Solceller för företag: Så gör ni en bra investering

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solceller företag

Det är inte bara lönsamt för privatpersoner att investera i solceller utan även företag som har en egen fastighet kan dra nytta av solens energi och därmed spara in betydande summor på sina elkostnader. I denna artikel får du information om hur ni bör tänka när ni ska investera i solceller för ert företag.

Med solceller för företag så kan man själv producera en del av den energi som krävs för att driva företaget.

Man kan också producera el för att använda i samband med laddning av elbilar, eltruckar och andra elektroniska verktyg och maskiner. Det gör att den investering som man har för solceller för företag snabbt kan ge en bra avkastning tillbaka.

Att energikrävande företag själva medverkar till att använda förnybar energi gör att företagen dels bidrar till en bättre miljö men också föregår med gott exempel, vilket är sådant som både uppskattas och uppmuntras av kunder och partner.

Dessutom så påverkas företagets ekonomi mindre då priserna på elmarknaden börjar röra sig uppåt.

Det finns idag ett stort antal företag runt om i Sverige som producerar all sin el själv genom solceller vilket gör att de sparar in betydande summor varje år samtidigt som de också värnar om vår miljö.

Att investera i solceller för företag kan vara en mycket lönsam investering som också bidrar till att företagets ekonomi inte påverkas av en osäker elmarknad.

Här hos SolcellsOfferter så kan ditt företag begära in kostnadsfria offerter från tre stycken certifierade solcellsföretag på din ort. Det innebär att du får en möjlighet att kunna jämföra olika lösningar men också att du kan erhålla bästa pris för dina solceller.

Vad kostar solceller för företag?

Priset för solceller till företaget varierar självklart beroende på anläggningens storlek, men man kan i regel säga att solceller kostar 16 000 – 25 000 kronor per installerad kW. Ju större solcellsanläggning man installerar, desto billigare blir det per kW.

Sedan några år tillbaka så har priserna för solceller sjunkit drastiskt, vilket till stor del beror på lättnader i samband med tullavgifter men också att efterfrågan på solceller har ökat stort.

Om ett företag med medelstora energibehov installerar en solcellsanläggning på 20 kW, vilket upptar en takyta på ungefär 120 kvadratmeter så är priset cirka 240 000 kronor. Detta är ett totalpris vilket även inkluderar projektering och arbete, exklusive den avdragsgilla momsen.

En solcellsanläggning på 20 kW producerar under bra förhållanden cirka 20 000 kWh per år, vilket ger en besparing på drygt 24 000 kronor per år.

Det betyder att återbetalningstiden för denna anläggning hamnar på cirka 10 år. Därefter kan företaget se fram emot reducerade energikostnader under ytterligare 15-20 år.

Kostnad för en 20kW solcellsanläggning på 120 kvm:
Inköp av 20kW solceller, inklusive installation & projektering: 240 000 kr
Årlig besparing: 24 000 kr
Förväntad återbetalningstid: 10 år

Har man större takytor så kan man istället välja att investera i en större solcellsanläggning och därmed erhålla en snabbare återbetalningstid, större avkastning och möjligheten att producera el som täcker en större del av verksamhetens energibehov.

Solcellsbidrag för företag

Eftersom att det ordinarie solcellsbidraget inte längre går att ansöka om rekommenderas istället företag att ta en titt på Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för företag, kommuner, lantbrukare och bostadsrättsföreningar som vill investera i hållbar energi och du ansöker om stödet via Naturvårdsverkets E-tjänst.

För att få råd och hjälp gällande ansökan om detta investeringsstöd uppmanas man att kontakta sin länsstyrelse.

Så fungerar solenergi

Solpaneler med havsutsikt

En solcellsanläggning består av ett flertal olika solpaneler som monteras på fastighetens tak och sedan seriekoppas. När solens strålar belyser solpanelerna så bildas en elektrisk spänning mellan solpanelens framsida och solpanelens baksida.

Denna elektriska spänning fångas upp av en metallkabel som sedan för strömmen vidare till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström så att den direkt kan användas för företagets verksamhet. En solcellsanläggning kan inte lagra el utan den el som producerar används istället direkt.

Ett företag har oftast sin aktiva verksamhet igång under de tider då solcellerna producerar som mest elektricitet vilket gör att en solcellsanläggning för företag kan täcka upp en stor del av företagets energibehov.

