Solceller i Norrland: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Många norrlänningar funderar på om det är ekonomiskt fördelaktigt att satsa på solceller med tanke på de rådande förhållandena. I denna artikel kommer vi att utforska just den frågan.

Är det lönsamt att ha solceller i Norrland?

Att investera i solceller i Norrland kan absolut vara en lönsam idé som kan hjälpa dig att bli mer självförsörjande på el. Det finns dock utmaningar som du bör ta i beaktning. Den största utmaningen ligger i att Norrland större delar av året har väldigt korta dagar och därmed nästan inget solljus.

Solcellernas effektivitet påverkas tydligt av de långa, mörka vintrarna och den stora mängden snö. Under vissa perioder är det nästintill konstant mörker i Norrland, vilket resulterar i att solcellerna inte kan generera någon elektricitet alls.

Å andra sidan, under sommarmånaderna råder nästan konstant ljus, vilket potentiellt kan balansera produktionen av energi från solcellerna.

Vad är solinstrålningen i Norrland?

I Norrland där solen stora delar av året inte visar sig är solinstrålningen låg, ibland så låg som mellan 800 – 900 kWh/m². Solinstrålning, alltså den mängd solenergi som når jordytan från solen, är en central faktor vid bedömning av solenergipotential i olika områden.

I övriga delar av Sverige är solinstrålningen högre än i Norrland. I södra Sverige är den exempelvis som högst omkring 1400 kWh/m². Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige är omkring 1 100 kWh/m².

Uppmärksamma att solinstrålningen i Norrland nästan är 20 % lägre än genomsnittet i Sverige. Eftersom vi inte kan styra vädret kan dock mängden solinstrålning variera från år till år. Ibland kan den till och med variera så mycket som med upp till 10 % från år till år.

Hur mycket solel producerar en solcellsanläggning i Norrland?

En solcellsanläggning med en medelstor kapacitet på omkring 12 kW i Norrland förväntas generera mellan 9 000 och 13 000 kWh solenergi årligen. Denna beräkning bygger på antagandet att varje installerad kilowatt solceller kan producera är ungefär 800 – 1 100 kWh per år.

Detta ger dock enbart en uppskattning av den förväntade årliga solelsproduktionen. Resultatet kan variera från år till år. Yttre faktorer såsom val av solcellsmodell, lokala förhållanden och väder har alla inverkan på den faktiska mängd solel en solcellsanläggning kan producera i Norrland.

Är snön i Norrland ett problem för solceller?

Snön i Norrland är vanligtvis inte ett problem för solceller. Solceller är konstruerade för att vara tåliga och för att kunna hantera olika väderförhållanden, däribland snöfall. Solceller klarar även av hagel och hagelskador täcks generellt av hemförsäkringen.

Dessutom har solcellsanläggningar i Norrland ofta en kraftig lutning som gör det möjligt för snön att rinna av naturligt.

I Norrland är det en god idé att installera solcellsanläggningar med just en extra lutning. Den extra lutningen hjälper till att förhindra att snön samlas upp på panelerna och blockerar solljuset.

Vid midnattsljus går det att producera rikligt med solel

Midnattsljus, eller midnattssol, inträffar i områden nära polcirkeln under sommaren då solen inte går ner under horisonten. I dessa områden, som exempelvis Norrland, kan solceller producera solenergi dygnet runt under den ljusa perioden under sommarmånaderna.

Att det aldrig blir mörkt i Norrland under sommarmånaderna ger möjligheten till kontinuerlig solelsproduktion. Detta faktum och fenomen är en stor fördel för boende norröver eftersom de under vintertid upplever den raka motsatsen mot den period då det är mörkt större delen av dygnet.

De ljusa sommarmånaderna kan balansera och kompensera för den bristande solelsproduktionen under vinterhalvåret. Det är en av de faktorer som gör solceller lönsamma även om man bor i Norrland.

Vanliga frågor

Vilka solceller passar bäst i solcellsanläggningar i Norrland?

Det är solcellsanläggningar med monokristallina solceller som passar bäst i Norrland. Den viktigaste anledningen till det är att monokristallina solceller ger högst solelsproduktion för pengarna.

Polykristallina solceller är nästan helt utfasade i Sverige, och tunnfillmssolceller har en för låg verkningsgrad för att vara värda pengarna i Norrland.

Är det värt pengarna att ha solceller off-grid i Norrland?

Nej, det är inte lönsamt att ha solceller off-grid i Norrland. Vintrarna är för långa och mörka och de solcellsbatterier som finns idag är inte tillräckligt effektstarka för att lagra den mängd el som krävs för att det ska vara ekonomiskt gångbart med solceller off-grid i Norrland.

Det bästa är att köpa in el av ett elbolag under de perioder solcellerna producerar mindre solel än normalt, alltså under sen höst, vinter och tidig vår. När det är sommar och du producerar mer solel än normalt tjänar du pengar på att sälja solel till ditt elbolag.

Skribent:
Dela på sociala medier