Solceller på taket: Pris & Information

av Jonas juni 24, 2019
Solceller tak: Pris & information

Genom att installera solceller på taket så kommer du att kunna producera en stor del av den el som din fastighet förbrukar och därmed spara in betydande summor på dina energikostnader för huset. I den här artikeln får du veta mer om hur du bör tänka inför din investering i solceller.

Det är inte ovanligt att man genom sin solcellsanläggning kan få ned sina elkostnader med upp till 50 procent, vilket blir en avsevärd summa om man ser sin investering i solceller över en längre tid.

Idag så har priset på solceller gått ned drastiskt vilket delvis beror på att fler privatpersoner investerar i solceller vilket gör att solcellsföretagen kan köpa in större mängder solceller till bättre priser.

Dessutom så har strafftullen tagits bort nyligen på de billigare solcellerna från Asien vilket också har bidragit till att priset för solceller har sjunkit och gjort det möjligt så att alla med eget hus kan investera i en egen solcellsanläggning.

Att ha en egen solcellsanläggning innebär en massa fördelar som bland annat lägre energikostnader, ökat värde på fastigheten men också att man bidrar till en renare miljö. Dessutom så kan en investering i egna solceller innebära en bättre avkastning på kapitalet än vad många andra sparformer kan ge idag.

Här hos oss på SolcellsOfferter så kan vi erbjuda dig möjligheten att erhålla tre offerter på solceller kostnadsfritt från certifierade solcellsföretag på din ort. Det gör det möjligt för dig att kunna hitta solceller till ett bra pris men också ett företag som kan erbjuda dig den smidigaste lösningen för din solcellsanläggning.

Vad krävs för att installera en egen solcellsanläggning?

Ett tak med solceller

Egentligen inte så mycket. I stort sett alla fastigheter i Sverige kan installera solceller på taket, med några undantag. Dock så finns det vissa orter i Sverige som är mer gynnsamma då det kommer till solbestrålning än andra och därför så kan avkastningen på en investering i solceller skilja sig åt över landet.

Bäst förutsättningar har villaägare som bor längs med kusterna eller i södra och mellersta Sverige. Här får man ut den högsta effekten genom sina solceller. Övriga delar får av landet har också en bra solbestrålning men man får räkna med en lite mindre avkastning på sin investering, som dock fortarande är lönsam.

Mest optimalt är om du har en fastighet där en av taksidorna vetter mot söder och där taklutningen är mellan 30-60 procent. Taket får inte ligga i skugga från andra byggnader eller träd. Vid dessa förutsättningar så får man ut mest effekt från sina solceller på taket och därmed även högst avkastning på sin investering.

Solcellsföretagen kan dock erbjuda olika lösningar för att förbättra förutsättningarna som exempelvis lutande monteringsställningar eller markställningar så att installationen av solceller sker på marken istället för på taket.

För en solcellsanläggning på 5 kW, vilket producerar cirka 5 000 kWh per år, så krävs en takyta på 40 kvadratmeter. För en solcellsanläggning på 10 kW, som i sin tur producerar cirka 10 000 kWh per år, så behöver man cirka 80 kvadratmeter takyta.

Därmed så lämpar sig en solcellsanläggning på 5 kW till villor på upp till 120 kvadratmeter medan en solcellsanläggning på 10 kW kan installeras på villor som ligger på mellan 120-250 kvadratmeter.

Vad är kostnaden för solceller?

Priset för solceller varierar något beroende på fabrikat och vilken effekt som du vill få ut av dina solceller. Normalt så ligger priset för en solcellsanläggning på 5 kW, vilket innebär cirka 25 solceller på en yta av cirka 40 kvadratmeter, på cirka 60 000 kronor.

Till detta så tillkommer arbetskostnaden för installationen som ligger på cirka 20 000 kronor och slutligen moms. Det betyder att den totala kostnaden för en solcellsanläggning på 5 kW hamnar på cirka 100 000 kronor.

Efter att du erhållit ett solcellsbidrag, vilket är ett statligt stöd som delas ut till personer som investerar i solceller på sin egen fastighet och som ligger på 20 procent av den totala kostnaden, så blir den totalkostnad som du har betalat endast 80 000 kronor.

Läs även vår artikel om solcellsbidraget & hur du bäst går tillväga när du ska ansöka om det.

Ovanstående solcellsanläggning räcker till för små villor på upp till 120 kvadratmeter. Har man en medelstor eller en stor villa så är det mer förmånligt att investera i en solcellsanläggning på 10 kW, där totalpriset istället hamnar på cirka 170 000 kronor, eller 136 000 kronor efter solcellsbidraget.

Solceller är normalt underhållsfria och därmed så tillkommer inga löpande avgifter för din solcellsanläggning. Du har dessutom en produktgaranti som gäller i normalt 10-15 år och en effektgaranti på 25 år, vilket innebär att du kan vara säker på att dina solceller kommer att producera el i minst 25 år framåt, sannolikt betydligt fler år än så.

