Solcellspanel: Allt du behöver veta 2024

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 08, 2024

I denna artikel får du en översikt gällande bland annat vad solcellspaneler är, hur de fungerar samt en kort genomgång av solcellsteknikens historia.

Vad är en solcellspanel?

En solcellspanel är en fysisk enhet som består av flera seriekopplade solceller, vilka tillsammans fungerar som en effektiv solenergigenerator.

Genom att omvandla solens ljus till elektricitet spelar solcellspaneler en viktig roll i att producera hållbar och miljövänlig energi.

Hur fungerar en solcellspanel?

Solcellspaneler omvandlar solens ljusenergi direkt till elektricitet genom fotovoltaiska principer, där halvledarmaterial skapar en spänningsskillnad genom exciterade elektroner.

Resultaten kan användas som likström eller omvandlas till växelström för att driva apparater eller anslutas till elnätet.

De 5 största tillverkarna av solcellspaneler

Här nedanför presenterar vi de fem ledande tillverkarna av solcellspaneler, som har spelat en betydande roll inom solenergiindustrin och bidragit till att driva framstegen inom solcells-teknologin.

Waaree Energies Ltd

Waaree Energies är en framstående aktör inom solenergisektorn i Indien med den största produktionskapaciteten på 2 GW. De tillverkar både monokristallina och multikristallina paneler och erbjuder även tjänster inom EPC, projektutveckling och takmonterade solcellslösningar. Waaree Energies har en global närvaro och attraherar intresserade investerare.

Adani Solar

Adani Solar är en del av Adani Enterprises Ltd., en stor koncern i Indien. De är en av de femton största utvecklarna av solenergiprojekt i världen och har sitt huvudkontor i Ahmedabad, Gujarat. Adani Solar har spelat en viktig roll i etableringen av en av världens största solparker.

RenewSys Solar

RenewSys Solar tillverkar viktiga komponenter för solenergi som solmoduler, sol-PV-celler, inkapslingsmaterial och bakplattor. Deras produkter används som grundläggande byggstenar inom solenergisystem. Företaget har två produktionsanläggningar i Indien och levererar sina komponenter och tjänster till över 40 länder globalt.

Vikram Solar

Vikram Solar, med säte i Kolkata, Indien, är en framstående tillverkare av solmoduler med en stor årlig produktionskapacitet på 1 GW. De är kända för sina omfattande solenergiprojekt och har en total kapacitet på över 1355 MW. Dessutom har företaget etablerat sig internationellt med en betydande närvaro utanför Indien.

SunPower

SunPower är kända för sina högeffektiva solcellspaneler. Många av dem räknas som bäst i test-solceller, särskilt deras N-typ-serie med monokristallina kiselpaneler och Maxeon-cellteknologi. De är en av de ledande leverantörerna av solenergilösningar för bostäder i USA.

Dessutom har SunPower planer på att investera i Fab 4-anläggningen för att tillverka ännu effektivare Maxeon 4-celler.

När började man använda solcellspaneler?

Solceller har en imponerande historia som sträcker sig över 100 år. Redan på 1970-talet började den användas i satelliter. Sedan dess har solcellspanelers verkningsgrad ökat avsevärt, vilket har lett till deras utbredda användning på många villatak idag.

Solcellspaneltekniken har sitt ursprung i forskning som bedrevs i Tyskland på 1800-talet av forskare som Heinrich Hertz och Wilhelm Hallwachs. Det var dock 1954 som Bell Labs i USA utvecklade den första effektiva solcellspanelen med kisel som halvledarmaterial.

Därefter fortsatte tekniken att utvecklas och förbättras över tid. Tyskland har spelat en viktig roll i solenergins framväxt och har varit en pionjär inom solcellsteknik och implementering av solcellsanläggningar, särskilt genom införandet av generösa subventioner och stödprogram för solenergi under 2000-talet.

Solcellspanelernas popularitet har vuxit så mycket att det nu även finns en svensk lagstiftning som kräver att parkeringsbyggnader ska ha solcellspaneler, vilket tydligt visar erkännandet av deras betydelse som en ren och hållbar energikälla.

En annan faktor som förtydligar att solcellspaneler är en populär teknik att det numera är enklare än någonsin att få bygglov för solceller på sitt villatak.

Vanliga frågor

Här nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om solcellspaneler.

Vad kostar en solcellspanel?

Solcellspaneler har ett prisintervall på 1 800–2 500 kronor per panel före det gröna avdraget. Med installation och tillbehör kan kostnaden per panel landa på 4 250–5 000 kronor efter avdrag. Priset påverkas av olika faktorer, såsom panelernas effektivitet och tillverkarens kvalitet.

Kan jag köpa enstaka solcellspaneler?

Ja, det är möjligt att köpa enskilda solcellspaneler i bygghandeln. Dock rekommenderas det starkt att köpa en komplett solcellsanläggning som inkluderar alla nödvändiga komponenter. På så sätt kan du säkerställa att anläggningen är optimerad och fungerar optimalt för att generera rikligt med solel.

Hur många solcellspaneler behöver man?

Antalet solcellspaneler som behövs beror på faktorer som elbehov, tillgänglig takyta och panelernas effektivitet. Generellt sett har en genomsnittlig solcellsanläggning omkring 28 paneler, vilket kräver en takyta på cirka 50 kvadratmeter.

Hur stor är en solcellspanel?

En solcellspanel har vanligtvis en yta på mellan 1,57 och 2,58 kvadratmeter. Standardmåttet för en solcellspanel är 1,82 kvadratmeter, alltså 1,75 x 1,03 meter. Men tänk på att storleken på solcellspaneler varierar beroende på tillverkare och modell.

Vilka solcellspaneler är mest populära?

De två mest populära solcellspanelerna är monokristallina solcellspaneler och polykristallina solcellspaneler som tillsammans har omkring 97 % av världsmarknaden. Monokristallina solcellspaneler är idag mer populära än polykristallina solcellspaneler.

Funkar solcellspaneler när det är skugga?

Ja, solcellspaneler producerar solel även när det är skugga, men solelsproduktionen sjunker ju mer skuggade solcellspanelerna är.

Finns det några statliga subventioner för att installera solcellspaneler?

Ja, det finns statliga avdrag för att installera solcellspaneler, främst i form av det gröna avdraget som ger 20 % avdrag på installation och hårdvara. Det finns även skattereduktion för solceller som ger dig mer betalt för solel som du matar ut på elnätet.

Får jag installera mina solcellspaneler själv?

Nej, du får inte installera dina solcellspaneler själv. Allt elarbete måste nämligen utföras av certifierade elektriker.

Skribent:
Dela på sociala medier