Solceller till företag: Så gör ni en bra investering

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller företag

Det är inte bara lönsamt för privatpersoner att investera i solceller utan även företag som har en egen fastighet kan dra nytta av solens energi och därmed spara in betydande summor på sina elkostnader.

I denna artikel får du information om hur ni bör tänka när ni ska investera i solceller för ert företag.

Varför ska man skaffa solceller till företaget?

Med solceller kan man själv producera en del av den energi som krävs för att driva företaget. Man kan också producera el för att använda i samband med laddning av elbilar, eltruckar och andra elektroniska verktyg och maskiner. 

Att energikrävande företag själva medverkar till att använda förnybar energi gör att företagen dels bidrar till en bättre miljö men också föregår med gott exempel, vilket är sådant som uppskattas av både kunder och partners.

Dessutom så är företagets ekonomi mindre påverkat om priserna på elmarknaden börjar röra sig uppåt.

Många företag runtom i Sverige har investerat i solceller vilket har bidragit till att de sparat in betydande summor kopplat till sin elförbrukning och samtidigt stärkt sin miljöprofil.

Här hos SolcellsOfferter så kan ditt företag begära in kostnadsfria offerter från tre stycken certifierade solcellsföretag på din ort. Det innebär att du får en möjlighet att kunna jämföra olika lösningar men också att du kan erhålla bästa pris för dina solceller.

Vad kostar solceller för företag?

Priset på solceller till företaget varierar självklart, men man kan i regel säga att solceller kostar 11 000 – 15 000 kronor per installerad kW för större anläggningar. Ju större solcellsanläggning man installerar, desto billigare blir det per kW.

Om ett företag med medelstora energibehov installerar en solcellsanläggning på 20 kW, vilket upptar en takyta på ungefär 120 kvadratmeter så är priset cirka 240 000 kronor. Detta är ett totalpris vilket även inkluderar projektering och arbete, inklusive den avdragsgilla momsen.

En solcellsanläggning på 20 kW producerar under bra förhållanden cirka 20 000 kWh per år, vilket ger en besparing på drygt 24 000 kronor per år.

Det betyder att återbetalningstiden för denna anläggning hamnar på cirka 10 år. Därefter kan företaget se fram emot reducerade energikostnader under ytterligare 15-20 år.

Kostnad för en 20kW solcellsanläggning på 120 kvm:
Inköp av 20kW solceller och installation (inkl. moms): 240 000 kr
Årlig besparing: 24 000 kr
Förväntad återbetalningstid: 10 år

Har man större takytor så kan man istället välja att investera i en större solcellsanläggning och därmed erhålla en snabbare återbetalningstid, större avkastning och möjligheten att producera el som täcker en större del av verksamhetens energibehov.

Skatteregler för företag som har solceller

Som företag beskattas man annorlunda för sina solceller gentemot privatpersoner, framförallt om solcellsanläggningen har en toppeffekt över 255 kW. Därför är det viktigt att göra en noggrann utredning av eventuella beskattningskonsekvenser som kan tillkomma när ni investerar i solceller.

Nedan kan du läsa mer om vad som är viktigt att känna till om skatt på solceller för företag.

Energiskatt

Alla företag som har en solcellsanläggning med en toppeffekt som överstiger 255 kW måste betala energiskatt. Energiskatten ska betalas på varje kWh som företaget själv förbrukat och för 2021 är skatten på 35,6 öre per kWh.

Moms

Om era solceller producerar ett överskott av el och ni säljer för mer än 30 000 kronor per år räknas försäljningen som momspliktig. Detta innebär att ni måste redovisa elförsäljningen i er momsdeklaration.

Skattereduktion

Ert företag har rätt till skattereduktion på såld överskottsel, maximalt 30 000 kWh per år. För varje såld kWh får ni 60 öre, vilket innebär att ni kan få upp till 18 000 kronor i skattereduktion per år.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beskattningskonsekvenser för näringsverksamheter som installerat solceller.

Fördelar med solceller för företag

Att installera solceller för företag har många fördelar och egentligen väldigt få om ens någon nackdel. Visst får man betala en viss investeringskostnad för sin solcellsanläggning men över tid så är det en investering som ger en mycket bra avkastning på kapitalet.

Nedan finner du en del fördelar med att installera solceller för företaget.

