Direktverkande el eller solceller: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad januari 27, 2024

Solceller och direktverkande el (elvärme) är båda populära val när det kommer till energilösningar. I denna artikel kommer vi att analysera och jämföra dessa alternativ för att avgöra vilket som kan anses vara det mest hållbara valet på lång sikt och varför.

Är elvärme eller solceller bäst?

Solceller är det bättre valet av energilösning. Detta eftersom elvärme är dyrare i längden, ett mindre miljövänligt val och en mindre effektiv energikälla. Solceller har långt många fler fördelar där miljö-, kostnads-och effektivitetsaspekten kan ses som de främsta.

Vad är direktverkande el?

I ett hus med direktverkande el, även kallat direktel eller elvärme, används elektricitet från elnätet direkt för att producera värme. Detta sker oftast genom elradiatorer och/eller golvvärme. För att värma tappvatten används elektriska varmvattenberedare.

Fördelar med solceller över elvärme

Solceller utmärker sig med många fördelar som överträffar direktverkande el. Nedan belyser vi de främsta fördelarna.

Solceller ger billig el

Solceller kan generera el till långt mycket lägre kostnader över tid jämfört med direktverkande el. Även om det finns en initial investeringskostnad för att installera solcellssystemet, är de långsiktiga besparingarna betydande. Solceller gör det möjligt att producera egen el och kan även generera överskott som kan säljas tillbaka till elnätet.

Solceller är miljövänligare

Solceller är en ren och förnybar energikälla eftersom de omvandlar solenergi till elektricitet utan att producera koldioxid eller andra luftföroreningar. Jämfört med direktverkande el, som kan vara kopplad till kraftproduktion från icke-förnybara källor, är solceller ett miljövänligare alternativ och bidrar till att minska klimatpåverkan.

Solceller har en mer effektiv energiomvandling

Direktverkande el har en mindre effektiv energiomvandling än solceller. Att direktverkande el är mindre effektiv när det kommer till att omvandla elektricitet till värme resulterar även i högre driftskostnader.

Fördelar med elvärme över solceller

Även om det finns fördelar med elvärme, så fortsätter solceller att vara det överlägsna valet för de flesta när de båda energislagen jämförs. Här nedan presenterar vi däremot en specifik fördel med elvärme.

Elvärme har en låg installationskostnad

Elvärme har lägre initiala installationskostnader jämfört med solceller. Att installera elradiatorer, elkonvektorer eller en elektrisk varmvattenberedare kan vara en relativt enkel och kostnadseffektiv process, särskilt om det redan finns ett befintligt elsystem i huset.

Solceller kostar mer att installera. För ett mindre tak, exempelvis på fritidshus, ligger kostnaden på omkring 60 000 kr och uppåt. För en medelstor villa ligger totalpriset på omkring 96 000 kr och för en stor villa uppemot 130 000 kr.

Sammanfattningsvis är det initialt dyrare att välja solceller men till skillnad från direktverkande el betalar en investering i solceller av sig på sikt. Redan efter 10 till 14 år är investeringen återbetald och du kan då njuta av nästintill gratis energi i många år framöver. Läs gärna mer om det i vår artikel om återbetalningstiden för solceller.

Solceller jämfört med andra energislag

Skribent:
Dela på sociala medier