Tesla Solar Roof: Pris, tillgänglighet och status i Sverige

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

I denna artikel djupdyker vi i Tesla Solar Roofs soltakslösning. Vi reder bland annat ut vad Tesla Solar Roof är, vilka för- och nackdelar det har och mycket annan värdefull information.

Vad är Tesla Solar Roof?

Tesla Solar Roof är en solenergilösning som integrerar solcellsteknik direkt i takmaterialet. Solcellstaket görs i en estetiskt tilltalande design genom att efterlikna takmaterial som skiffer, tegel eller plåt. Lösningen ersätter vanliga solceller och hjälper till att bibehålla husets design och charm.

Den mest unika egenskapen hos Tesla Solar Roof är att det inte är en tilläggsinstallation ovanpå det befintliga taket, utan istället ersätter det helt och hållet taket i sig. Det byggs direkt ovanpå takets råspont vilket gör det till ett attraktivt alternativ för de som redan överväger att byta ut sitt tak. Speciellt för de som samtidigt vill dra nytta av förnybar solenergi.

Genom att integrera solcellerna i själva takpannorna skapar Tesla en enhetlig yta som smälter in i arkitekturen och ger en mer enhetlig estetik jämfört med traditionella solpanelsinstallationer. Den estetiska aspekten kombineras med hållbarhet, då Tesla Solar Roofs material är konstruerade för att vara hållbara och klara av påfrestningar från både väder och vind.

Finns Tesla Solar Roof att köpa i Sverige?

Tesla Solar Roof är inte tillgängligt för köp i Sverige. Tidigare har det varit möjligt att förbeställa Teslas soltak via deras hemsida. I dagsläget är det dock inte möjligt då Tesla valt att avsluta tillverkningen av soltak för den svenska marknaden. Detta kan dock komma att ändras.

På Teslas webbplats erbjuds möjligheten för intresserade kunder att prenumerera och få uppdateringar via e-post för att hålla sig informerade om när Tesla Solar Roof kommer att bli tillgängligt i Sverige. Det finns ingen närmare information om när produkten kan förväntas lanseras på den svenska marknaden.

Vad kostar Tesla Solar Roof?

Ett Tesla Solar Roof kostar från omkring $35,000 till över $70,000, beroende på storleken på taket och den mängd material som krävs. Eftersom Teslas soltak ännu inte finns tillgängligt i Sverige finns enbart amerikanska priser att tillgå vilket är viktigt att poängtera.

För att ge dig en närmare inblick i hur mycket Teslas soltak kan komma att kosta hittar du nedan en lista som på ett enkelt sätt visar aktuella priser för Teslas soltak. Detta uppdelat i storlek på systemet och den estimerade kostnaden i amerikanska dollar.

Kostnad för Tesla Solar Roof

  • Ett Tesla Solar Roof med en effekt på 4 kW har ett pris på ca $78,000.
  • Ett Tesla Solar Roof med en effekt på 7 kW har ett pris på ca $91,000.
  • Ett Tesla Solar Roof med en effekt på 9 kW har ett pris på ca $117,000.
  • Ett Tesla Solar Roof med en effekt på 11 kW har ett pris på ca $143,000.

Är Tesla Solar Roof prisvärt?

Nej, Tesla Solar Roof är inte en kostnadseffektiv, prisvärd eller lönsam investering. Vanliga solpaneler är billigare, detta oavsett om du skulle behöva renovera eller byta ut det nuvarande taket innan installationen av solceller tar vid.

Kostnaderna för Teslas takmaterial och installation är höga, vilket gör det dyrare än andra alternativ. Solar Roof kan vara attraktivt för nya, exklusiva hem, men för de allra flesta husägare är det inte ett lönsamt alternativ.

Hur fungerar Tesla Solar Roof?

Tesla Solar Roof fungerar som vanliga solceller. Skillnaden är att solcellstekniken är integrerad direkt i takplattorna. Plattorna genererar el när solen lyser på dem och elektriciteten går sedan genom en seriekoppling av takplattorna via en växelriktare som omvandlar den till användbar växelström.

Elektriciteten används för att driva ditt hem, och eventuellt överskott kan matas in i elnätet och säljas till elbolaget, likt vanliga solpaneler.

Hur länge håller Tesla Solar Roof?

Tesla Solar Roof omfattas av en 25-årig produktgaranti, en 25-årig effektgaranti och en 25-årig väderskyddsgaranti. Så, precis som med traditionella solpaneler, kan du förvänta dig att Tesla Solar Roof håller minst 25 år.

Den 25-åriga effektgarantin täcker soltakplattorna och ger dig en uppfattning om hur mycket effekt plattorna kommer att generera medan de åldras. Väder- och produktgarantin gäller även dessa i 25 år, däremot kan vädergarantin variera i längd beroende på takets skick och hur länge det varit på plats.

Fördelar med Solar Roof från Tesla

Solar Roof från Tesla erbjuder flera fördelar, och nedan delar vi de främsta av dessa.

Du får ett vanligt tak som producerar solel

Med Tesla Solar Roof får du ett vanligt tak som fungerar som ett tak med solpaneler. Det innebär mindre materialåtgång och ett snyggt tak med integrerade solceller, vilket både blir snyggare och ger möjligheten att generera egen hållbar energi.

