Solceller och åska: Så fungerar det – och är åska farligt?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
det regnar och åskar på solceller

Ibland åskar det. Men är åska farligt för dina solceller, och finns det sätt man kan skydda sin solcellsanläggning mot blixtnedslag? Dessa frågor och fler svarar vi på nu.

Är åska farligt för solceller?

Nej, förutsatt att din solcellsanläggning är installerad korrekt och har rätt utrustning är åska generellt inte farligt för dina solceller. Solceller som inte har skydd som jordning och överspänningsskydd löper däremot kraftigt ökad risk att skadas av åska.

I undantagsfall kan åska innebära brandrisk för dina solceller, och om det vill sig illa kan komponenter som solcellspaneler, kablage, växelriktare och elcentral skadas av den överbelastning ett blixtnedslag ger.

Vad händer när åska träffar dina solceller?

När dina solceller träffas av blixten vid åskväder överbelastas din solcellsanläggning med en stor mängd ström som träffar systemet på samma gång.

Vid ett kraftigt nedslag följer strömspiken med kablarna från solcellerna hela vägen in till hemmet, så att skydda sina solceller från åska är viktigt.

Vad kan hända om blixten slår ner i dina solceller?

  • Brand. Solcellsanläggningen fattar eld. Detta är mycket ovanligt och enkelt att förhindra med t ex jordning och åskavledare.
  • Skador på solcellspanelerna. Om blixten slår ner kan solpanelerna skadas antingen direkt eller över tid.
  • Produktionsförlust. Om du blir tvungen att avaktivera dina solceller på grund av skada eller i förebyggande syfte kan solcellsanläggningen inte längre tillverka solel.

Så skyddar du dina solceller från åska

Med jordning

Genom att jorda dina solceller på rätt sätt minimerar du risken för att dina solceller skadas vid åska. Ett vanligt sätt att jorda solceller är att använda ett jordningsspjut som man placerar i marken tätt intill solcellsinstallationen.

Den överladdning som blixten ger färdas i detta fall ner i jorden i stället för att skada dina solceller och/eller din elektronik i hemmet.

Med överspänningsskydd

Med ett överspänningsskydd i din solcellsanläggning skyddar du alla komponenter i systemet på ett bra sätt. Solcellspaneler, kablage, växelriktare och elcentral skyddas på ett effektivt sätt med hjälp av ett överspänningsskydd.

Överspänningsskyddet övervakar hela tiden spänningen i systemet. Så fort något inte är som det ska leder överspänningsskyddet den skadliga energin, till exempel en strömspik från en blixt, ner till den jordade delen av systemet där strömmen inte gör skada.

Med åskavledare

En åskavledare, även kallad blixtavledare ser till att dina solceller skyddas från blixtnedslag genom att avleda strömspikar genom att åskavledaren ”tar smällen” i stället för solcellssystemet.

Att åskavledaren är installerad på rätt sätt och att den fungerar som den ska kan bara en behörig elektriker kontrollera.

Vanliga frågor

Måste man ha överspänningsskydd för solceller?

Nej, du måste ha överspänningsskydd som skyddar dina solceller, men du borde verkligen ha det. I princip alla solcellsleverantörer bygger in överspänningsskydd i sina solcellsanläggningar, så att väl fungerande överspänningsskydd är ett krav du ska sätta på din solcellsinstallatör.

Det finns däremot en regel som säger att om överspänningsskydd finns på ditt solcellssystem ska det fungera enligt SS-EN 50539-11-standarden.

Finns det växelriktare med inbyggt överspänningsskydd?

Ja, det finns växelriktare med inbyggt överspänningsskydd. Om det inbyggda överspänningsskyddet uppfyller de krav som finns behöver du inget externt överspänningsskydd utöver det som finns i växelriktaren.

Ska jag stänga av solcellsanläggningen när det åskar och blixtrar?

Nej, det behöver du inte göra. Dagens solcellsanläggningar har funktioner såsom jordning, överspänningsskydd och åskavledare som ser till att åska i princip aldrig är något problem.

Hur märker jag om mina solceller träffats av blixten?

Vanliga tecken på att din solcellsanläggning träffats av blixten är att:

  • Solcellerna fått brännmärken.
  • Solcellerna helt eller delvis smält.
  • Växelriktaren har slutat fungera.
  • Solcellsanläggningen tillverkar mindre solel än normalt.
  • Solcellsanläggningen startar om av sig självt.

Men det är värt att poängtera att åska och blixtrar i princip aldrig är något problem för moderna solcellsanläggningar.

Vad ska jag göra om min solcellsanläggning träffats av blixten?

Då ska du stänga av solcellsanläggningen, kontakta en fackman, och ha solcellsanläggningen avstängd till det att fackmannen är på plats för att kontrollera och reparera anläggningen. 

Finns det försäkringar som täcker blixtnedslag på solcellssystem?

Ja, i normalfallet täcker din hemförsäkring blixtnedslag på ditt solcellssystem. Men det är viktigt att du säkerställer att skydd för blixtnedslag i solcellsanläggningen finns i din hemförsäkring så du kan vara säker på att få ersättning.

Skribent:
Dela på sociala medier