Skattereduktion för solceller: Guide och förklaring

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 26, 2024
Skattereduktionen för solceller är en stor fördel för dig som privat mikroproducent av solel. I denna artikel reder vi ut vad skattereduktionen innebär samt vilka fördelar denna skattelättnad har för dig som mikroproducent.

Vad är skattereduktion för solceller?

Skattereduktion för solceller är en skatteförmån som ges till privatpersoner som producerar sin egen solel. Det innebär att du som har solceller installerade på din fastighet och producerar elektricitet får en skattereduktion på 60 öre per producerad kilowattimme (kWh) solel.

Skattereduktionen är ett incitament från staten för att främja produktion och användning av förnybar energi, som solenergi, bland privatpersoner.

Vem kan få skattereduktion för solceller?

Skattereduktion för solceller är tillgänglig för privatpersoner som mikroproducerar förnybar el, såsom solel, på sin fastighet. En viktig begränsning är att skattereduktionen endast gäller på el du producerar upp till 30 000 kWh per år. Det är dock väldigt ovanligt att producera mer än så.

För att få skattereduktionen måste man deklarera sin elproduktion till Skatteverket vid årets slut. Detta gör dock ditt elnätsföretag automatiskt så för att få skattereduktionen behöver du oftast bara godkänna deklarationen.

Hur deklarerar man sin skattereduktion för solceller?

Deklarationen av skattereduktion för solceller sker via elnätsägaren. Nätägaren ansvarar för att rapportera din solelsproduktion till Skatteverket. De skickar in rätt papper och uppgifter så att Skatteverket kan beräkna och tillämpa skattereduktionen på din deklaration.

För företag och andra juridiska personer gäller dock andra särskilda regler när det kommer till att deklarera och få tillgång till skattereduktionen.

Hur viktig är skattereduktionen?

Skattereduktionen för solceller utgör en betydande del av intäkterna för mikroproducenter av solel, vanligtvis cirka 50 %. Förutom skattereduktionen kan mikroproducenter generera intäkter från andra källor såsom:

  • Spotpris för såld el: Mikroproducenter kan sälja överskott av den producerade solelen till elnätet och erhålla betalning baserat på främst det aktuella spotpriset på elmarknaden.
  • Elcertifikat: Mikroproducenter kan också få intäkter genom försäljning av elcertifikat. Elcertifikat är en form av stöd för förnybar elproduktion.

Vanliga frågor

Här nedanför besvarar vi de mest ställda frågorna gällande skattereduktion för solceller.

Hur länge finns skattereduktionen kvar?

Det finns inget satt datum men med största sannolikhet väldigt länge, förmodligen så länge som år 2050 eller längre.

Vad händer med skattereduktionen om flera personer äger solcellsanläggningen?

Om flera personer äger en solcellsanläggning och därmed delar på investeringen och intäkterna så fördelas skattereduktionen proportionellt mellan ägarna.

Vad händer om jag har flera solcellsanläggningar?

Om du har flera solcellsanläggningar på olika fastigheter eller platser får du fortfarande skattereduktion förutsatt att den samlade elproduktionen från alla dina solcellsanläggningar är under 30 000 kWh per år och person.

Är skattereduktionen en återkommande förmån?

Skattereduktionen för solceller är en återkommande förmån som du får från år från år baserat på din årliga solelproduktion. Det är en skattelättnad som tillämpas årligen för mikroproducenter av exempelvis solel.

Skattereduktionen för grön teknik är däremot en engångsreduktion som ges vid köp av miljövänliga produkter eller installationer, såsom laddboxar eller solceller. Den engångsreduktionen ges vid inköpstillfället men är alltså inte återkommande.

Får jag skattereduktion på solcellerna även om jag betalar av på dem?

Ja, du får skattereduktion för solel även om du betalar av på solcellsanläggningen genom ett lån. Det viktiga är att du äger solcellsanläggningen själv. Skattereduktionen för solel baseras på den mängd solel du producerar och säljer, oavsett om du betalar av solcellsanläggningen via ett lån eller inte.

Hur påverkas återbetalningstiden för mina solceller?

Skattereduktionen för solceller kan förkorta återbetalningstiden för din investering eftersom du får mer pengar för den solel du säljer, vilket minskar den totala kostnaden för solcellsanläggningen över tid.

Måste man betala skatt i Sverige för att kunna få skattereduktion för solceller?

Ja, du måste betala skatt i Sverige för att få dra använda denna förmån. Om du inte betalar skatt i Sverige finns det inga pengar att dra av på deklarationen. 

Vad händer om jag säljer mer solel än jag köper?

Ifall du säljer mer solel än vad du köper får du bara skattereduktion upp till den mängd el du köpt. Så köper du in 7 000 kWh per år och säljer 10 000 kWh per år får du bara skattereduktion för 7 000 kWh.

Skribent:
Dela på sociala medier