Solceller på vinter: Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad juli 16, 2022
solceller vinter

Solceller kräver sol för att kunna generera elektricitet. Under vintern så är det inte lika många soltimmar som under sommaren men det betyder inte att solcellerna inte fungerar på vintern.

Producerar solceller el på vintern?

Solceller producerar elektricitet även om det är molnigt så länge solen är uppe och det är ljust ute. Under vintern så är solbestrålningen fortfarande stark i Sverige och när de reflekteras mot snön så bidrar det också till att solcellerna kan producera elektricitet även under vintern.

Dock så kommer produktionen av elektricitet aldrig vara lika hög som under sommaren men ändå ge tillräcklig effekt för att vara lönsam även under vintertid.

Bäst effekt får du om du installerar solceller i södra, sydöstra eller mellersta Sverige där antalet soltimmar ligger över genomsnittet, även under vintern.

Men du kan också installera solceller i norra Sverige och erhålla en bra produktion under sommaren och en hyfsad produktion under vintern. Faktum är att desto kallare det är desto bättre effekt får du ut av dina solceller då dessa producerar med elektricitet om de är nedkylda.

Om du investerar i solceller så kan du under sommaren sälja det överskott av elektricitet som du inte använder själv. Sedan kan du köpa tillbaka ungefär motsvarande mängd elektricitet under vintern, då den elektricitet som solceller producerar under vintern inte kommer att räcka till för fastighetens energibehov.

Underhåll av solceller på vintern

kvinna borstar bort snö från solpaneler på vintern

För att solceller ska vara effektiva och producera rikligt med elektricitet så är det viktigt att solcellerna inte hamnar i skugga från omgivningen. Under hösten så behöver du borsta bort löven från solcellerna så att de kan arbeta med högsta effekt.

Likadant gäller under vintern då du behöver borsta bort snö från solcellerna så att de kan ta emot maximal bestrålning från solen.

Solceller kräver inte speciellt mycket underhåll utan sköter i praktiken sig själva. Det enda man behöver tänka på är att solpanelerna inte blir skymda av löv eller snö, då det drar ned effekt på solcellerna.

Solceller fungerar bra i Sverige, även på vintern

En del tror att Sverige inte har rätt förhållanden för solceller, bland annat för att Sverige har en lång och mörk vinter. Men det är inte sant. Vi har en mycket bra solbestrålning och dessutom många soltimmar varje år, även under vintern, vilket gör att vi har mycket gynnsamma förhållanden då det kommer till solceller i Sverige.

Solbestrålningen är varje år lika stark som i Tyskland, där 8 procent av all elektricitet kommer från solceller. Det innebär att även Sverige kan producera mycket av den elektricitet som vi använder med hjälp av solceller och därmed bidra till en bättre miljö.

En investering i solceller kan vara mycket lönsam över tid då den ger dig en bra avkastning i minst 25-30 år framåt. Redan efter 10 år så är din investering återbetald vilket betyder att du i minst 15 år ytterligare kan se fram emot en bra avkastning genom minskade elkostnader.

Beroende på hur stor solcellsanläggning du installerar så kan du producera egen elektricitet som motsvarar minst 50 procent av din fastighets elförbrukning, eller mer. Det innebär att du kan halvera dina energikostnader, vilket blir mycket pengar under ett år.

Skribent:
Dela på sociala medier