Solceller i Norrland: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg december 15, 2023

Många norrlänningar funderar på om det är ekonomiskt fördelaktigt att satsa på solceller med tanke på de rådande förhållandena. I denna artikel kommer vi att utforska just den frågan.

Är det lönsamt att ha solceller i Norrland?

Att investera i solceller i Norrland kan absolut vara en lönsam idé som kan hjälpa dig att bli mer självförsörjande på el. Det finns dock utmaningar som du bör ta i beaktning. Den största utmaningen ligger i att Norrland större delar av året har väldigt korta dagar och därmed nästan inget solljus.

Solcellernas effektivitet påverkas tydligt av de långa, mörka vintrarna och den stora mängden snö. Under vissa perioder är det nästintill konstant mörker i Norrland, vilket resulterar i att solcellerna inte kan generera någon elektricitet alls.

Å andra sidan, under sommarmånaderna råder nästan konstant ljus, vilket potentiellt kan balansera produktionen av energi från solcellerna.

Vad är solinstrålningen i Norrland?

I Norrland där solen stora delar av året inte visar sig är solinstrålningen låg, ibland så låg som mellan 800 – 900 kWh/m². Solinstrålning, alltså den mängd solenergi som når jordytan från solen, är en central faktor vid bedömning av solenergipotential i olika områden.

I övriga delar av Sverige är solinstrålningen högre än i Norrland. I södra Sverige är den exempelvis som högst omkring 1400 kWh/m². Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige är omkring 1 100 kWh/m².

Uppmärksamma att solinstrålningen i Norrland nästan är 20 % lägre än genomsnittet i Sverige. Eftersom vi inte kan styra vädret kan dock mängden solinstrålning variera från år till år. Ibland kan den till och med variera så mycket som med upp till 10 % från år till år.

Hur mycket solel producerar en solcellsanläggning i Norrland?

En solcellsanläggning med en medelstor kapacitet på omkring 12 kW i Norrland förväntas generera mellan 9 000 och 13 000 kWh solenergi årligen. Denna beräkning bygger på antagandet att varje installerad kilowatt solceller kan producera är ungefär 800 – 1 100 kWh per år.

Detta ger dock enbart en uppskattning av den förväntade årliga solelsproduktionen. Resultatet kan variera från år till år. Yttre faktorer såsom val av solcellsmodell, lokala förhållanden och väder har alla inverkan på den faktiska mängd solel en solcellsanläggning kan producera i Norrland.

Är snön i Norrland ett problem för solceller?

Snön i Norrland är vanligtvis inte ett problem för solceller. Solceller är konstruerade för att vara tåliga och för att kunna hantera olika väderförhållanden, däribland snöfall. Solceller klarar även av hagel och hagelskador täcks generellt av hemförsäkringen.

Dessutom har solcellsanläggningar i Norrland ofta en kraftig lutning som gör det möjligt för snön att rinna av naturligt.

I Norrland är det en god idé att installera solcellsanläggningar med just en extra lutning. Den extra lutningen hjälper till att förhindra att snön samlas upp på panelerna och blockerar solljuset.

Vid midnattsljus går det att producera rikligt med solel

Midnattsljus, eller midnattssol, inträffar i områden nära polcirkeln under sommaren då solen inte går ner under horisonten. I dessa områden, som exempelvis Norrland, kan solceller producera solenergi dygnet runt under den ljusa perioden under sommarmånaderna.

Att det aldrig blir mörkt i Norrland under sommarmånaderna ger möjligheten till kontinuerlig solelsproduktion. Detta faktum och fenomen är en stor fördel för boende norröver eftersom de under vintertid upplever den raka motsatsen mot den period då det är mörkt större delen av dygnet.

De ljusa sommarmånaderna kan balansera och kompensera för den bristande solelsproduktionen under vinterhalvåret. Det är en av de faktorer som gör solceller lönsamma även om man bor i Norrland.

Skribent:
Dela på sociala medier

1 Kommentarer

Ställ en fråga

Din e-postadress publiceras inte publikt, utan används för att skicka dig en notis när vi svarat på din fråga.

  • Hank1656

    The Beatles – легендарная британская рок-группа, сформированная в 1960 году в Ливерпуле. Их музыка стала символом эпохи и оказала огромное влияние на мировую культуру. Среди их лучших песен: ”Hey Jude”, ”Let It Be”, ”Yesterday”, ”Come Together”, ”Here Comes the Sun”, ”A Day in the Life”, ”Something”, ”Eleanor Rigby” и многие другие. Их творчество отличается мелодичностью, глубиной текстов и экспериментами в звуке, что сделало их одной из самых влиятельных групп в истории музыки. Музыка 2024 года слушать онлайн и скачать бесплатно mp3.

    Svara