10 anledningar att skaffa solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
10 anledningar att skaffa solceller

Under de senaste åren så har det blivit mycket populärt att skaffa solceller till sin privata fastighet så att man kan producera en del av den elektricitet som fastigheten förbrukar själv.

Det finns många skäl till att vilja producera egen elektricitet som bland annat att man bidrar till en grönare miljö men också att det är en bra investering för framtiden som kan bli mycket lönsam.

Med tanke på de klimathotet som ligger över oss så är solceller en mycket bra lösning för att förminska utsläpp och därmed minska klimatförändringarna.

I denna artikel har vi sammanställt 10 bra anledningar till att skaffa solceller till din fastighet.

1. Bidra till en bättre miljö och minska utsläppen

Idag så står hela världen inför det faktum att klimatförändringarna ökar. Isberg smälter, vattennivån i haven ökar, somrar blir varmare, vintrar svalare samtidigt som det råder extremväder som blir svårare att förklara.

Hur allvarligt klimathotet egentligen är har många personer svårt att samsas om. Samtidigt så skadar det inte att man tänker på miljön och klimatet och även försöker att bidra till att vi och generationer efter oss ska få en så behaglig miljö som möjligt.

Solenergi är en förnybar energikälla som också bidrar till en grönare miljö. Den påverkan på miljöutsläppen som solceller har finns i samband med tillverkningen av solcellerna. Det tar dock bara 4 år för aktiva solceller att kompensera för sina utsläpp i samband med tillverkningen och därefter så skapar solceller lika grön el som vind och vatten kraft.

2. Rätt köpetillfälle nu då priserna sjunkit

Priset för att köpa solceller har sjunkit drastiskt de senaste åren vilket bland annat beror på att privatpersoner har börjat få upp ögonen och börjat installera solceller för sina fastigheter.

Det har lett till ökad efterfrågan och därmed gjort det möjligt för solcellsleverantörer att kunna köpa in större kvantiteter till bättre priser. Nyligen så togs även straffskatten på billigare solceller bort vilket har gjort att priserna för solceller har sjunkit ytterligare.

Dessutom så har på senare tid dykt upp massa alternativ till solpaneler som exempelvis taktegel eller plåt med integrerade solceller vilket gjort att både utbudet och priserna ger privatpersoner ett flertal olika valmöjligheter idag.

Idag så är solceller mycket prisvärda och en investering i solceller betalar sig alltid tillbaka över tid vilket innebär att man i längden alltid kommer att få en avkastning på sin investering.

Du ska alltså tänka på att det är bättre att köpa solceller nu än senare, inte minst då det fortfarande vinns statliga rabatter och bidrag kvar att ansöka om. Det är inte säkert de finns kvar om staten inte längre känner att det behövs för att främja mikoproduktion av solel.

3. Om det är dags att byta tak

Om det är dags att lägga om taket så kan det vara en tanke att fundera över om du inte istället för traditionella takskikt installerar ett nytt tak med integrerade solceller, även kallat integrerat solcellstak. Då slår du två flugor i en smäll. Då får du samtidigt ett nytt, tätt tak samtidigt som du även får möjligheten att själv producera en del av den elektricitet som din fastighet förbrukar.

Det finns idag ett stort urval av tak med integrerade solceller att välja mellan vilket gör att ditt tak får exakt det utseende som du vill ha det men fortfarande innehåller solceller som inte syns lika märkbart som större solpaneler på taket.

Du kan välja mellan taktegel och plåt i olika varianter och färger som har integrerade solceller. Priset för en takomläggning med integrerade solceller blir ofta billigare än om du först lägger om taket och därefter installerar solpaneler. Dessutom så kan ett snyggt tak med integrerade solceller höja värdet på din fastighet ordentligt.

4. Bidrag eller avdrag för investeringskostnaden

Tidigare kunde man ansöka om ett bidrag för solceller, vilket gav 20% tillbaka på den totala kostnaden för solceller inklusive installation. Den 1 januari år 2021 så ersattes solcellsbidraget av ett nytt skatteavdrag som går under namnet det gröna avdraget.

Grönt avdrag innebär att du får göra ett skatteavdrag på 20% av totalbeloppet, både arbete och material, upp till maximalt 50 000 kronor per år. Till skillnad mot solcellsbidraget så behöver du inte ligga ute med pengarna utan får istället avdraget direkt på fakturan.

5. Det krävs oftast inget bygglov

Kravet på att det krävdes byggnadslov för att installera solceller togs bort för några år sedan vilket innebär att du normalt inte behöver tänka på att ansöka om byggnadslov om du vill installera solceller. Det gör att planeringen av solcellsinstallationen blir mycket smidigare samtidigt som det går mycket fortare att komma igång med installationen.

