Varför billiga solceller kan bli dyrt i längden

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 15, 2023
billiga solceller

Priset på solceller har sjunkit mycket de senaste 7-8 åren vilket delvis beror på att straffskatten vid import är slopad. En annan orsak är att företagen idag kan köpa större volymer och därmed få bättre priser.

Detta har lett till att priserna sjunkit med cirka 80% vilket har bidragit till att även privatpersoner har fått råd att investera i en solcellsanläggning för sin privata fastighet.

Trots detta är solceller fortfarande en större investering, där man som ägare för en normalstor villa måste räkna med en kostnad på cirka 100.000 kronor för en komplett solcellsanläggning inklusive installation.

I vår artikel om vad solceller kostar kan du se exempelkostnader på solcellsanläggningar i olika storlekar.

Varför man ska undvika billiga solceller

Precis som när du köper en bil eller en annan större investering så kommer det kosta dig mer i slutändan om du väljer att snåla in på kvalitet. Det som skiljer billiga solceller från de lite dyrare är allt ifrån tillverkningsprocess, material och garantier.

När du köper kvalitetsmoduler från en etablerad tillverkare kan du känna dig säkrare på att företaget faktiskt finns kvar i framtiden.

Om något mot förmodan skulle gå fel under tiden för produktgarantin, som i Sverige vanligtvis är cirka 25 år, vill du kunna vända dig till företaget för att kunna nyttja din garanti.

Sist men inte minst behöver man vara säker på att solcellsmodulerna har blivit testade för svenska förhållanden, så att din anläggning inte slutar fungera om det hamnar mycket snö på dem.

Nackdelen med billiga solceller

billiga solceller på nätet

Solcellsbranschen är en relativt ny bransch där efterfrågan på solceller fullkomligt har exploderat de senaste åren vilket har lett till att många nya företag har börjat tillverka moduler. Det har också bidragit till att konkurrensen på marknaden har hårdnat vilket har gjort att flera nya företag valt att sälja billiga solceller.

Billiga solceller har lägre tillverkningskostnader därför att man väljer billigare tillverkningsmaterial och tillverkningsprocessen sker i länder med okvalificerad personal och undermåliga maskiner.

Detta gör att de billiga solceller ofta inte håller den kvalitet som du förväntar dig och som lättare går sönder eller slutar att fungera.

Det inträffar att personer som valt att installera billiga solceller har blivit tvungna att köpa nya solceller då de inte får ut den effekt som de förväntat sig eller för att solcellerna har gått sönder.

Detta gör alltså att dessa konsumenter har fått betala två gånger för att få en fungerande och effektiv solcellsanläggning. Att köpa billiga solceller kan med andra ord bli mycket dyrt i längden.

Det är skillnad på att köpa billiga solceller som har en låg tillverkningskostnad och billiga kvalitetsmoduler, som är billiga för att det råder konkurrens och inte för att de är billiga att tillverka.

Hur ska man tänka när man köper solceller?

Nedan tar vi upp 3 punkter som du bör tänka på när du köper solceller, så att du inte hamnar i fällan att bara leta efter de billigaste.

Välj en seriös aktör

När du ska investera i en solcellsanläggning ska du alltid välja ett solcellsföretag som har utbildade montörer och som säljer produkter som har en hög standard med relevanta garantier.

Då kan du vara trygg med att monteringen av solceller sker på ett korrekt och säkert sätt som innebär att du får en solcellsanläggning som ger dig maximal effekt och livslängd.

Det spelar ingen roll att du får hela 25 års garanti på din solcellsanläggning om inte företag som har monterat solcellerna finns kvar om några år.

Välj därför ett certifierat solcellsföretag som har goda referenser från tidigare kunder, nödvändiga försäkringar, en stabil ekonomi och som innehar F-skattesedel, vilket också är ett krav om du vill använda dig av det gröna avdraget.

Välj effektiva solceller med bra verkningsgrad

När du ska installera solceller bör du välja bra solceller som har en hög verkningsgrad för att få ut maximal effekt från solcellerna då solen är uppe. Utöver att solceller behöver ha en bra verkningsgrad behöver du också få dina solceller monterade så att de kan producera maximalt med elektricitet.

Vid svårare förhållanden kan du också välja att installera optimerare som bidrar till att solcellsanläggningen producerar maximalt med el även om en solcellspanel slutar att producera på grund av exempelvis solceller som är skuggade.

Monokristallina solceller har en något högre verkningsgrad än polykristallina solceller. Detta innebär att om du väljer att köpa monokristallina solceller får du ut lite mer elektricitet på samma yta mot vad du får om du väljer polykristallina solceller.

Dock är monokristallina solceller något dyrare i inköp men i gengäld kommer de över tid vara mer produktiva vilket kan leda till bättre lönsamhet.

Se över garantier

När du anlitar ett solcellsbolag för att installera en solcellsanläggning kommer du att erhålla olika garantier för din solcellsanläggning. Du kommer dels få en produktgaranti för själva solcellerna som vanligtvis brukar vara på mellan 10 till 15 år och dels en garanti för arbetet med installationen.

Det betyder att om någon solpanel slutar att fungera har du möjlighet att erhålla en ny solpanel på garantin. Likaså om det senare visar sig att det finns brister i installationen. Då har du rätt att få detta korrigerat utan solcellsleverantören utan kostnad.

Slutligen kommer du också att få en effektgaranti som garanterar att de solceller som du har fått installerade kommer som mest att tappa cirka 15 procent i effekt efter vanligitvis 25 år.

Det betyder att om dina solceller tappar mer än 15 procent i effekt under garantitiden så har du rätt att få detta justerat så att dina solceller uppnår den effekt som du blivit lovad.

Jämför offerter

När du erhåller tre offerter genom vår tjänst får du ett bra underlag så att du kan jämföra de olika installatörerna mot varandra. Det du bör kontrollera är de olika solcellsföretagens leveransvillkor, garantiåtaganden och övriga villkor.

Du ska också jämföra priserna du får från de olika solcellsföretagen så att du välja den solcellsleverantör som kan erbjuda dig en bra lösning till det bästa priset. 

De solcellsföretag som lämnar offerter genom SolcellsOfferter vet att de konkurrerar med andra välrenommerade solcellsföretag vilket gör att de kommer att göra sitt bästa för att kunna erbjuda dig den bästa solcellsanläggningen till det rimligaste priset.

Skribent:
Dela på sociala medier