Är solceller en bra investering?

Oavsett var du bor i Sverige, med vissa få undantag, så är en investering i solceller en bra investering och till och med en mycket bra investering om du bor i de områden i mellersta eller södra Sverige som har mycket gynnsamma förhållanden.

Med tanke på dagens usla sparformer som finns på marknaden och som knappt ger någon avkastning alls, så kan en investering i solceller vara en bättre form av sparande som ger en bra avkastning över tid, i form av minskade elkostnader.

Med en bra solcellsanläggning så kan du spara upp till 50 procent av dina energikostnader för din fastighet. Det innebär att en solcellsanläggning oftast har betalat sig inom 10-14 år, om du också nyttjar ROT-avdraget som motsvarar cirka 9% av din totalkostnad.

Då en solcellsanläggning har en livslängd på minst 25 år så kommer du sedan att erhålla en avkastning på din investering i många år till, i form av minskade kostnader för fastighetens elförbrukning. Det gör att solceller är en bra investering för de som ser på det långsiktigt.

Även om du skulle låna pengar för att köpa en solcellsanläggning så kan ditt köp av en solcellsanläggning bli en bra investering, under förutsättning att du finner ett lån med bra räntor och utan avgifter.