Nätnytta för solceller: Definition och ersättningsnivå

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024

Här berättar vi allt du behöver veta om nätnytta för solceller såsom hur hög ersättningen är och vilka skatteregler som finns.

Vad är nätnytta?

Nätnytta är pengar ditt elnätsföretag ger dig för att dina solceller gör nytta i elnätet. När du säljer solel till ditt elbolag minskar elbolagets överföringskostnader, och det tjänar elnätsföretaget pengar på.

Nätägaren tjänar alltså pengar på att du tillverkar solel så nära andra nätkunder som möjligt. Det minskar elbolagets kostnader för både eltransport och elförlust, vilket du får en ersättning för i form av nätnytta.

Hur mycket får du i nätnytta?

Nätnytta per inmatad kWh

Generellt får du mellan 2–16 öre per kWh el du matar ut i det allmänna elnätet. Snittersättningen för nätnytta är ca. 5 öre per kWh. Den nätnytta du får varierar främst beroende på region, den tid på dygnet elen säljs och vilket elnätsbolag du har.

Nätnytta per år

Om du har en normalstor solcellsanläggning med en effekt på 10 kW får du vanligtvis en nätnytta per år som uppgår till ca. 250 kr.

Skatteregler för nätnyttan

Momsregler

Som privat mikroproducent av solel betalar du inte moms på den nätnytta du skapar och får betalt för. Ersättningen dras normalt av på den nätavgift som elbolaget tar ut av dig.

Som bostadsrättsförening med solceller betalar elnätsföretaget moms på den nätnytta bostadsrättsföreningen får. Men om BRF:en inte säljer någon solel och bara får ersättning för nätnytta behöver föreningen inte heller betala någon moms för nätnyttan.

I de regler som gäller för moms på solceller står det skrivet att bostadsrättsföreningar normalt är momsbefriade, men försäljning av solel till elnätsbolaget är dock momspliktigt. Därför måste BRF:er betala moms på nätnyttan när de säljer solel till nätbolaget.

Regler för inkomstskatt

Som privatperson behöver du i princip aldrig betala inkomstskatt för den överskottsel säljer till elnätsbolaget. De inkomster du får från solelsförsäljning deklarerar du som kapitalinkomst.

En normalstor villa får generellt en kapitalvinst på ca. 5 000 kr per år från sina solceller, så att slå i det inkomsttak som finns är mycket svårt. Den stora besparingen med solceller får du av att använda den solel du tillverkar i din egen villa.

Ett tak på 40 000 kr finns för solelsförsäljning. Hamnar du under det taket behöver du inte betala någon inkomstskatt alls, men hamnar du över det taket betalar du 30 % skatt på de inkomster som överstiger 40 000 kr.

Inkomster för såld solel och nätnytta administreras av elbolaget och finns som förtryckta uppgifter på din deklaration. Du behöver bara bekräfta att uppgifterna stämmer, vilket de i princip alltid gör.

Hur vet elbolaget hur mycket nätnytta du ska ha?

Ditt elnätsföretag vet hur mycket nätnytta du ska ha då de själva äger och övervakar det nät du matar ut överskottselen på. Exakt hur mycket nätnytta du ska ha ser de på din elmätare.

För att kunna sälja solel till elbolag måste du ha en elmätare som både mäter hur mycket el du producerar i din villa och hur mycket el du köper in av ditt elbolag.

Elnätsbolaget installerar en ”dubbel” elmätare utan kostnad strax innan ditt solcellssystem driftsätts. Ett krav för att installationen av den nya elmätaren ska vara gratis är att mätarsäkringen ligger på under 63 A.

Kan elbolag strunta i att betala ut nätnytta till dig?

Nej, elbolag kan inte strunta i att betala ut nätnytta till dig. Detta då nätnytta måste betalas ut till mikroproducenter av solel enligt de regler som finns i ellagen. Vad din nätnytta är värd i pengar regleras generellt av lagen och bestäms exakt av elnätsbolaget.

Vanliga frågor

Vilka inkomster kan solceller ge förutom nätnytta?

Nätnyttan exkluderad ger solceller inkomster för att du säljer solel, sen tjänar du också pengar på att använda den solel du tillverkar i din egen villa. Du tjänar också pengar på att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier.

Hur vet jag hur mycket nätnytta jag fått av elbolaget?

Elbolaget specificerar din nätnytteersättning på den faktura för nätavgifter du får hem av dem. Normalt dras nätnyttan direkt på nätavgiften så du får i princip aldrig nätnyttan som en extra utbetalning från elnätsbolaget.

Får fler energislag än solceller nätnytta?

Nätnytta är något som betalas ut till alla produktionsanläggningar i Sverige som tillverkar el från förnybara källor. Förutom solceller får bland annat vindkraftsparker ersättning för nätnytta.

Skribent:
Dela på sociala medier