Solceller och hagel: Klarar solceller hagel?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Solceller är designade för att tåla regn och snö, men vissa väderförhållanden kan fortfarande skada dem. Hagel kan vara ett sådant hot och i vår artikel diskuteras dess påverkan på solceller.

Hur påverkar hagel dina solceller?

Solceller är konstruerade för att motstå hagel och genomgår tester för att säkerställa deras hållbarhet. Normala hagelstormar påverkar inte solcellerna eftersom de är tillverkade av robusta material som klarar belastningar. Endast extremt stora hagelkorn skulle kunna leda till skador.

Hur kan man minska risken för hagelskador?

Nedan går vi igenom olika åtgärder som kan minska risken för skador från hagel och öka livslängden på solceller.

Undersök solcellernas certifiering för hageltålighet

Solceller och solpaneler genomgår certifieringar och tester för att bedöma deras hageltålighet. Dessa tester utförs för att säkerställa att solcellerna kan motstå olika storlekar och hastigheter av hagel under normala väderförhållanden. Certifieringen ger en indikation på solcellernas förmåga att klara av hagelstormar utan att ta skada.

Det finns både internationella och nationella standarder som används för att bedöma solcellers prestanda och hållbarhet, inklusive deras motståndskraft mot hagel. Till exempel kan solceller testas enligt standarden IEC 6173 vilken är en global standard.

Köp solceller av bra kvalitet

Att investera i solceller av hög kvalitet, idealt solceller som är bäst i test, är avgörande för att säkerställa bästa möjliga skydd mot hagel. Högkvalitativa solceller är konstruerade med robusta material och genomgår rigorösa tester och certifieringar för att säkerställa deras motståndskraft mot olika väderfenomen, däribland hagelstormar.

Inspektera solcellerna efter det haglat kraftigt

Om det har haglat kraftigt är det viktigt att du inspekterar solcellerna. Det kan till och med vara avgörande för att säkerställa att solcellssystemet fortsätter att fungera optimalt. Om du ser några skador, särskilt mikrosprickor, är det viktigt att agera snabbt. Att följa dessa steg kan vara till hjälp:

  • Inspektera: Undersök solcellerna efter kraftiga hagelstormar. Leta efter synliga skador, sprickor eller bucklor.
  • Dokumentera: Om du upptäcker skador, ta bilder på dem. Tydliga bilder hjälper till att dokumentera omfattningen av skadorna.
  • Rapportera till försäkringsbolaget: Om skador uppstår, rapportera dem snabbt till ditt försäkringsbolag. Skicka med de dokumenterade bilderna för att stödja din rapport.

Vad händer om solcellerna skadas vid en hagelstorm och det inte upptäcks?

I händelse av en kraftig hagelstorm är den vanligaste skadan på solceller sprickor på panelens yta. Trots sprickor kan solcellerna vanligtvis fortsätta att fungera som vanligt, men hagelskador kan påverka produktionen och leda till minskad effektivitet.

Om skadorna inte upptäcks och tas om hand om under en längre period kan det leda till skador på inre komponenter. Sprickorna kan nämligen leda till att vatten, fukt eller skräp fastnar inne i panelerna vilket kan leda till att de till slut slutar fungera eller i värsta fall resultera i att en brand uppstår.

Det är dock viktigt att poängtera att bränder i solcellsanläggningar är mycket ovanliga.

Hur testas solceller för hagelbeständighet?

För att testa solcellernas motståndskraft mot hagel görs vad man brukar kalla ett hagelprov där man bedömer hur väl solcellerna klarar av att motstå hagel i hög hastighet.

Man genomför provet genom att avfyra en isboll på 29 mm i diameter mot solpanelen med en hastighet på 24 m/s (motsvarar 84 km/h). Detta test genomförs på 12 olika platser på panelen för att bedöma dess övergripande motståndskraft mot hagel.

Täcker hemförsäkringen hagelskador på solceller?

Ja, de flesta hemförsäkringar täcker hagelskador på solceller, men den specifika täckningen kan variera beroende på försäkringsbolag och den typ av försäkring du har. Ett exempel är IF, där villaförsäkringen erbjuder skydd mot hagelskador på solcellsanläggningar monterade på tak eller tomt.

Det är viktigt att notera att olika försäkringsbolag kan erbjuda olika nivåer av täckning. I IF:s Villaförsäkring Extra och Stor ingår till exempel solceller skadade av hagel i det så kallade otursskyddet, med täckning upp till 200 000 kr. Detta betyder att om solcellerna skadas av otur, exempelvis av hagel, är du berättigad till ersättning upp till det angivna beloppet.

För att få klarhet i täckningen och för att vara väl informerad om eventuella begränsningar eller villkor, är det alltid klokt att granska din specifika försäkringspolicy och diskutera med ditt specifika försäkringsbolag.

Skribent:
Dela på sociala medier