8 olika typer av solceller: Lista och guide

av Peter Ahrberg maj 29, 2024
Olika typer av solceller

Utforska de åtta olika typerna av solceller i vår omfattande lista och guide, och ta reda på vilken solcellsteknik som passar bäst för dina behov och förutsättningar.

Artikelns innehåll

1. Kiselsolceller

Kiselsolceller, som är den vanligaste typen av solcellen på marknaden, finns i två huvudtyper: monokristallina och polykristallina solceller.

Monokristallina solceller är tillverkade av en enda kristallstruktur av kisel, vilket ger dem en distinkt svart färg och högre effektivitet. Dessa solceller presterar bättre, särskilt i begränsat utrymme, och har en längre livslängd. De är också mer effektiva i svagt ljus och vid högre temperaturer, vilket gör dem idealiska för både bostäder och kommersiella installationer där maximal energiproduktion är avgörande.

Polykristallina solceller, å andra sidan, består av flera kiselskristaller som smälts samman. De har en blåaktig ton och är vanligtvis billigare att producera än monokristallina solceller. Trots att de har något lägre effektivitet, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning för många. Polykristallina solceller är ett bra val för installationer där det finns gott om utrymme, och där priset är en viktig faktor.

Värt att tänka på är också att polykristallina solceller mer eller mindre är utfasade i Sverige, så monokristallina solceller är det bästa, och oftast det enda valet inom kiselsolceller.

2. Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller tillverkas genom att applicera tunna skikt av fotovoltaiskt material, såsom amorf kisel, kadmiumtellurid eller kopparindiumgalliumselenid, på en substrat. Denna tillverkningsprocess gör dem flexibla och lätta, vilket möjliggör installation på olika ytor, inklusive böjbara och böjda ytor, såsom solcellstak.

Tunnfilmssolceller har potential att vara kostnadseffektiva och erbjuder fördelar som högre tolerans mot skuggning och bättre prestanda i svagt ljus jämfört med traditionella kiselsolceller. Denna teknik öppnar upp möjligheter för nya tillämpningar inom bland annat byggintegration, bärbar elektronik och off-grid-system.

Tänk också på att tunnfilmssolceller inte är alls lika effektiva som kiselsolceller, och att de har en lägre livslängd än kiselsolceller.

3. Perovskit-solceller

Perovskit-solceller är banbrytande inom solenergiindustrin, och deras användning av perovskitmaterial som det aktiva skiktet gör dem särskilt lovande för framtiden. Deras potential för hög effektivitet och enkel tillverkning öppnar dörrar för kostnadseffektiva och skalbara solcellsinstallationer som kan revolutionera energisektorn.

Perovskit-solceller har redan visat sig ha imponerande effektivitet i laboratoriemiljöer och i mindre skala. Den utmaning som återstår är att överföra denna prestanda till storskaliga och kommersiella tillämpningar. Genom att adressera frågor kring stabilitet och långsiktig hållbarhet kan perovskit-solceller bli en integrerad del av framtidens energisystem och bidra till att minska vårt beroende av fossila bränslen.

4. Tandemsolceller

Tandemsolceller erbjuder en framtid inom solenergi genom att kombinera olika fotovoltaiska material i flera skikt för att öka effektiviteten. Genom att stapla material med olika absorptionsegenskaper kan de maximera energiutbytet över solspektrumet och producera mer elektricitet än traditionella solceller.

Deras förmåga att optimera solenergiutnyttjandet över olika ljusvåglängder gör tandemsolceller effektiva i olika miljöer. Detta gör dem attraktiva för både bostads- och kommersiella solenergiprojekt, och de erbjuder högre effektivitet än enskikts-solceller även under varierande ljusförhållanden.

5. DSSC-solceller

DSSC (Dye-Sensitized Solar Cells), eller färgkänsliga solceller, utnyttjar ett tunt lager av färgämne för att absorbera solenergi. Denna teknik erbjuder enkel tillverkning och låg kostnad jämfört med traditionella kiselsolceller.

DSSC-solceller kan generera elektricitet även vid svagt ljus eller i skuggade förhållanden, tack vare fotosyntesliknande processer. Denna egenskap gör dem lämpliga för olika tillämpningar, inklusive bärbara enheter och byggintegrerade system. Utvecklingen av DSSC-solceller fortsätter att fokusera på att förbättra deras effektivitet och stabilitet för att öka deras användbarhet på marknaden.

6. PERC-solceller

PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) solceller är en avancerad typ av kiselsolceller som utmärker sig genom sin förbättrade effektivitet. Genom passiveringsteknik minskas recombination av laddningsbärare i cellen. Denna teknik innebär att solcellernas baksida behandlas för att minska reflektionen av ljus och för att förbättra absorptionen, vilket resulterar i en ökad total energiutbyte.

Dessa solceller har blivit alltmer populära på marknaden tack vare deras högre effektivitet och kostnadseffektivitet jämfört med konventionella solceller. De erbjuder ett attraktivt alternativ för både kommersiella installationer och hushållsinstallationer.

7. IBC-solceller

IBC (Interdigitated Back Contact) solceller är en avancerad typ av solceller som utmärker sig genom att ha alla elektriska kontakter på baksidan av cellen. Denna design minskar skuggning och förbättrar effektiviteten genom att öka den användbara ytan för solabsorption.

Genom att placera de elektriska kontakterna på baksidan minskar IBC-solceller också risken för energiförlust på grund av reflektion och absorption i kontakterna.

Denna teknik har potential att ge högre effektivitet och bättre prestanda jämfört med traditionella solceller och är särskilt lämplig för applikationer där plats är begränsad och maximal energiproduktion är avgörande.

8. Nanotrådsbaserade solceller

Nanotrådsbaserade solceller utgör en spännande framtid inom solenergi genom sin användning av nanotrådar av halvledarmaterial för att effektivt fånga solenergi. Dessa tunna trådar erbjuder en enorm yta för solabsorption samtidigt som de minskar materialanvändningen, vilket potentiellt kan leda till sänkta produktionskostnader och ökad ekonomisk lönsamhet.

Den banbrytande tekniken utnyttjar även kvantmekaniska effekter för att förbättra solcellernas effektivitet och prestanda jämfört med traditionella solceller. Genom att dra nytta av dessa fundamentala fysikaliska principer kan nanotrådsbaserade solceller maximera solenergiutnyttjandet och generera mer elektricitet per kvadratmeter jämfört med konventionella solceller.

Vilken är den vanligaste solcellstekniken?

Den vanligaste typen av solceller som används både av privatpersoner och företag är kiselsolceller, särskilt monokristallina solceller. Dessa solceller utgör en stor majoritet av solcellsinstallationer över hela världen på grund av sin beprövade teknologi, tillförlitlighet och rimliga kostnader.

Monokristallina solceller är kända för sin höga effektivitet och eleganta utseende, medan polykristallina solceller erbjuder en prisvärd lösning med något lägre effektivitet. Båda dessa typer av solceller är lämpliga för både småskaliga bostadsinstallationer och storskaliga kommersiella projekt.

Skribent:
Dela på sociala medier