Återvinning av solceller och solpaneler – hur fungerar det?

av Peter Ahrberg oktober 10, 2023
person med återvinningsskylt

Det är viktigt för miljön att de solceller och solpaneler som finns återvinns på rätt sätt. Här berättar vi bland annat om hur solceller återvinns och vilka framtida utmaningar som finns inom området.

Hur återvinns solpaneler?

Solpaneler som återvinns i Sverige sorteras som vanligt elektronikavfall på soptippen. Elektronikavfallet tar ett producentföretag hand om. Det företaget får betalt genom att företaget som säljer solcellerna öronmärker en liten del av försäljningssumman till just återvinningen av solcellerna.

Så köper du solceller i Sverige av en svensk solcellsinstallatör kan du vara säker på att pengar öronmärkts för återvinningen av dina solceller.

Hyr mycket av solcellspanelerna återvinns?

Idag återvinner man i Sverige ungefär 20 % av materialet i solcellspanelerna. Det är lite i internationella mått mätt, i synnerhet jämfört med länder som Italien där man återvinner omkring 90 % av materialet i solcellspanelerna.

Den största anledningen till att vi återvinner en så pass liten del av solcellspanelerna i Sverige är för att det inte finns så mycket solcellsskrot i här. Det är helt enkelt inte värt den extra insatsen att materialåtervinna mer än 20 % idag.

I Italien finns det mycket högre volymer av solcellsskrot än i Sverige, och då blir det också mer lönsamt att ta tillvara på material som kisel och allt glas i panelerna. I Sverige sorterar man bara ut glaset, det materialåtervinns inte.

Vad innehåller en solcellspanel?

En solcellspanel av kristallint kisel, alltså de vanligaste solcellspanelerna som finns, innehåller:

  • 1 % koppar
  • 1 % övrigt material (t ex silver, tenn och bly)
  • 5 % kisel
  • 8 % aluminium
  • 10 % plast
  • 75 % glas

I Sverige tar vi i regel bara tillvara på plasten och de metaller som är värda så mycket pengar att det är lönsamt att separera dem från panelen. Så fort mängden solcellsskrot ökar i Sverige kommer återvinningen av solcellspaneler sannolikt bli mer effektiv.

Går det att återvinna 100 % av en solpanel?

Nej, man kan inte återvinna 100 % av en solcellspanel. Som bäst kan man realistiskt sett återvinna 97 % av en solcellspanel.

De övriga 3 % som finns i en solpanel är främst damm- och vattenblandningar som ”blivit över” i återvinningsprocessen. Att återvinna det är för ineffektivt och dyrt, så de sista tre procentenheterna får räknas som förluster i processen.

Som bäst har man återvunnit strax under 95 % av solcellsskrot i Frankrike, skriver tidningen PV Magazine.

Måste solceller återvinnas?

Ja, solceller som säljs i Sverige måste återvinnas enligt EU:s WEEE-direktiv. Om man säljer solceller ska man förutom att betala till återvinningen även upplysa konsumenterna om hur man återvinner produkten på rätt sätt.

WEEE-direktivet finns inte bara för solceller. Det gäller för all hemelektronik som säljs i EU, alltså allt ifrån tv-apparater till brödrostar och solpaneler.

Skribent:
Dela på sociala medier