätt. Få installatörer tar sig an sådana uppdrag.

Bra att känna till är också att garantier och reklamationer vid problem också är krångligare att hantera och få igenom när solcellerna köps online från ett annat land, likt Tyskland.

Exakt samma problem med reklamation och garantier, fast till och med värre, finns när man importerar solceller från Kina.

Vad är det för prisskillnad på solceller från Sverige kontra Tyskland?

Solceller kostar generellt mindre i Tyskland än i Sverige men prisskillnaden är trots allt marginell. Detta har vi fastställt genom att besöka flertalet tyska e-handlare och jämfört med svenska priser. Exempelvis kostar en JaSolar 450W solpanel cirka 2 000 kr i Tyskland och 2 295 kr i Sverige.

Prisskillnaden är alltså minimal och värt att nämna är även att frakt och moms tillkommer på priset för de tyska solcellerna.

Fördelar och nackdelar med att importera solceller från Tyskland

Det finns både för- och nackdelar med att importera solceller från Tyskland, vi går igenom vilka nedan.

Fördelar

Oftast lite billigare

Inköpspriset för solceller i Tyskland är generellt lägre både om du väljer ett komplett solcellssystem eller enstaka solpaneler. Däremot tillkommer ofta övriga kostnader såsom frakt och moms vilket är viktigt att ta med i beräkningen. I de flesta fall blir prisskillnaden minimal gentemot att beställa direkt från ett svenskt företag.

Ingen tullavgift inom EU

En fördel med att beställa från Tyskland och därmed inom EU är att du inte behöver betala några tullavgifter. Däremot tillkommer moms och frakt.

Stort utbud av solceller

Tyskland är en betydande spelare inom solcellstillverkning i världen och har genom tiderna haft många framstående företag inom branschen. Detta har bidragit till att utbudet av solceller i Tyskland är enormt stort.

Generellt hög kvalitet

En annan fördel hör till solcellspanelernas livslängd. Då tyska solcellspaneler generellt håller en hög kvalitet brukar livslängden vara lång och den årliga degraderingen låg.

Nackdelar

Svårt att få tag i svenska installatörer för tyska solceller

Installation av solceller måste ske av en behörig elektriker. Du kan alltså inte installera dina importerade solpaneler från Tyskland på egen hand. I Sverige är det dessvärre svårt att få tag i solcellsinstallatörer som är villiga att installera paneler från en utomstående leverantör vilket är viktigt att ta i beaktning vid egen import av tyska solceller.

När du investerar i solcellspaneler från svenska företag tar företaget i fråga ofta hand om hela processen, vad gäller allt från material till installation och driftsättning. Väljer du att köpa solceller från ett annat företag sjunker lönsamheten för solcellsinstallatören och därav nekar många installatörer den typen av uppdrag.

Svårt att reklamera och nyttja garantin

När du importerar och beställer solceller från ett företag utanför Sverige är det generellt svårare att nyttja garantier och eventuell reklamation. Bland annat ser regelverket kring reklamation och garanti olika ut för Sverige respektive Tyskland. Handläggningstiderna kan också förlängas avsevärt när du köper varor utanför Sverige vilket är viktigt att komma ihåg.

För att kunna nyttja dina garantier och få igenom eventuell reklamation måste du bevisa att en behörig elektriker driftsatt systemet. Har du installerat solcellerna på egen hand gäller varken garantier eller reklamation.

Du tvingas vara projektledare

När du beställer solceller på egen hand är det du som ansvarar för projektet som stort och det kostar tid och pengar. Detta innebär att du kommer behöva ta hand om allt från leverans, bortforsling av packmaterial, eventuella byggställningar, förvaring och eventuella problem och förseningar.

Väljer du istället att anlita en svensk solcellsinstallatör och leverantör sköter de allting åt dig vilket ska ses som en stor fördel.

Ibland är solcellerna av dålig kvalitet

De solceller du beställer från Kina kan vara så pass dåliga att man frågar sig om solceller är en bluff. Som ensam importör har man inte stor förhandlingskraft, och då kan det hända att den kinesiska grossisten ger dig solceller som är av sämre kvalitet då något långvarigt band mellan er ändå inte ska knytas.

Är det bättre att anlita en svensk solcellsinstallatör?

Sammantaget är det mycket enklare att välja en svensk solcellsinstallatör som sköter allting åt dig. Det är också tryggare eftersom solcellsföretaget i sig är med från start vilket innebär att du inte behöver samordna hela projektet. Garantier och reklamationsrätt ingår också alltid.

Svenska solcellsföretag arbetar också i regel alltid mot ett fast pris vilket betyder att du redan från start får en uppfattning om vad du kan förvänta dig för kostnad för projektet.

Värt att nämna är också att svenska solcellsföretag köper in solceller i stora kvantiteter så numera blir det nästan alltid lika billigt som att importera från Tyskland.

Väljer du ett kvalitetssäkrat solcellsföretag kan du också förvänta dig att installatören både är erfaren, snabb och skicklig.

Slutsatsen blir därav att det idag är långt mycket bättre att köpa solceller från ett svenskt solcellsföretag där allting ingår.

Det är säkrare, du får garanti, du slipper samordna projektet, du får ett fast pris och solcellsinstallatörer köper in solceller i bulk så det blir nästan lika billigt (eller billigare) än att köpa solceller från Tyskland.

Vanliga frågor

Får jag grönt avdrag om jag importerar solceller från Tyskland?

Nej, du får inte grönt avdrag på 20 % av totalkostnaden för din solcellsanläggning ifall du importerar solceller från Tyskland. För att få det gröna avdraget måste du skaffa solceller hos en svensk solcellsinstallatör som sköter både inköp och installation.

Varför importerar vissa solceller från Tyskland?

Den största anledningen till att svenskar importerar solceller från Tyskland är för att de vill ha ett billigare pris för hårdvaran. 

Vilka solcellsföretag finns det i Tyskland?

Några av de mest kända solcellsföretagen i Tyskland är IBC SOLAR, Solarwatt, SolarWorld, AxSun och Zolar. 

Skribent:
Dela på sociala medier