Solföljare till solceller – Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
Solföljare

När man installerar solceller placerar man alltid panelerna där solen strålar allra mest och allra längst. Men faktum är att ända sen den första solpanelen installerades har idén om att den även ska kunna förflytta sig allt efter att solens strålar byter riktning funnits.

Idag finns det solpaneler som med dagens teknologi kan justera sin placering och följa solens bana över himlen. Dessa kallas för solföljare.

Men hur lönsamt är det att välja solföljare egentligen och vilka är för-och nackdelarna med det? I vår artikel svarar vi på det men också mycket annat.

Vad är en solföljare?

solföljare i en trädgård

En solföljare är en konstruktion som installeras tillsammans med solceller och som har i uppgift att vinkla solpanelerna mot solens strålar för att maximera produktionen av solel.

På morgonen går solen upp i öst. Då placerar sig en solföljare i optimalt läge för att fånga den tidiga morgonsolen. På dagen när solen står som högst lägger sig solföljarna platta och mot kvällen lutar dem åt väst för att fånga de sista strålarna.

Olika typer av solföljare

Det finns idag flera olika modeller och typer av solföljare. Enkelaxlad, dubbelaxlad, aktiva solföljare och passiva solföljare. Nedan går vi igenom begreppen närmare.

Enkelaxlad solföljare

En enkelaxlad solföljare flyttar solpanelerna på en rörelseaxel. Denna axel går ofta i en och samma linje, norr och söderläge. Denna typ av solföljare kan sedan följa solen från öst till väst både vid soluppgång och solnedgång.

En enkelaxlad solföljare är den vanligaste solföljaren på marknaden. Eftersom solföljare, precis som traditionella solpaneler, ofta installeras där det finns mycket yta att tillgå räcker det oftast nämligen att solföljaren kan följa solens strålar norr till söder.

Dubbelaxlad solföljare

En dubbelaxlad solföljare kan till skillnad från en enkelaxlad modell röra sig på två axlar. På detta sätt kan den nå solens strålar i både nord-syd och öst-väst läge.

Denna typ av solföljare är är utformad för att maximera produktionen av solel genom att alltid ligga i det optimala väderstrecket. Den kan dessutom variera sin placering så att den i största möjliga mån kan fånga solens strålar över hela året. Detta eftersom den också kan variera sin position höjdmässigt.

En dubbelaxlad solföljare är vanligast att använda på platser med begränsat utrymme eller där det är mer kuperat.

Aktiva solföljare

När man talar om solföljare brukar man, utöver enkel och dubbelaxlad solföljare, även tala om aktiva och passiva solföljare.

En aktiv solföljare är det vanligaste alternativet. Denna typ av solföljare är försedd med en extra motor för att på ett effektivt sätt kunna följa solens rörelse hela dagen. Den aktiva solföljaren är vanligast att använda på större installationer eftersom den tillför en extra säkerhet.

Passiva solföljare

Den passiva solföljaren använder solen för att röra sig. Den passiva solföljaren har alltså ingen extra motor eller energikälla som hjälper den att byta riktning utan använder sig endast av solens strålar för att ändra riktning utefter solens rörelse över himlen.

Funktionen är komplex. Den passiva solföljaren kan röra sig först efter att solens strålar värmt upp en gas som finns inne i själva solföljaren. När denna gas expanderar startar den mekanik som får solföljaren att röra på sig.

När solen rör sig ifrån den riktning svalnar denna gasen vilket i sin tur leder till att solföljaren sedan rör sig tillbaka åt andra hållet igen.

När ska man använda en solföljare?

När man investerar i större, storskaliga projekt eller i solcellsparker så är ofta solföljare ett populärt alternativ. En solföljare har många fördelar däribland att de kan användas på kuperade platser där placeringen kräver att solpanelerna kan ändra sin position för att vara lönsam.

För stora investerare, exempelvis för projekt som solcellsparker och liknande, räcker till och med ofta fördelen att elproduktionen ökar avsevärt.

Den ökade produktionen gör ofta investeringen och underhållskostnaden värd eftersom den solföljare faktiskt har möjlighet att samla in så pass mycket mer av solens energi än traditionella solpaneler.

