Solceller på fasad eller vägg – Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad januari 10, 2023
solceller på fasad eller vägg

Går du i tankarna att investera i solceller men har inte någon plats för dem på taket? Då behöver du förmodligen se över vad det finns för andra alternativ för placering av dina solceller.

I denna artikeln berättar vi om ett alternativ till solceller på taket, nämligen att placera dem på fasad eller vägg.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med det och är det verkligen en bra idé att placera dem på väggen?

Kan man ha solceller på en fasad?

solceller på en fasad

Ja, faktum är att vi ser att allt fler kommersiella byggnader som väljer att klä in fasaden i solceller. Även en del privata hushåll som saknar förutsättningar för att installera på taket väljer att montera sina solceller på väggen.

De solceller man vanligtvis använder för att klä in hela fasader är en ny typ av solceller gjord i så kallat tunnfilm. De nya solcellsfasaderna har en modern design som gör att fasaden blir mer estetiskt tilltalande.

Man kan även montera traditonella solpaneler på en vägg med en monteringssats, men denna lösning är inte speciellt vanlig då det oftast är bättre att installera dem på taket istället.

Är det vanligt att installera solpaneler på väggen?

I Sverige är det ännu inte speciellt vanligt att installera solceller på väggen eller integrerat i fasaden. Det absolut vanligaste är att installera solceller på taket där förutsättningarna oftast är mycket bättre för att producera solel.

På många andra platser i världen börjar allt fler kommersiella byggnader helt eller delvis täckas av solceller för att på bästa möjliga sätt utvinna så mycket solenergi som möjligt.

I en artikel från KTH kan vi läsa om hur många fasadbeklädnader i framtiden kan komma att bestå utav solceller.

Vad är bäst – installera solceller på tak eller vägg?

Det är alltid bäst att installera solpanelerna på taket. Det är främst stora fastigheter och byggprojekt som väljer att installera solceller i fasaden, eftersom att utvecklingen ännu inte gjort investeringen särskilt lönsam för privatpersoner.

En solcellsanläggning producerar som mest solel när den lutar 15-50 grader och är placerad i rakt söderläge utan något som skuggar. Dessa förhållanden är ofta svåra att uppnå om man installerar dem på en vägg.

Dessutom krävs det bygglov för denna typ utav installation, medan det på taket i de flesta fall är bygglovsbefriat.

Om man helt saknar förutsättningar för en installation på taket är det bättre att utforska möjligheten att installera solcellerna på marken istället.

Fördelar och nackdelar med solpaneler på fasaden

När det kommer till för- och nackdelar med solceller på fasaden så finns det en del punkter som kan vara bra att känna till.

Fördelar

 • Kan inte täckas av snö eller löv.
 • Modern teknik har gjort designen mer tilltalande.
 • Främjar mer miljöengagemang bland åskådare och grannar.
 • Om fasaden är i glas finns inbyggda solcellslösningar som inte är mycket dyrare och dessutom ser likadant ut.
 • Genererar mer el på vintern eftersom solen då står lägre.

Nackdelar

 • Kräver bygglov, eftersom det ändrar områdets och husets karaktär.
 • Fasaden bör vara utsatt för mycket sol och inte skymmas av träd.
 • Är synligt och tar bort den ursprungliga karaktären från huset.
 • Mindre effektivt då lutningen är i 90 grader och optimalt är omkring 15-50 graders lutning.
 • Fasaden bör vara i söderläge, om inte minskar effektiviteten än mer.
 • Det är inget lönsamt alternativ för privatpersoner eftersom det fortfarande är relativt dyrt.

Kan man få avdrag för att installera solceller på fasaden?

Ja, precis som för solceller på taket kan man som privatperson få skatteavdrag för att installera solcellerna på en fasad. Detta ger dig 20% avdrag på den totala installationskostnaden, inklusive material.

Kan man installera solceller på en fasad även om den inte vetter mot söderläge?

Ja det kan man göra, dock kommer effektiviteten bli lägre eftersom solcellerna med stor sannolikhet under delar av dygnet inte kommer att utsättas för direkt solljus.

Skribent:
Dela på sociala medier