Solceller 10 kW: Pris & information

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
solceller 10kw

Det har under de senaste åren blivit mycket populärt att investera i solceller för sin privata fastighet bland annat för att kunna producera grön el och därmed bidra till en bättre miljö men också för att det är en bra investering som ger en bra avkastning över tid.

Att en solcellsanläggning på den privata fastigheten också kan höja värdet på ens fastighet är förstås också något som många ser som ett plus. I den här artikeln guidar vi dig som är intresserad utav att köpa solceller 10 kW.

En solcellsanläggning finns i olika storlekar och för en mindre villa så brukar ett solcellspaket på 5 kW räcka bra. För en medelstor villa så rekommenderas att man investerar i en solcellsanläggning på 10 kW och för större villor så finns det solcellsanläggningar på upp till 30 kW och mer.

De flesta normalvillor klarar sig dock med en solcellsanläggning på 10 kW vilket innebär att du kommer att kunna producera elektricitet motsvarande cirka 10 000 kWh per år. Detta motsvarar cirka hälften av en normalstor villas energiförbrukning varje år.

Priset för en solcellsanläggning på 10 kW

Priset för solceller på 10 kW inklusive installation ligger på cirka 150 000 kronor. Om du sen nyttjar det gröna avdraget på 20% blir kostnaden cirka 120 000 kronor istället.

Nedan kan du se en exempelkalkyl på kostnaden & elproduktion med en solcellsanläggning på 10 kW.

Projektering, inköp & installation inklusive moms:
Solcellsanläggning 10 kW: 150 000 kr
Grönt avdrag på 20% av totalpriset: -30 000 kr
Total investeringskostnad efter grönt avdrag:  120 000 kr
Elproduktion & kostnadssänkning:
Uppskattad elproduktion genom en solcellsanläggning på 10 kW 10 000/kWh per år
Elpris per kWh 1,20kr*
Investeringskostnad efter grönt avdrag: 120 000 kr
Total nedsättning av energikostnaden/år (10 000 kWh x 1,20 kr) 12 000 kr
Antal producerade kWh nästkommande 10 år:  100 000 kWh
Uppskattad återbetalningstid för investering: 10 år
Uppskattad avkastning på investeringen efter 20 år: 240 000 kr **

*Priset för 1 kWh kan variera beroende på vilket elbolag du har som leverantör.
** Den uppskattade avkastningen kan variera beroende på solcellernas skick. Effekten minskar med åren och efter 25 år så beräknas effektminskningen vara cirka 10-15 procent.

Kalkylen ovan är endast ett exempel. Skapa en offertförfrågan hos oss på SolcellsOfferter, så matchar vi dig med tre lokala företag som erbjuder solcellsanläggningar på 10 kW.

Du kan få avdrag på 20%

Man kunde tidigare ta del utav ett solcellsbidrag, men efter den 7:e Juli 2020 infördes ett ansökningsstopp vilket innebär att bidraget inte längre finns kvar.

Den 1 januari år 2021 infördes istället ett skatteavdrag som fick namnet grönt avdrag och som gäller för investeringar i grön teknik. Vid installation av solceller kan man göra ett grönt avdrag på 20% av totalkostnaden, både för arbete och material, upp till 50 000 kronor per år.

Att tänka på vid investering i solceller på 10 kW

Solenergi

När du ska investera i en solcellsanläggning på 10 kW så kan du få hjälp nedan med vad du ska tänka på så att allt går smidigt och enkelt. Att köpa och installera en solcellsanläggning är inte längre något komplicerat projekt utan går ganska snabbt idag.

Om man är ute i god tid i början på sommaren så brukar man hinna få sin solcellsanläggning installerad innan sommaren är slut. Vill man ha bättre planering så kan man beställa redan under hösten eller våren och därmed vara säker på att man hinner få sin solcellsanläggning på plats innan de soliga dagar kommer.

Begär in offerter och få kostnadsfri rådgivning

Steg 1 är att först begära in offerter från solcellsleverantörer så att du har möjlighet att kunna jämföra olika lösningar och priser som företagen kan erbjuda dig.