Fördelar och nackdelar

Om man bara ser till mängd el en solföljare kan producera gentemot en vanlig solpanel så är det en stor fördel att välja en solföljare. Men precis som allt annat här i världen så kommer även solföljare med för- och nackdelar.

Fördelar

En solföljare:

  • Genererar mer el än traditionella solpaneler. Eftersom att man producerar mer elektricitet med hjälp av solföljare kan man i vissa fall också installera färre solpaneler och ändå uppnå samma produktion.
  • Kan placeras på mer kuperade platser och ändå samla in mer solkraft tack vare dess möjlighet att ändra sin position.

Nackdelar

En solföljare:

  • Är en mycket större investering än ett traditionellt solpanelsystem. Anledningen till att priset är högre är dels på grund av de extra delar som tillkommer men också eftersom det kräver mer installationsarbete.
  • Kräver ofta mer underhåll än vanliga solpaneler eftersom tekniken är mer komplicerad dessutom är det också fler delar som kan gå sönder.
  • Är mycket tyngre än vanliga solpaneler vilket ibland kan göra dem omöjliga att fästa på tak vilket betyder att man istället får placera dem på marken.

Är det lönsamt att välja en solföljare idag?

Det enkla svaret är nej. Speciellt när det kommer till solföljare för privat bruk. Än så länge är solföljare alldeles för dyra att installera och därefter kräver dem också mer underhållsarbete som även det kostar pengar.

Eftersom att en solföljare också väger långt mycket mer än en vanlig solpanel klarar inte heller privata fastigheter av vikten som krävs för att kunna placera solföljare på taket. Det innebär alltså också att man behöver yta för att kunna placera solföljaren på tomten.

Faktum är att traditionella solpaneler utan solföljare ofta räcker gott och väl för mikroproducenter av solel.

För de flesta människor i Sverige ger alltså inte solföljare en så pass betydelsefull ekonomisk vinning att det är värt att investera i teknologin.

Men om man istället tittar på solpaneler respektive solföljare att använda i solcellsparker kan det vara ett alternativ. Speciellt om man planerar att bygga solcellsparken på en kuperad plats eller vill maximera produktionen så mycket som möjligt och få ut så mycket solel som möjligen går.

Vanliga frågor

Hur mycket högre blir elproduktionen med solföljare?

Enligt studier ökar produktionen av solel med mellan 10–40 %. Men även om solelsproduktionen ökar är det inte värt pengarna att skaffa solföljare, åtminstone inte som mikroproducent av solel.

Kan jag montera solföljare på solceller som redan är på taket?

Har du redan solceller på taket kan du montera solföljare i efterhand. Men att göra det är krångligt, dyrt och förlänger återbetalningstiden på din solcellsanläggning.

Finns det solföljare för villatak?

Det finns solföljare som är byggda för villatak, men nästan alla solföljare är designade för storskalig elframställning på exempelvis solcellsparker.

Klarar solföljare av den svenska vintern?

Ja, solföljare klarar av den svenska vintern. Solföljare är faktiskt en fördel att ha på vintern då man kan “tippa av” snön genom att ge solcellerna en extra kraftig lutning.

Men du ska samtidigt tänka på att solföljare inte är värt investeringen och att snö vanligtvis trillar av solcellerna även utan solföljare.

Vilka underhållskrav har solföljare?

Solföljare måste smörjas regelbundet, och du ska även säkerställa att ställningen är i bra skick så att solföljaren inte riskerar att lossna eller gå sönder.

Vilka solceller fungerar med solföljare?

De flesta solceller fungerar med solföljare inklusive monokristallina och polykristallina solceller och tunnfilmssolceller.

Är solföljare miljövänliga?

Ja, solföljare är vanligtvis miljövänliga, men de är inte lika miljövänliga som solceller.

Tillverkningen av solföljare kräver mycket energi och solföljare kan inte masstillverkas lika effektivt som solceller. Allt som allt är solföljare bra för miljön, men den gör vanligtvis inte en solcellsanläggning mer miljövänlig.

Skribent:
Dela på sociala medier