Det finns dock undantag som bland annat om din fastighet ligger i ett område där det finns krav på att fastigheterna följer ett visst estetiskt utseende eller om din fastighet är kulturskyddad.

Då kan du behöva ansöka om byggnadslov för att kunna installera solceller på fastighetens tak. Vid dessa undantagsfall så är det viktigt att man tidigt ansöker om byggnadslov så att du inte behöver vänta på att kunna installera dina solceller.

6. Solceller är en bra investering

Utöver att du gör en bra sak för miljön så är även solceller en mycket bra investering som ger en bra avkastning över tid i form av sänka kostnader för din fastighets normala elförbrukning.

Hur stor avkastning som du kan erhålla beror lite på i hur stor solcellsanläggning som du vill investera i. Det finns exempel på hur privatpersoner får tillbaka pengar varje år för sin fastighets elförbrukning därför att de producerar elektricitet som både täcker upp större delen av fastighetens elförbrukning samtidigt som de sedan kan sälja överskottet som de producerar.

Det gör att pengarna som de investerat i sin solcellsanläggning snabbt blivit återbetalda och därefter så har de sedan näst intill fri el för sin fastighet under ytterligare cirka 20 år.

Normalt är dock att avkastningen brukar vara lite lägre men ändå motsvara en bra ersättning som gör att din investering blir lönsam, oftare lönsammare än många andra investeringsformer idag som sparande på banken.

Om du har en mindre till normalstor villa som förbrukar cirka 20 000 kWh per år och väljer att installera en solcellsanläggning på 10 kW så kommer investeringskostnaden att ligga på cirka 150 000 kronor.

Efter grönt avdrag på 20 procent så blir din totala investeringskostnad 120 000 kronor. En solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år. Det innebär att om du betalar 1 kr per kWh så kommer du att kunna spara upp till 10 000 kronor per år genom att installera en solcellsanläggning på 10 kW.

Om din investeringskostnad är 120 000 kronor så tar det cirka 10 år innan du har fått dina pengar för din investering tillbaka.

Med tanke på att solceller har en livslängd på 25-30 år så innebär det att du därefter kan se fram emot cirka 15 år av reducerade kostnader på cirka 10 000 kronor per år för din fastighets elförbrukning. Det gör att din investering kommer att ge dig en bra avkastning över tid.

7. Sälj överskottet av den el du producerar

Eftersom solceller producerar elektricitet under dagarnas ljusa timmar så är det långt ifrån säkert att din fastighet kan använda all elektricitet som dina solceller producerar. Det innebär att du får ett överskott av elektricitet som du själv inte kan använda.

Denna elektricitet går dock inte förlorad utan går istället vidare ut på elmarknaden där den säljs för din räkning av ditt elbolag. Det innebär dels att du får betalt för den elektricitet som du säljer men också att du bidrar till att andra kan använda sig av den gröna el som du producerar.

Priset för att sälja elektricitet varierar stort mellan olika elbolag men det går att byta elbolag i samband med att du installerar dina solceller så att du får bäst betalt för den elektricitet som du säljer.

Oftast så brukar priset för den el du säljer tillsammans med den skattereduktion du erhåller i stort nå upp till det elpris som du själv betalar.

Detta innebär att du inte behöver förlora några pengar för den elektricitet som du säljer gentemot den som du köper. Istället så kan du se elnätet som en tillfällig förvaring för den elektricitet som din fastighet för tillfället inte förbrukar.

8. Höjer fastighetens värde

Enligt en färsk studie från Vattenfall och Sveriges lantbruksuniversitet ökar fastighetens värde med 14% när du installerar solceller. Dels så innebär en solcellsanläggning till att fastigheten bidrar till en grönare miljö.

Det innebär även minskade driftkostnader för fastigheten, vilket självklart är en faktor många spekulanter tittar på när de exempelvis ska köpa en ny villa.

9. Du blir mindre utsatt då elpriset höjs

En annan fördel med att producera en del av den elektricitet som fastigheten förbrukar är att du blir mindre utsatt då elbolagen höjer sina elpriser. Eftersom du dels producerar en stor del av fastighetens elförbrukning och dels säljer överskottet så kommer det inte märkas lika mycket då priserna för el stiger.

10. Du kan få hjälp snabbt & enkelt

Om du funderar på att installera solceller så kan du hos oss begära kostnadsfria offerter från tre solcellsleverantörer på din ort. Det innebär att du dels får en bra översikt över vilka lösningar som är bra för din fastighet, möjlighet att jämföra priser men också kostnadsfri rådgivning från de företag som har skickat offerter.

Skribent:
Dela på sociala medier