Flytande solceller: Hur fungerar det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Här lär du dig mer om flytande solceller och deras betydelse för hållbar energiproduktion.

Vad är flytande solceller?

Flytande solceller är solpaneler som placeras på vattenytan, vanligtvis i sjöar eller reservoarer. Dessa anläggningar utnyttjar solenergi för att generera elektricitet och erbjuder en effektiv användning av ytor där traditionella solpaneler inte kan installeras.

Hur fungerar flytande solceller?

Flytande solceller fungerar som vanliga solcellsanläggningar, men består istället av solpaneler monterade på flytande plattformar. När solen lyser på panelerna omvandlas ljuset till elektricitet. För optimal prestanda krävs stilla vatten, vilket vanligtvis gör hav olämpligt.

Fördelar med flytande solceller

Här nedanför utforskar vi de fördelar som flytande solceller erbjuder.

1. Solcellerna tar upp mark som ändå inte används

Flytande solceller utnyttjar mark som annars inte skulle användas effektivt, såsom reservoarer för vattenkraft och oanvända delar av sjöar och dammar. Genom att placera solpanelerna på vattenytan frigörs mark som kan användas för andra ändamål, samtidigt som solcellerna genererar elektricitet.

2. Vattnet gör solcellerna mer effektiva

Vattnet spelar en avgörande roll för att förbättra effektiviteten hos flytande solceller på flera sätt. Den viktigaste fördelen är att vattnet fungerar som en naturlig kylning för solpanelerna, vilket minskar risken för överhettning och därmed ökar deras effektivitet.

Denna kyleffekt gör att solcellerna kan bibehålla en optimal driftstemperatur, vilket är avgörande för att maximera deras energiproduktion över tid.

3. Det är bra för miljön

Flytande solceller erbjuder betydande miljöfördelar. Genom att placera solpaneler på vattenytan minskar de mängden tillgängligt ljus för alger, vilket bidrar till att minska risken för algblomning och bevarar vattnets ekosystem.

Dessutom är solcellerna själva miljövänliga och förnybara energikällor, vilket minskar behovet av fossila bränslen och därigenom minskar utsläppen av växthusgaser och andra skadliga föroreningar.

Vidare minskar också placeringen av solpaneler på vattenytan avdunstningen från sjöar och reservoarer, vilket är särskilt fördelaktigt i områden som lider av vattenbrist eller perioder med torka. Genom att minska avdunstningen bidrar flytande solceller till att bevara vattenresurser och förbättra vattenbalansen i dessa miljöer.

Därigenom kombinerar de både energiproduktion och vattenkonservans, vilket gör dem till en hållbar och resurseffektiv lösning för energiproduktion.

Nackdelar med flytande solceller

Här nedanför utforskar vi de nackdelar som flytande solceller kommer med.

1. Det är dyrt att installera

Kostnaden för installation av flytande solceller är hög, huvudsakligen på grund av dess nya teknologi och bristen på massproduktion av solpanelställningar för vatten på grund av låg efterfrågan. Detta gör det till ett dyrare alternativ jämfört med traditionella solcellsanläggningar på land.

2. Få kan ha flytande solceller

Installation av flytande solceller är begränsad till en mindre grupp människor eftersom det ofta är mer praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att placera solceller på taket.

Dessutom kräver flytande solceller tillgång till en vattensamling, vilket innebär att få har en damm eller annat vatten som är lämpligt för installationen. Därför är alternativet med flytande solceller inte lika tillgängligt för alla jämfört med traditionella solpaneler på tak eller mark.

Finns det flytande solceller i Sverige?

Ja, Sunsurf Solar har introducerat flytande solcellsteknik i Sverige genom att utveckla landets första flytande solcellspark. Detta banbrytande steg markerar en viktig framsteg inom förnybar energi i landet, med solcellerna monterade på egendesignade flytplattformar i en damm.

Sunsurf Solars teknologi möjliggör en mer effektiv användning av vattenytor, som reservoarer och bevattningsdammar, för att generera hållbar och förnybar energi. Genom att placera solcellerna på vattenytan kan man dra nytta av avkylande effekter, vilket ökar energiproduktionen även under varma dagar samtidigt som man minskar avdunstningen och sparar vatten.

Detta initiativ, som tidigare inte hade etablerats i Norden, markerar det första steget mot användningen av flytande solcellsteknik här. Det unika och innovativa projektet framhäver Sveriges ledarskap inom hållbar energiproduktion och banar vägen för framtida implementering av liknande initiativ i hela Norden.

Exempel på solparker med flytande solceller

I Norden är flytande solcellsteknik fortfarande ett relativt nytt område, som nyligen har introducerats i Sverige med en anläggning. Däremot är det en etablerad och växande teknik i resten av världen, speciellt i Kina, där det finns betydligt fler installationer och projekt.

Exempelvis finns dessa stora solparker med flytande solceller:

  • Anhui Fuyang Southern Wind-solar-storage: Ligger i Fuyang, Anhui, Kina. Parken byggdes 2023 och har en effekt på 650 nwp.
  • Wenzhou Taihan: Ligger i Wenzhenhou, Zhejiang, Kina. Parken byggdes 2021 och har en effekt på 550 nwp.
  • Cirata: Ligger i Purwarkata, West Java, Indonesien. Parken byggdes 2023 och har en effekt på 192 nwp.
  • Three Gorges: Ligger i Huainan City, Anhui, Kina. Parken byggdes 2019 och har en effekt på 150 nwp.
  • Xinji Huainan: Ligger i Xinji Huainan, Kina. Parken byggdes 2017 och har en effekt på 102 nwp.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna om flytande solceller.

Hur installerar man flytande solceller?

Flytande solceller installeras med hjälp av flytande fästen och förankringssystem som håller panelerna på plats. Installationsprocessen varierar beroende på vattnets egenskaper och systemets storlek. Att installera flytande solceller är mycket svårare än en solcellsinstallation på villatak.

Hur påverkar flytande solceller vattenkvaliteten?

Preliminära studier tyder på att flytande solceller kan ha påverkan på vattenkvaliteten och i vissa fall till och med minska algtillväxten genom att skugga vattnet. Pågående forskning syftar till att helt förstå dessa dynamiker.

Klarar flytande solceller av regn, vind och snö?

Ja, flytande solceller är utformade för att klara av olika väderförhållanden, inklusive regn, vind och lätt snöfall. Dock kan extremt väder kräva ytterligare försiktighetsåtgärder.

Hur länge håller flytande solceller?

Flytande solceller är utformade för att ha en liknande livslängd som traditionella solceller. Vanligtvis är livslängden runt 25 till 30 år, beroende på tillverkaren och miljöförhållandena.

Skribent:
Dela på sociala medier