Solcellsanläggning är ansluten till elnätet vilket innebär att den el som företaget inte förbrukar går ut på elnätet för försäljning.

Det innebär att allt elöverskott som skapas från företagets elproduktion säljs till andra elförbrukare på elnätet, vilket innebär att ingen el går förlorad. Oftast så kräver ett företag mycket el under företagets öppettider, vilket är under de tider som solceller producerar el.

Den el som produceras före och efter företagets öppettider och på helger och som inte används av företaget själv säljs på elnätet.

Solen strålar ger en effekt på cirka 1 kWh per kvadratmeter. Av denna solbestrålning så kan varje kvadratmeter solpanel fånga upp cirka 15-20 procent av denna effekt.

Det innebär att en kvadratmeter solpanel producerar el motsvarande 150-200 W varje timme. En större företagsfastighet som exempelvis ett lager eller en fabrik har ofta en hel del takyta till förfogande där solceller kan monteras, vilket innebär att ett företag ofta har möjligheten att kunna producera en stor del av företagets energibehov själv.

Fördelar med solceller för företag

Att installera solceller för företag har många fördelar och egentligen väldigt få om ens någon nackdel. Visst får man betala en viss investeringskostnad för sin solcellsanläggning men över tid så är det en investering som ger en mycket bra avkastning på kapitalet.

Nedan finner du en del fördelar med att installera solceller för företag.

Solcellerna producerar el som företaget förbrukar direkt
Eftersom företagets förbrukar mest el under dagtid, då företaget är verksamt, så kommer företaget att kunna använda all den el som en solcellsanläggning producerar under dagtid. Under kvällar och helger så kommer företaget sannolikt att få ett elöverskott som kan säljas på elnätet genom företagets elleverantör.

Bra avkastning på det investerade kapitalet
Ett företag som investerar i solceller får ofta en bra avkastning på sin investering. En investering i solceller på 20 kW för cirka 240 000 kronor ger en total avkastning på minst 300 000 kronor över solcellernas livstid. Det gör att företaget kan göra stora besparingar för sin energiförbrukning varje månad.

Solceller är ett miljövänligt alternativ
Att producera el med hjälp av solceller är ett miljövänligt alternativ som bidrar till att vi får en renare miljö och minskar klimathotet. Det är sådant som ofta brukar uppskattas av kunder och samarbetspartner som är miljömedvetna.

Producera egen el för elbilar
Om företaget har investerat i elbilar så kan egenproducerad el göra att företaget blir självförsörjande då det kommer till driftskostnaderna för sina elbilar. Även andra fordon och maskiner som drivs eller laddas med el kan också bli helt självförsörjande.

Företaget påverkas mindre av en orolig elmarknad
Företag som producerar en del av sitt energibehov själv blir mindre påverkade av att priset på elmarknaden ökar.

Frågor och svar om solceller för näringsverksamheter

Kan man täcka hela företagets elbehov med hjälp av solceller?

För vissa företag som enbart förbrukar el under de tider som solcellerna producerar el och som har plats och möjlighet att investera i en solcellsanläggning som producerar den mängd el som företaget förbrukar kan täcka upp en större del av företagets elbehov.

Eftersom elen inte lagras så behöver företaget köpa el under de tider som solcellerna inte producerar el. Om det är under tider som företaget förbrukar minimalt med el som på kvällar och nätter så blir dock behovet av att köpa el mycket litet.

Samtidigt så producerar solcellerna el under kvällar och helger, då företagets veskamhet oftast är stängd. Den el som inte förbrukas av företag säljs vidare på elmarknaden. Detta ger företaget inkomster som kan täcka upp kostnaden för större delen av den el som företaget behöver köpa.

Hur lång tid tar det innan solceller för företag betalar sig?

För företag som köper lite större solcellsanläggningar på 20 kW eller mer och som själva kan förbruka all den el som solcellerna producerar så är återbetalningstiden relativt kort och ligger normalt på knappt 10 år.

Därefter så återstår mellan 15-20 år av nedsatta elkostnader för företagets verksamhet, vilket innebär att avkastningen på det investerade kapitalet är mycket bra.

Krävs byggnadslov för att installera solceller för företag?

Normalt så krävs det idag inte byggnadslov för att installera solceller. Dock kan vissa fastigheter i vissa områden vara skyddsklassade vilket kan betyda att det krävs bygglov. Kontakta din kommun för mer information.

Dela på sociala medier