Växelström & likström: Vad är det och vilka är skillnaderna?

av Peter Ahrberg Uppdaterad juli 06, 2023
växelström och likström

Att det i nästintill allt vi gör och använder behövs el är det många som vet men kanske inte tänker på. Men visste du att det dessutom finns olika typer av elektricitet som vi använder oss av varje dag?

Växelström och likström är två termer som du kanske bara har hört talas om men inte riktigt vet till fullo vad de innebär. I denna artikel kan du lära dig mer om hur de båda fungerar.

Vad är växelström?

Växelström förkortning AC

Strömmen som kommer ur ditt eluttag är växelström. Det är en typ av ström som hela tiden växlar riktning, vilket om man visualiserar det ser ut som ett vågliknande mönster eller en sinuskurva. Förkortningen för växelström är AC.

De allra flesta hushållsapparater går på växelström. När man däremot laddar exempelvis en dator eller mobiltelefon i ett vägguttag måste först en likriktare omvandla växelströmmen till likström. Detta eftersom att växelström inte lämpar sig lika bra för lagring.

Fördelar

  • Effektivare och billigare att transportera. Detta har gjort att växelström idag är den typ av ström som används i det allmänna elnätet. Växelström kan färdas långt och distribuera el till hushåll långt ifrån själva strömkällan utan större energiförluster.

Nackdelar

  • Går inte att gräva ner i marken. Detta eftersom spänningen är så hög.
  • Går inte att lagra. Växelström går inte att lagra, det är därför den först måste omvandlas till likström innan den lagras i ett batteri.
  • Mycket drivs idag av likström. Därför är många intresserade av att gå över till likström eftersom omvandlingen från växelström till likström ofta innebär förluster.

Vad är likström?

Likström förkortning DC

Likström rör sig ständigt i en och samma oföränderliga riktning. Elektriciteten som produceras utav exempelvis solpaneler på taket är likström. Det är också den typ av ström som man i början av elektrifieringen använde som standard. Förkortningen för likström är DC.

Det är denna typ av ström som används för lagring i batterier, men även för snabbladdning av elbilar.

Fördelar

  • Går att lagra. Likström kan till skillnad från växelström lagras i ett batteri för senare användning.
  • Färre komponenter. När man använder likström direkt utan att omvandla den från växelström krävs färre komponenter vilket minskar både använd yta och material.
  • Kylbehovet minskar. Eftersom en mindre mängd energi går förlorad om man direkt använder likström genereras också mindre överskottsvärme som behöver kylas ned.

Nackdelar

  • Mindre effektivt att transportera. Detta till skillnad från växelström som är mer effektivt att transportera genom högspänningsledningar. På väldigt långa avstånd (över 1000 km) kan dock likström lämpa sig bättre.
  • Likström kan inte fungera som reserver. Om ett fel eller avbrott inträffar i likströmsnätet krävs handpåläggning för att styra om elektriciteten.

Skillnaden mellan likström & växelström

Skillnaden mellan likström och växelström är att elektronerna i likström hela tiden strömmar åt samma håll, rakt fram. I växelström byter istället elektronerna riktning och strömmar därefter i olika riktningar.

Att likström ständigt kan strömma åt samma riktning beror på att man placerat stabila magneter på tråden som konstant kan föra strömmen framåt. I växelström är magneterna istället roterande vilket ständigt leder strömmen i olika riktningar.

Vad är en likriktare?

En likriktare är en apparat som omvandlar växelström till likström. För att kunna ladda exempelvis ett elbilsbatteri eller en telefon med växelström behöver man först omvandla växelströmmen till likström.

En likriktare är sammansättning av dioder som genom en sammankoppling kan skapa antingen en hel- eller helvågslikriktare som i sin tur omvandlar strömmen från växel till likström. För att strömmen ska bli så jämn som möjligt används även en så kallad kondensator som gör omvandlingen jämnare.

En likriktare är alltså motsatsen till en växelriktare, vars uppgift är att omvandla likström vill växelström.

Vad betyder likströmsskydd?

Ett likströmsskydd, även kallat DC-skydd, är en teknik som skyddar mot likströmsläckage. Ett exempel på en apparat som använder likströmsskydd är en laddbox för elbilar.

När man laddar en elbil med växelström från sitt hushåll behöver en likriktare i elbilen först omvandla växelströmmen till likström innan den kan lagras av elbilens batteri. I det fall likström skulle ”läcka” tillbaka ut i fastighetens elnät kan stora problem uppstå, vilket ett likströmsskydd alltså förebygger.

Skribent:
Dela på sociala medier