Vad innebär solceller off grid?

Solceller off grid innebär att du blir helt självförsörjande då det kommer till din fastighets elförbrukning och därmed också helt klipper banden med ditt elbolag. Att ha en solcellsanläggning som kan producera en fastighets hela elförbrukning går idag men om du också ska vara självförsörjande och gå off grid så krävs det att du har batterier som lagrar den elektricitet som du inte använder för stunden.

Med hjälp av batterierna så kan du använda din egenproducerade el även efter att solen har gått ned för uppvärmning, belysning, tv och hushållsmaskiner.

Att vara helt självförsörjande kräver att du dels investerar i en solcellsanläggning som klarar av att producera den elektricitet som din fastighet förbrukar varje dag. Det krävs också att du investerar i batterier som kan lagra det överskott av elektricitet som du producerar och inte använder direkt så att du kan använda denna elektricitet under tider som din solcellsanläggning inte producerar någon elektricitet.

Ett problem med solceller off grid är att de batterier som finns på marknaden idag vanligtvis endast kan lagra elektricitet i 4-5 dagar. Det gör att det kan uppstå problem under vintern då du vanligtvis producerar betydligt mindre elektricitet än under sommaren, vilket kan ställa till det om elektriciteten inte räcker till för uppvärmningen av huset och allt annat som man behöver under denna mörka tid.