Vad är en solcellsmontör och hur blir du det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
person-som-installerar-solceller

Efterfrågan på solceller har aldrig varit större, vilket lett till att allt fler montörer eftersöks. I denna artikel reder vi bland annat ut vad en solcellsmontör är samt hur du blir det.

Vad är en solcellsmontör?

En solcellsmontör är expert på att installera solpaneler för att producera el från solenergi. De ansvarar för att planera, montera, och koppla solpanelerna till elsystemet. De utför även tester och underhåll samt säkerställer att installationen följer alla säkerhetsstandarder och har rätt dokumentation.

Ofta arbetar man som solcellsmontör i ett team. Detta eftersom yrket i sig kan innebära tunga lyft och liknande uppgifter som kräver att man är fler än en person på plats.

Vad gör en solcellsmontör?

En solcellsmontör har ett brett ansvarsområde som inkluderar flera viktiga uppgifter relaterade till installationen och underhållet av solcellsanläggningar. Deras arbete innefattar installation och montering av allt från växelriktare till inmätning och infästning av solceller på mark och tak.

Utöver detta ansvarar solcellsmontörer för att ansluta och konfigurera elektroniska styrinstrument som övervakar och reglerar solcellssystemet. Dessa styrinstrument är avgörande för att säkerställa solcellernas effektivitet och driftsäkerhet.

Vilken utbildning krävs?

För att bli en solcellsmontör krävs vissa förkunskaper inom teknik- och byggrelaterade ämnen som vanligtvis kommer från en gymnasieutbildning. Meriterande gymnasieutbildningar som ger goda förkunskaper för att bli solcellsmontör är exempelvis byggprogrammet, VVS-programmet och elprogrammet.

Efter sin gymnasieutbildning genomgår man vanligtvis en montörsutbildning på omkring ett år som fokuserar på solcellsteknik och solcellsinstallationer. Utbildningens längd kan variera beroende på tidigare erfarenheter.

När montörsutbildningen är klar kan man ansöka om arbete inom solcellsinstallation och montörsjobb med inriktning på solcellsinstallation.

Vad tjänar en solcellsmontör?

Den genomsnittliga månadslönen för solcellsmontörer är enligt ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) omkring 35 000 kr. Detta motsvarar en timlön på omkring 220 kr, baserat på en normal arbetsvecka på 40 timmar. Det finns däremot ett par faktorer som kan påverka månadslönen.

Hur mycket du tjänar som solcellsmontör påverkas dels av hur lång erfarenhet du har. En person med mycket erfarenhet tjänar vanligtvis mer än en person som är nyexaminerad. Vilken region och stad du bor och arbetar i kan också ha viss påverkan på månadslönen.

En annan faktor som kan påverka din månadslön som solcellsmontör är din arbetsgivare. Vissa solcellsföretag betalar mer och andra betalar mindre i lön.

Har solcellsmontörer en bra arbetsmiljö?

Solcellsmontörer arbetar i en övervägande bra arbetsmiljö som bland annat innebär utomhusarbete och möjlighet att vara en del av den växande solenergiindustrin. Dock kan arbetsuppgifterna vara fysiskt krävande och ibland innebära arbete på hög höjd, vilket kan innebära en viss risk.

Sammantaget arbetar solcellsmontörer i en god arbetsmiljö som ger goda möjligheter att njuta av frisk luft och naturligt ljus. Det fysiska arbetet kräver dock att du som arbetstagare är i god fysisk form för att undvika skador.

Arbetet på hög höjd kan innebära visst risktagande vilket kräver strikt följsamhet av säkerhetsprotokoll. Vid användning av rätt skyddsutrustning är det däremot sällan någon fara att jobba på hög höjd.

Skribent:
Dela på sociala medier