Solcellers historia: Så uppfanns solenergi

av Peter Ahrberg Uppdaterad juli 16, 2022
solceller historia

Visste du att den första fungerande solcellen tillverkades redan år 1954?

I denna artikel kan du läsa mer om solcellers historia och få reda på vem som först upptäckte att solens strålar går att omvandla till elektricitet.

När uppfanns solceller?

Det var fransmannen Edmond Becquerel som redan år 1884 insåg att man kunde omvandla solens strålar till elektricitet.

Denna upptäckt gav bränsle till en mängd forskare som med olika metoder började forska kring hur man skulle kunna omvandla Becquerels teori till en fullt fungerande solcell.

Man lyckades uppnå samma effekt med selen, som är ett grundämne, om detta utsattes för direkt solljus. Dock var verkningsgraden väldigt blygsam och uppgick till cirka 1 procent, vilket dock räckte för att driva en lampa.

Den första fungerande solcellen lanseras

Det skulle dock dröja till mitten på 1950-talet innan den första versionen av dagens solceller uppfanns.

Det var alltså redan under 1800-talet som man upptäckte hur ljuset kunde användas för att skapa elektricitet, men vid denna tid så var det svårt att se hur detta skulle tillämpas praktiskt.

Det skulle dröja ända fram till 1954 då det amerikanska företaget Bell Laboratories kunde presentera de första fungerande solcellerna. Verkningsgraden för dessa solceller låg på cirka 6 procent.


Vid denna tidpunkt såg man direkt att detta kunde användas för att producera elektricitet för de satelliter som man skickade upp i rymden. Detta gjorde att man kunde förlänga satelliternas livslängd med många år.

Solceller för rymden krävde en enormt hög kvalitét och att tillverka solceller var därför extremt dyrt. Därmed kunde man inte se att det kunde finnas andra användningsområden för solceller.

Det skulle dröja ända fram till slutet på 1960-talet innan man började se över hur man kunde tillverka solceller med billigare material och därmed kunna använda dessa på jorden för att producera elektricitet.

Dock var solceller fortfarande mycket dyra och därför var det endast större företag som investerade i solceller för att kunna producera elektricitet på platser där man inte kunde få elektricitet på annat sätt.

Vid denna tidpunkt hade man knappast miljön i tanken då man investerade i solceller utan investeringar gjordes främst av praktiska skäl och till viss mån även av ekonomiska orsaker.

Solceller då och nu

Genom årtionden har solcellerna vidareutvecklats och med tiden kunde man finna nya material som kunde användas vid tillverkningen av solceller och på så sätt få ned tillverkningskostnaden.

Man har också lyckats göra solpaneler allt mer effektiva. Idag har kommersiella solpaneler en verkningsgrad på runt 20%, vilket är cirka 3 gånger starkare än när dem först lanserades.

Under 1990-talet var det en del företag även i Sverige som började investera i solceller men det skulle dröja till efter år 2010 innan solceller också blev en alternativ elkälla för privatpersoner.

Då började priserna att sjunka vilket de har fortsatt att göra under de senaste åren så idag är en investering i en solcellsanläggning lönsam. Det innebär att många privatpersoner väljer att installera solceller och producera sin egen elektricitet samtidigt som de också bidrar till en bättre miljö.

Idag finns det över 65 000 installerade solcellsanläggningar i Sverige, vilket visar vilken popularitet solceller har fått under de senaste åren.

Att investera i solceller idag

Har man en egen fastighet är en installation av en solcellsanläggning en mycket bra investering. Normalt kan en solcellsanläggning producera cirka 50 procent av fastighetens energibehov eller mer vilket gör att man under en solcellsanläggnings livslängd kan göra betydande besparingar.

Redan efter 10-14 år har man vanligtvis fått tillbaka de pengar som man har betalt för sin solcellsanläggning och därefter kan man njuta av avkastningen på investeringen i många år framåt.

Att en installation av solceller också bidrar till en bättre miljö och därmed även ett minskat klimathot är också en av de vinster som ens investering i grön el innebär.

Under de senaste 20 åren har priserna för solceller minskat med cirka 90 procent, vilket bland annat beror på att strafftullar har tagits bort och att priset har sjunkit på grund av större beställningar.

Det har lett till att tusentals privatpersoner runt om i Sverige varje år väljer att installera en egen solcellsanläggning för att producera egen elektricitet för sina fastigheter.

Skribent:
Dela på sociala medier