Vad är en växelriktare?

Det innebär att du kan vara säker på att dina solceller kommer att fungera och producera el för din fastighet i minst 25 år framåt, dock med en liten effektminskning. Trots effektminskningen så kommer din investering att ge en bra avkastning även efter 25 år.

En växelriktare krävs för att kunna omvandla den likström som skapas av solpanelerna till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet. En växelriktare har också ytterligare en uppgift och det är att belasta solcellerna så de optimeras och därmed levererar maximal effekt från solens strålar, vilket ger än mer producerad elektricitet.

Växelriktaren är en vital del i en solcellsanläggning och därför så är det viktigt att du väljer en växelriktare som klarar av den mängd elektricitet som dina solpaneler levererar. Växelriktare finns som enfas och trefas och vilken storlek du behöver för din solcellsanläggning kan din solcellsleverantör informera dig om.

Det är också viktigt att en växelriktare är anpassad för de solceller som du installerar så att den inte läcker elektricitet. Verkningsgraden på en växelriktare är cirka 95 procent vilket innebär att du normalt tappar 5 procent av den elektriciteten som du producerar. Har du fel växelriktare så kan tappet bli mycket större, vilket är onödigt. Du bör också kontrollera att den växelriktare som du ska använda inte har för stor störningsprocent.

Upp till 10 procent så levererar växelriktaren mycket bra elektricitet, upp till 20 procent är godkänt och om den ligger på över 20 procent så kommer din växelriktare att skapa en stor del elektricitet av sämre kvalité.

En växelriktare har vanligtvis en livslängd på mellan 12-15 år och är normalt den enda del i din solcellsanläggning som du behöver byta ut under solcellernas livslängd.