Den enda extrakostnad som tillkommer är för växelriktaren, som behöver bytas ut efter 10-15 år.

Det enda underhåll som behövs är att man själv sopar bort snö och löv från sina solceller så att de kan ta emot maximalt med solbestrålning och därmed även producera maximalt med el.

Hur lång är återbetalningstiden för solceller?

En bild på solen

När man gör investeringar så vill man förstås ha kontroll över hur längre det dröjer innan en investering börjar ge avkastning.

Detsamma gäller även då man investerar i solceller på taket. Om man investerar i en solcellsanläggning som är tillräckligt stor i proportion till sin fastighet så brukar man minska sina energikostnader med cirka 50 procent per år.

Det innebär att en solcellsanläggning på 5 kW har en återbetalningstid på cirka 13-15 år medan en solcellsanläggning på 10 kW har en återbetalningstid på cirka 10-13 år.

Efter att man har fått tillbaka sina investerade pengar så har man därefter en avkastning på sina solceller under minst 15 år framåt.

Det innebär att den totala avkastning som man kan erhålla för sin investering i solceller på taket ligger på mellan 75 000 kronor upp till 150 000 kronor eller mer.

Det gör att en investering i solceller kan vara mycket lönsam över tid samtidigt som man också höjer husets värde.

Det kan också kännas bra att veta om att den el som man producerar är miljövänlig vilket gör att man också bidrar till ett bättre klimat och en renare miljö, vilket också är en vinst.

Så producerar du egen el med solceller på taket

En installation av solceller på ett tak.

Solceller består av en framsida som utsätts för solbestrålning och en baksida. En solcellsanläggning består av cirka 25-50 solpaneler som är seriekopplade.

När solen bestrålar framsidan av solcellerna så bildas en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan som sedan fångas upp av en metallkabel som för strömmen vidare till en växelriktare, som där omvandlar likströmmen till växelström som man sedan kan använda direkt i sin fastighet.

Det kan vara bra att känna till att solcellerna endast kan producera elektricitet, den kan inte lagra elektricitet. Det innebär att under tiden som solcellerna producerar el så kan denna el användas direkt av fastigheten.

Din solcellsanläggning ansluts till elnätet genom din elleverantör vilket innebär att om du producerar ett överskott av el så går detta överskott automatiskt ut i elnätet där din el säljs för din räkning av ditt elbolag.

Det innebär att ingen elektricitet som du producerar går förlorad utan att du istället får betalt för den el som du levererar till elnätet.

Under de tider som dina solceller inte producerar någon elektricitet så köper du din elektricitet genom din elleverantör.

I vissa fall så kan den el du säljer till elmarknaden och den el som du köper från ditt elbolag bli ungefär lika mycket, vilket innebär att du inte behöver betala några större elräkningar för din fastighet.

Fördelar med att investera i solceller på taket

Det finns många fördelar med att investera i solceller på taket. Nedan följer några punkter som kan vara värt att ta i beaktan.

Minskade elkostnader

Det främsta skälet till att man investerar i solceller på taket är att man minskar sina elkostnader för fastigheten. Normalt så brukar solcellerna kunna producera upp till hälften av fastighetens energibehov. Det gör att en investering i solceller kan vara mycket lönsam om man ser över tid.

Husets värde stiger

En fastighet som har solceller installerade och därmed producerar el som bidrar till att energikostnaderna minskar rejält, ökar förstås i värde på marknaden.

Inte lika utsatt då elpriserna stiger eller vid strömavbrott

Genom att producera egen el så blir man inte lika utsatt då elpriserna stiger eftersom man köper betydligt mindre el från sin elleverantör då man producerar sin egen el.

Man har även goda möjligheter att kunna använda sig av sin egenproducerade el vid större strömavbrott, vilket också innebär att man inte är lika utsatt då elleverantören inte kan leverera el i samband med naturkatastrofer eller vid kabelbrott.

Miljövänligt

Den el som man producerar med solceller är miljövänlig och därmed så bidrar man också till en renare miljö och att motverka klimathotet.

Det finns egentligen inga direkta nackdelar med att investera i solceller då Sverige är ett land som har en bra solbestrålning och därmed så kan i stort sett alla solcellsanläggningar bli lönsamma.

De nackdelar som finns är att vissa fastigheter har sämre förutsättningar för att installera en solcellsanläggning som ger godtycklig effekt, vanligtvis beroende på att fastigheten ligger i skugga eller att det inte finns utrymme på taket för att installera solceller.

Dock så kan det finnas olika lösningar för att överbrygga dessa problem som exempelvis markinstallerade solceller.

Genom att begära en offert från oss så kan du erhålla upp till tre kostnadsfria offerter från specialister på solceller på din ort. Då ingår även kostnadsfri rådgivning vilket kan hjälpa dig att hitta lösningar för din fastighet.

Dela på sociala medier