Här på SolcellsOfferter så kan du kostnadsfritt erhålla tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort.

Efter att du erhållit dina offerter så får du ett bra underlag för dina solceller och även kostnadsfri rådgivning från de företag som lämnat offerterna.

Undersök om det krävs bygglov

Det krävs normalt inget byggnadslov för att installera solceller på din fastighet men om din fastighet ligger i ett område med estetiska regler då det kommer till fasad och tak eller om din fastighet är kulturklassad så kan det krävas att du behöver ansöka om byggnadslov.

Oftast är det en fråga som är självklar men för att vara på säkra sidan så skadar det inte att kontrollera detta om din fastighet ligger i ett område med andra fastigheter.

Undersök möjligheter för grönt avdrag

Kolla upp så att du har rätt att nyttja det gröna avdraget vid din solcellsinstallation. Avdraget kommer ge dig rätt att dra av 20% på totalkostnaden för din investering. För mer information om grönt avdrag, besök Skatteverkets hemsida.

Anmälan till elbolaget

Du behöver lämna in en föranmälan till ditt elbolag att du ska installera solceller så att ditt elbolag kan förbereda byte av din elmätare. Du behöver också göra en efteranmälan då installationen är klar så att elbolaget kan komma ut till din fastighet med en ny mätare, vilket oftast är helt kostnadsfritt och normalt sker inom 2 veckor.

Den nya elmätaren kommer ge dig möjligheten att kunna sälja det överskott av elektricitet som du producerar på elnätet.

Sammanfattning av solceller på 10 kW

Att planera och köpa en solcellsanläggning på 10 kW behöver inte kräva speciellt mycket tid eller planering. Oftast så får du all hjälp med projekteringen av de företag som har lämnat offerter på din solcellsanläggning så att du snabbt kan fatta beslut om vilket lösning som passar din fastighet och din plånbok bäst.

Det krävs i de allra flesta fall inte något bygglov för solcellsanläggningar och de myndigheter och elbolag som hanterar solcellsansökningar har färdiga rutiner för hur du går vidare.

Normalt så går det att få en solcellsanläggning installerad på några veckor och efter att elbolaget därefter bytt mätare så kan du direkt påbörja produktionen av din göra el. Genom att producera grön el för eget bruk så bidrar du till en grönare miljö men även det överskott som du säljer bidrar till att andra också kan använda grön el.

De senaste åren så har tusentals privatpersoner runt om i Sverige investerat i solceller vilket har inneburit att många kommuner i Sverige nu får större delen av sin energi från miljövänliga elproduktionsalternativ.

Det är inte bara privatpersoner som väljer att övergå till att producera sin egen elektricitet utan även företag, fastighetsbolag och bondgårdar. Det gör att många bidrar till att minska användandet av de fossila produktionsalternativen och därmed bidrar till att minska klimatutsläppen.

För några år sedan så började priserna för solceller att sjunka vilket gjorde det möjligt även för privatpersoner att börja investera i solceller. Senare togs även tullavgiften bort på de billigare solcellerna från Kina vilket också påverkade så att priserna blev än lägre.

Detta tillsammans med en högre efterfrågan på solceller har gjort att solcellsinstallatörer har kunnat beställa större mängder solceller och ytterligare kunnat pressa priserna. Därför så kan de allra flesta idag investera i solceller för sin fastighet och driva sin fastighet på egenproducerad grön el.

Vanliga frågor

Hur mycket takyta kräver en solcellsanläggning på 10 kW?

En solcellsanläggning på 10 kW kräver normalt en takyta på ca 50–55 kvadratmeter. 

Hur stor huvudsäkring kräver en solcellsanläggning på 10 kW?

En solcellsanläggning på 10 kW kräver en huvudsäkring på minst 16A. 

Hur många solpaneler kräver en solcellsanläggning på 10 kW?

En solcellsanläggning på 10 kW kräver ca 30–35 solpaneler. Fler eller färre solpaneler kan dock krävas beroende på främst solpanelernas effekt.

Skribent:
Dela på sociala medier