  • Solcellerna producerar el som företaget förbrukar direkt. Eftersom företagets förbrukar mest el under dagtid, då företaget är verksamt, så kommer företaget att kunna använda all den el som en solcellsanläggning producerar under dagtid. Under kvällar och helger så kommer företaget sannolikt att få ett elöverskott som kan säljas på elnätet genom företagets elleverantör.
  • Bra avkastning på det investerade kapitalet. Ett företag som investerar i solceller får ofta en bra avkastning på sin investering. En investering i solceller på 20 kW för cirka 240 000 kronor ger en total avkastning på minst 300 000 kronor över solcellernas livstid. Det gör att företaget kan göra stora besparingar för sin energiförbrukning varje månad.
  • Solceller är ett miljövänligt alternativ. Att producera el med hjälp av solceller är ett miljövänligt alternativ som bidrar till att vi får en renare miljö och minskar klimathotet. Detta stärker företagets miljoprofil, vilket ofta brukar uppskattas av kunder och samarbetspartner som är miljömedvetna.
  • Producera egen el för elbilar. Om företaget har investerat i elbilar så kan egenproducerad el göra att företaget blir självförsörjande då det kommer till driftskostnaderna för sina elbilar. Även andra fordon och maskiner som drivs eller laddas med el kan också bli helt självförsörjande.
  • Företaget påverkas mindre av en orolig elmarknad. Företag som producerar en del av sitt energibehov själv blir mindre påverkade av att priset på elmarknaden ökar.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna gällande solceller för näringsverksamheter.

Kan ett företag få bidrag för solceller?

Nej, i dagsläget finns dessvärre inga bidrag att söka för företagare som vill investera i solceller. Tidigare kunde man ansöka om ett bidrag för solceller, vilket gav 20% tillbaka på totalinvesteringen, men sedan januari 2021 finns inte längre detta bidrag.

Krävs bygglov för att installera solceller för företag?

Normalt så krävs det idag inte bygglov för att installera solceller. Dock kan vissa fastigheter i vissa områden vara skyddsklassade vilket kan betyda att det krävs bygglov. Kontakta din kommun för mer information.

Hur lång tid tar det innan solceller för företag blir lönsamt?

För företag som köper lite större solcellsanläggningar på 20 kW eller mer och som själva kan förbruka all den el som solcellerna producerar så är återbetalningstiden relativt kort och ligger normalt på knappt 10 år. 

Därefter så återstår mellan 15-20 år av nedsatta elkostnader för företagets verksamhet, vilket innebär att avkastningen på det investerade kapitalet är mycket bra.

Kan man täcka hela företagets elbehov med hjälp av solceller?

För de företag som enbart förbrukar el under dagtid då solcellerna producerar som mest el kan det absolut vara möjligt att täcka företagets elbehov med hjälp utav solenergi. Eftersom elen inte lagras så behöver företaget köpa el under de tider som solcellerna inte producerar el. Om det är under tider som företaget förbrukar minimalt med el som på kvällar och nätter så blir dock behovet av att köpa el mycket litet.

Samtidigt så producerar solcellerna el under kvällar och helger då företagets verksamhet oftast är stängd. Den el som inte förbrukas av företag säljs vidare på elmarknaden. Detta ger företaget inkomster som kan täcka upp kostnaden för större delen av den el som företaget behöver köpa.

Hur kan företag finansiera sina solceller?

Vanliga sätt att finansiera sina solceller är att köpa dem för intjänade pengar, att låna till dem eller att leasa solcellerna.

Att leasa solceller är normalt inte lika lönsamt som att köpa solcellerna, men det är ett bra reservalternativ ifall företaget inte vill låna pengar eller inte har de pengar som krävs för att köpa solcellerna kontant.

Vad är ett PPA-avtal (Power purchasing agreement)?

Ett PPA-avtal innebär att någon annan installerar solceller på företagets tak. Solcellerna måste vara kvar ett visst antal år, exempelvis 20 år, och efter den tiden får företaget möjlighet att köpa loss solcellerna eller att fortsätta PPA-avtalet.

Vem underhåller solcellerna?

Om företaget äger solcellerna är det också företaget som ansvarar för underhållet, men vid leasing eller PPA-avtal ingår normalt service av solcellerna i den månadsavgift företaget betalar.

Om företaget äger solcellerna är det generellt värt pengarna att anlita ett externt företag som sköter underhållet, det kostar i regel omkring 300 kr/mån.

Skribent:
Dela på sociala medier