Solceller till radhus: Hur fungerar det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 26, 2024

Att installera solceller på radhus har många fördelar, men det finns en del att tänka på när det kommer till den faktiska installationen. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta.

Vad kostar solceller till radhus?

Priset för solceller på ett radhustak varierar baserat på takets storlek, men du kan räkna med runt 18 000 kr per installerad kW eller 2 700 kr per kvadratmeter. För ett normalstort radhustak kan kostnaden hamna mellan 100 000 och 160 000 kr, exklusive skatterabatter och subventioner.

Skatterabatter och subventioner gör alltså att totalpriset för din solcellsinstallation blir lägre. Avdraget för grön teknik ger dig bland annat en skattereduktion på 20 % för totalkostnaden för installationen.

Får jag skaffa solceller till mitt radhus?

Ja, om ditt radhus är en del av samfällighet får du generellt skaffa solceller om föreningens stadgar tillåter det. Om du bor i ett radhus eller ett parhus med delägarförvaltning krävs ett godkännande från alla delägare.

Det är dessutom viktigt att kontrollera lokala byggregler och informera grannarna om dina planer för att undvika eventuella problem.

Sammanfattningsvis, för att skaffa solceller till ditt radhus, se till att du följer föreningens regler, får godkännande från delägarna och undersöker vilka lokala regelverk som finns.

Vad gör man om samfälligheten säger nej till solceller?

Först och främst är det värt att föra en öppen och konstruktiv dialog med samfälligheten för att förstå skälen till avslaget och om det finns möjlighet att förhandla eller nå en kompromiss. Om samfälligheten säger nej till solceller, kan du och andra boende överväga att bilda en ekonomisk förening.

Men innan du går vidare med det måste samfälligheten godkänna arrangemanget. Om det blir godkänt kan den ekonomiska föreningen hyra taket, installera solceller och dela på de genererade vinsterna.

Krävs bygglov för solceller till radhus?

Generellt sett krävs inte bygglov för solceller på radhus, om vissa villkor uppfylls. Om solcellerna är installerade så de följer takets naturliga lutning och det inte finns några begränsningar i detaljplanen som förbjuder solceller kan du oftast installera solceller utan att ansöka om bygglov.

Är det lönt med batterilagring för solceller till radhus?

Det är för närvarande inte ekonomiskt lönsamt att investera i batterilagring för solceller på radhus. Detta kan däremot komma att förändras inom ett par år med tanke på den teknologiska utvecklingen, det ökade behovet och förändringar på energimarknaden.

Utvecklingen inom solceller och batterilagring går snabbt och om ett par år kan batterilagring vara en väl värd investering som kan hjälpa konsumenter att bli helt självförsörjande på el.

Kan jag få bidrag för solceller till mitt radhus?

Vid installation av solceller på radhus är det möjligt att ansöka om att få det gröna skatteavdraget på 20 % för installation av solceller. Bidraget är en form av ekonomiskt stöd från regeringen som tagits fram för att främja användningen av förnybar energi.

Stödet ger dig rätt att göra 20 % avdrag på totalkostnaden för solcellsinstallationen, inklusive material och installation. Avdraget ges vanligtvis direkt på fakturan, liknande rotavdrag. Det betyder att privatpersoner inte behöver ansöka själva, istället hanteras avdraget av installationsföretaget och dras av från den totala kostnaden.

Vanliga frågor

Hur stor solcellsanläggning behöver mitt radhus?

Ditt radhus borde ha en effekt i kW som täcker ditt radhus årsförbrukning av el. Du tjänar nämligen mest på att själv använda den solel som din solcellsanläggning tillverkar.

Vad händer om radhustaket är permanent skuggat?

Om taket är permanent skuggat är en markinstallation av solcellerna en bra lösning. 

Vad händer med den solel som mitt radhus inte gör av med?

Den el du tillverkar som ditt radhus inte gör av med matas ut på elnätet, vilket du får betalt för av elnätsbolaget. Läs gärna mer om det i vår artikel om att sälja solel.

Skribent:
Dela på sociala medier