Solar Roof tar upp lite plats på taket

Tesla Solar Roof tar upp mindre plats på taket jämfört med traditionella solceller. Detta eftersom solcellerna är integrerade i takmaterialet och därför syns de på ett diskret sätt, vilket skapar en enhetlig och estetiskt tilltalande yta.

Detta i kontrast till vanliga solceller som tenderar att vara mer framträdande och kan påverka takets utseende. Speciellt om takets färg och solpanelernas färg är olika.

Lång livslängd och bra garantier

Vid köp av Tesla Solar Roof inkluderas en imponerande garantiperiod som täcker produkten, dess effektivitet och påverkan från väderförhållanden. Denna period sträcker sig längre än vad de flesta konkurrerande företag inom branschen erbjuder.

Tesla framhäver även själva att deras Solar Roof är konstruerat för att ha en exceptionellt lång livslängd, överträffande många andra traditionella takmaterial. Denna påstådda hållbarhet bekräftas genom de generösa garantiperioderna som Tesla tillhandahåller.

Ökat värde på bostaden

Att investera i ett Tesla Solar Roof kan öka fastighetens värde avsevärt. Många köpare är idag lockade av hållbarhetsfunktioner och möjligheten till betydande energibesparingar. Detta gör soltaket extra värt att ha på plats vid eventuell försäljning av fastigheten.

Nackdelar med Solar Roof från Tesla

Det finns också ett par nackdelar med ett Solar Roof från Tesla.

Tesla Solar Roof har en låg verkningsgrad

Tesla Solar Roof har en verkningsgrad på cirka 15 %, vilket är lägre jämfört med de solceller som är bäst i test som kan nå upp till cirka 22 %. Verkningsgraden för solceller är ett mått på hur effektivt solcellerna kan omvandla solenergi till elektricitet.

Solar Roof är dyrt

Ett Solar Roof från Tesla är en dyr investering och är för de allra flesta husägare inte lönsamt att investera i. Detta med tanke på flera faktorer, där den främsta är att vanliga solceller dels är billigare samt har högre verkningsgrad.

Den största fördelen med ett soltak från Tesla är att det är mer estetiskt tilltalande och inte nödvändigtvis förändrar utseendet på taket avsevärt.

Komplex Installation

Tesla Solar Roof kräver installatörer med särskilda och sällsynta kunskaper, och processen är ofta mer komplex än installationen av traditionella solpaneler eller vanliga takmaterial. Detta kan resultera i längre installationstider och eventuellt ökade arbetskostnader.

Kunder hävdar att kundsupporten varit svag

Många amerikanska kunder har hävdat att de anser kundsupporten som dålig, bland annat vittnar kunder om att installationen dragit ut på tiden och att produkten inte fungerat som utlovat. Även om detta inte behöver vara fallet i Sverige, när Solar Roof kommer hit, är det trots allt en faktor som är värd att ta i beaktning.

Vanliga frågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om Tesla Solar Roof.

Klarar Solar Roof av snö?

Förmodligen, men det är inte bevisat genom tester. Tesla Solar Roof saknar för närvarande officiell certifiering för snöbelastning. Däremot har de bland annat certifikat för att tåla vindhastigheter upp till 74 meter per sekund, vilket överstiger de svenska kraven för vindbelastning (22–26 m/s).

Dessutom är takpannorna certifierade för att klara hagel upp till 4,4 cm i diameter släppt från en höjd av 6 meter. Med största sannolikhet klarar alltså soltaket av tyngden av snö även om det inte finns några test eller garantier som pekar på det.

Säljer Tesla solceller i Sverige?

Tesla erbjuder för närvarande inte sina egna solceller direkt till kunder i Sverige. Dock kan det vara möjligt att hitta solceller från Tesla via deras underleverantörer eller partners. Däribland säljer deras underleverantör Hanwha Solar solceller som går att köpa i Sverige.

Säljer Tesla solcellsbatterier?

Ja, Tesla säljer solcellsbatterier och ett av deras mest kända produkter är Tesla Powerwall. Powerwall är en hemmabatterilösning designad för att lagra överskott av solenergi genererad av solceller.

Är Tesla Solar Roof dyrare än en vanlig solcellsanläggning?

Ja, Tesla Solar Roof är minst dubbelt så dyr som en vanlig solcellsanläggning sett till den mängd solel som produceras per investerad krona.

Finns det några statliga subventioner för Tesla Solar Roof?

Nej, då Tesla Solar Roof inte finns att köpa i Sverige är det inga statliga subventioner för detta soltak.

Men om Tesla Solar Roof funnits att köpa i Sverige hade du fått grönt avdrag för installationen av soltaket och ROT-avdrag för eventuella reparationer och förberedelser av det tak du redan har.

Hur lång tid tar det att installera Tesla Solar Roof?

Det tar ca en vecka att installera Tesla Solar Roof. Det är ungefär dubbelt så lång tid jämfört med tidsåtgången för att installera en vanlig solcellsanläggning.

Skribent:
Dela på sociala medier