Jordvärme eller solceller: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

I strävan efter hållbara energilösningar uppstår ofta debatten om jordvärme kontra solceller. Här utforskar vi de specifika egenskaperna hos båda teknikerna för att guida dig till det optimala valet för just dig.

Är jordvärme eller solceller bäst?

Solceller passar dig som har liten tomt, bland annat då installationen är enkel och bara tar upp yta du ändå inte använder, alltså taket. Jordvärme är däremot optimalt för stora tomter då det ger en stabil energiproduktion även vid molnigt väder. Både jordvärme och solceller är tysta, underhållsfria och miljövänliga energislag.

Fördelar med solceller över jordvärme

Här nedanför belyser vi varför solceller kan vara ett föredraget alternativ gentemot jordvärme genom att diskutera dess specifika fördelar.

Solceller gör inte påverkan på tomten vid installation

Till skillnad från jordvärme innebär installationen av solceller minimal påverkan på tomten, eftersom de vanligtvis monteras på taket. Detta möjliggör användning av existerande ytor utan att ta upp markområde eller påverka trädgården.

Jämfört med jordvärme, där installationen ofta kräver markbaserade system och därmed kan påverka tomtytan betydligt, framstår solceller som ett mer platsbesparande alternativ.

Solceller kräver inte att du har en stor trädgård

Solceller erbjuder en betydande fördel genom att inte kräva en stor trädgård för att fungera effektivt, eftersom de installeras på taket. Å andra sidan förutsätter jordvärme ofta att du har tillräckligt med markyta för att installera de markbaserade systemen.

Detta gör solceller till ett mer flexibelt och tillgängligt alternativ för dem som saknar en stor trädgård men ändå strävar efter hållbar energiproduktion.

Solcellsinstallationen är enkel och smidig

Solcellsinstallationen är enkel och smidig, vilket särskiljer sig från jordvärme där installationen oftare kan vara mer omfattande och kräva betydande markarbeten.

Vid en solcellsinstallation placerar man solpanelerna antingen på taket eller på marken, och processen är relativt okomplicerad. Å andra sidan kräver jordvärmeinstallation ofta markborrning eller grävning för att placera kollektorslangen eller sonderna under jordytan.

Denna process kan vara mer tidskrävande och kräver noggrann planering för att minimera påverkan på trädgården eller utomhusområdet.

Du kan sälja solel med ditt solcellssystem

När du har solceller kan du sälja den el du inte använder i din villa, vilket är en stor fördel jämfört med jordvärme. För att kunna sälja solel behöver du teckna ett elavtal som tillåter både inköp och försäljning av el, och ha en dubbel elmätare som kan räkna på både förbrukning och utmatning på elnätet.

Du får grönt avdrag vid solcellsinstallation

Om du väljer att installera solceller får du ett grönt avdrag från staten som idag är 20 % av totalkostnaden för hela systemet. Om du väljer att i stället installera jordvärme får du enbart ROT-avdrag som ger dig rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden medan du betalar fullpris för all hårdvara såsom värmepump och kollektorslang.

Fördelar med jordvärme över solceller

Här undersöker vi istället fördelarna med jordvärme jämfört med solceller, och hur detta energisystem kan erbjuda unika och effektiva lösningar för hållbar uppvärmning och kylning av ditt hem.

Jordvärme fungerar bra även vid molnigt väder

Jordvärme utmärker sig genom att fungera effektivt även under molniga förhållanden, vilket skiljer sig från solceller som kan uppleva minskad elproduktion i skuggiga områden.

Denna egenskap gör jordvärme till en pålitlig energikälla som kan bibehålla sin prestanda oberoende av väderförhållandena, vilket är en betydande fördel för hållbar energiproduktion.

Solpaneler genererar fortfarande energi under molniga förhållanden, dock inte med full kapacitet. Jordvärme erbjuder en relativt stabil och konstant energiproduktion oberoende av väderförhållanden eller tid på dygnet.

Jordvärme är att föredra om du har litet tak

Jordvärme framstår som det mer gynnsamma alternativet om du har en villa med begränsat takutrymme. Detta beror på att solceller generellt kräver en tillräckligt stor takyta för att vara kostnadseffektiva, medan jordvärme möjliggör hållbar uppvärmning och kylning även när takutrymmet är begränsat.

Jordvärme främjar hållbarhet genom återanvändning av kollektorslangen

En fördel med jordvärme är möjligheten att återanvända kollektorslangen när värmepumpsystemet når slutet av dess livslängd. Kollektorslangen, som utgör en viktig del av jordvärmeinstallationen, har ofta en lång livslängd och kan sparas för att användas igen när en ny värmepump installeras.

Detta bidrar till hållbarhet och minskar behovet av att producera och installera nya material. Återanvändning av kollektorslangen är en aspekt av jordvärmeteknikens långsiktiga ekologiska hållbarhet.

Jämfört med jordvärme där kollektorslangen kan återanvändas, har solceller inte samma direkta motsvarighet när det gäller återanvändning av specifika komponenter på samma sätt. Solceller består av olika material som silikon, metall och glas, och deras livslängd kan variera beroende på kvalitet och teknik.

Solceller jämfört med andra energislag

Skribent:
Dela på sociala medier