Köpa solceller nu eller vänta: Råd & Tips

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 26, 2024
kopa-solceller

Många funderar över om de ska investera i solceller nu eller avvakta. Detta beslut kan vara knepigt eftersom det finns många faktorer att beakta. I den här artikeln reder vi ut hur du bör tänka.

Ska du köpa solceller nu eller sen?

Köp solceller idag. Att vänta är dåligt då priserna redan är låga tack vare att Kina och Tyskland massproducerar solceller. Dessutom har importtullarna för kinesiska solceller tagits bort sedan 2018. Denna kombination av faktorer gör det ekonomiskt fördelaktigt att ta steget mot solenergi redan nu.

En annan faktor som talar för att du bör investera i solceller nu och inte vänta är att tekniken bakom solceller aldrig varit bättre. En sista faktor som talar för att du bör köpa solceller nu är att det idag finns statliga bidrag för solceller du har möjlighet att nyttja. Dessa bidrag riskerar att försvinna om du väntar.

I framtiden när användandet av solceller blir än mer utbrett kommer det inte längre vara lönsamt för regeringen att erbjuda bidrag för de som väljer ett mer miljövänligt val. Idag kan du exempelvis nyttja det gröna avdraget, nätnytta och skattereduktion enbart för att du valt att investera i solceller idag och inte väntar.

Priset för solceller blir lägre och lägre

Förmodligen kommer priset för solceller bli lägre och lägre även i framtiden, men den största prissänkningen har redan skett. Det går inte att masstillverka solceller mer effektivt än man gör idag, och de statliga stödsystemen håller priserna för solceller nere.

Så köper du solceller idag

Att köpa solceller är enkelt. För att säkerställa att du får bästa möjliga pris och produkt finns det dock ett par saker du bör göra. Vi går igenom hur du går tillväga för att köpa solceller nedan.

Kontrollera vilka förutsättningar du har

Det är viktigt att du grundligt går igenom vilka förutsättningar du har för att på bästa sätt förbereda dig inför en installation av solceller. De viktigaste aspekterna att ta hänsyn till och överväga är:

  1. Takyta och exponering: Först och främst måste du bedöma hor stor takyta du kan installera solceller på, och att taket har en bra exponering mot solen. En väl belyst takyta kommer att ge bättre energiproduktion.
  2. Skuggning av dina solceller: Se till att taket är fritt från skuggor som kan minska solcellernas effektivitet. Träd, byggnader eller andra hinder kan påverka prestandan negativt.
  3. Bygglov: Kontrollera om installationen av solceller kräver bygglov i din kommun. Det är ovanligt att det krävs bygglov för solceller men vi rekommenderar alltid att du undersöker saken.
  4. Finansiering: Undersök dina finansieringsmöjligheter. Behöver du ansöka om ett solcellslån eller kan du finansiera installationen på annat sätt? Det finns också flera bidrag du kan ansöka om för att minska kostnaden.
  5. Försäkringsskydd: Granska din nuvarande hemförsäkring för att säkerställa att den täcker eventuella skador på din solcellsanläggning, till exempel vid brand i solcellerna eller åska i solcellerna? Det kan krävas att du byter till en försäkring som inkluderar detta skydd eller så kan du behöva lägga till ett tillägg i försäkringen.
  6. Elförsäljningsavtal: Om du planerar att sälja överskott av din solenergi till elnätet, undersök vilket elbolag som erbjuder det bästa avtalet.

Ta in offerter från solcellsföretag

För att säkerställa att du får bästa möjliga pris rekommenderar vi alltid att du tar in offerter från fler solcellsföretag för att sedan jämföra dessa. Detta kan du göra hos oss helt kostnadsfritt och utan risk.

Ansök om bygglov (om det krävs)

Det är ovanligt att bygglov krävs för att installera solceller, men i vissa fall behövs det. Detta exempelvis om du bor i ett K-märkt hus. Säkerställ därför alltid hur förutsättningarna ser ut hemma hos dig.

Bestäm när solcellerna ska installeras

Tillsammans med ditt valda solcellsföretag behöver du bestämma när installationen ska ske. Ofta tar en vanlig solcellsinstallation inte mer än fem arbetsdagar.

En ny elmätare installeras

I samband med installationen av dina solceller kommer ibland en ny elmätare behöva installeras. Om mätarbyte behövs är den elmätare du får en dubbelmätare, vilket innebär att den har möjlighet att både mäta den el du köper från elnätet och den överskottsel du säljer tillbaka till nätet från dina solceller.

Det är värt att notera att själva bytet av elmätaren är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av det solcellsinstallationsföretag du har valt för din installation. De kommer att utföra bytet av elmätaren åt dig som en del av installationsprocessen. Tack vare den elmätare då får kan du bekvämt övervaka och dra nytta av den solel du genererar och säljer tillbaka till elnätet.

Solcellerna driftsätts

När installationen är klar kommer solcellerna driftsättas av certifierade och kvalificerade elektriker. Vid driftsättningen kommer elektrikerna utföra flera tester och kontroller för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt och i enlighet med säkerhetsstandarderna.

Detta steg är avgörande för att garantera att din anläggning är säker och effektiv i sin energiproduktion.

Efter installationen är du berättigad till ersättning för den överskottsel du säljer till elnätet. Detta innebär att du kan dra nytta av att producera mer el än du förbrukar, och ditt valda elbolag kommer att kompensera dig för den mängd solel som matas tillbaka in i nätet.

Värt att tänka på är dock att du generellt tjänar mest på att förbruka den solel du tillverkar i din egen villa.

Vanliga frågor

Vad är de viktigaste fördelarna med att skaffa solceller idag?

Om du skaffar solceller idag får du prisvärda solceller då den största prissänkningen redan skett. Samtidigt får du ta del av alla statliga avdrag såsom det gröna avdraget och skattereduktionen för solel, som mycket väl kan tas bort om ”för många” hinner skaffa solceller.

När kan det vara värt att vänta med att skaffa solceller?

Om ditt tak är i dåligt skick och du inte har råd att reparera det är det bättre att vänta med att skaffa solceller. Att installera solceller på ett tak som är gammalt och slitet är både krångligt och dyrt.

Skribent:
Dela på sociala medier