Solceller 5 kW: Pris & information

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solceller 5kw

Under de senaste 8 åren har priserna på solceller sjunkit med cirka 70 procent vilket har bidragit till att många privatpersoner har valt att installera solceller för sin egen fastighet. Genom att producera egen elektricitet kan fastighetsägaren spara in betydande belopp varje år genom minskade energikostnader.

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 5kW ligger på cirka 15 år och därefter kan fastighetsägaren se fram emot ytterligare 15 år utav kostnadsfri elektricitet från solen.

När du ska installera solceller kan ett besök hos SolcellsOfferter vara värdefullt. Här kan du finna all den information du behöver kring solceller som exempelvis guider, produktjämförelser, tips, råd och allmän information.

Hos SolcellsOfferter kan du även beställa tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort, kostnadsfritt och utan att du förbinder dig för något. Det gör att du får ett bra underlag så att du kan jämföra offerter för att hitta den lösning som är mest prisvärd.

Att välja storlek på sin solcellsanläggning

Hur stor solcellsanläggning du ska välja beror på hur stor fastighet du har för en mindre villa räcker det oftast med en solcellsanläggning på 5 kW. Den producerar under de bästa förutsättningarna cirka 5 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 30-40 procent av en mindre villas energiförbrukning.

Har du en medelstor villa kan en solcellsanläggning på 10 kW vara mer lämpligt. Den producerar elektricitet som motsvarar cirka 40-50 procent av en medelstor villas årliga energiförbrukning.

För större villor och fastigheter kan du istället välja att installera en solcellsanläggning på 15, 20 eller 30 kW, eller mer om du så önskar. Du kan läsa mer om vad olika storlekar kostar i vår artikel om pris för solceller.

Priset för solceller 5 kW

Nedan kan du se en kalkyl vi gjort på genomsnittspriset för en solcellsanläggning på 5 kW. Du kan också se förväntad årsproduktion av el samt återbetalningstid.

Projektering, inköp & installation inklusive moms:
Solcellsanläggning 5 kW: 100 000 kr
Grönt avdrag på 15% av totalpriset: – 15 000 kr
Total investeringskostnad efter grönt avdrag:  85 000 kr
Elproduktion & kostnadssänkning:
Uppskattad elproduktion genom en solcellsanläggning på 5 kW 5000/kWh per år
Elpris per kWh 1,20kr*
Total nedsättning av energikostnaden/år (5 000 kWh x 1,20 kr): 6000 kr
Antal producerade kWh nästkommande 10 år:  50 000 kWh
Uppskattad återbetalningstid: 14 år
Uppskattad avkastning på investeringen efter 10 år: 60 000 kr **

*Priset för 1 kWh kan variera beroende på vilket elbolag du är ansluten till.
**Avkastningen är baserat på att solceller är installerade utifrån de bästa förutsättningarna. Solceller har dessutom en beräknad livslängd på mellan 25-30 år vilket också kan påverka avkastningen.

En riktlinje som kan vara bra att hålla sig till då du ska välja storlek på din solcellsanläggning är att den bör producera motsvarande 50 procent av fastighetens energiförbrukning för att den ska vara mer lönsam.

Du kan förstås också få lönsamhet i en mindre solcellsanläggning men det tar förstås längre tid då du sparar in mindre pengar på fastighetens energiförbrukning varje år. Det gör att återbetalningstiden också blir längre.

Att investera i solceller

Har du en mindre villa eller fastighet eller har du begränsat med utrymme på taket räcker det kanske med att installera en solcellsanläggning på 5 kW. En solcellsanläggning på 5 kW består av cirka 20 solpaneler som tar upp en takyta på cirka 30-35 kvadratmeter som ligger mot söder.

Dessa 20 stycken solpaneler seriekopplas och ansluts till en växelriktare som konverterar den likström som solcellerna skapar till växelström som direkt kan användas av fastigheten. Beroende på var fastigheten ligger belägen i Sverige och att solceller installeras under de bästa förutsättningar kan du producera cirka 5 000 kWh per år.

Priserna för en solcellsanläggning på 5 kW ligger på knappt 100 000 kronor, vilket också inkluderar installation, projektering och moms. Du kan sedan använda Grönt avdrag för att få 15 % reduktion av totalkostnaden, vilket gör att priset sjunker något. Priset kan dock variera något beroende på vilken typ av solceller som du väljer.

Om du köper en komplett solcellsanläggning som inkluderar en mer avancerad växelriktare kommer priset också att bli högre. När du köper en solcellsanläggning är det kanske inte bara priset som kommer att vara avgörande utan även den effekt som solcellsanläggningar har idag och om 25 år.

Därför är det viktigt att begära in offerter från seriösa och certifierade solcellsföretag så att du kan jämföra offerter för att erhålla både det bästa priset men också bra garantier.

När du ska köpa solceller ska leverantören kunna erbjuda dig tre olika typer av garantier. Dels ska du erhålla en garanti på det arbete som är utfört. Detta så att du kan få installationsfel korrigerat kostnadsfritt under garantitiden, som brukar vara på mellan 2-10 år.

Du ska också erhålla en produktgaranti för solcellerna som normalt brukar gälla i 10-15 år. Denna produktgaranti ger dig möjlighet att få solceller utbytta som visar sig ha fabrikationsfel eller som inte uppfyller de hållbarhetskrav som leverantören har lovat.

Slutligen ska du också erhålla en effektgaranti som garanterar dig att dina solceller kommer som mest minska med högst 15-20 procent i effekt efter 25 år.

Så fungerar det nya gröna avdraget

Tidigare har det funnits ett solcellsbidrag som man har kunnat erhålla i samband med att man installerar en solcellsanläggning för sin fastighet. Solcellsbidraget var på 20 procent av totalkostnaden men togs bort under sommaren 2020.

Solcellsbidraget har ersatts av ett så kallat grönt avdrag från och med den 1 januari år 2021.

Det betyder att du nu har möjlighet att göra ett avdrag på 15% av hela kostnaden för din solcellsanläggning på upp till 50 000 kronor. Det nya skatteavdraget gäller även för inköp av solcellsbatteri och installation av laddstolpe för elbil, där avdraget istället är på 50%.

En fördel med det gröna avdraget är att du kan få beloppet avdraget redan på fakturan. Det innebär att du slipper ligga ute med pengarna men också att du överlåter all administration kring skatteavdraget till solcellsleverantören.

Installation av solcellsanläggning på 5 kW (checklista)

installation av solceller 5kW

När du ska installera en solcellsanläggning för din fastighet finns det några saker som du behöver ha i åtanke så att installationen går enkelt och blir rätt.

Idag har myndigheter och elbolag en enkel hantering av solcellsanläggningar samtidigt som solcellsföretagen under de senaste åren samlat på sig massor av erfarenheter. Det gör att det är ganska okomplicerat att köpa och få en solcellsanläggning installerad.

Det behöver tänka på är att solceller inte kan installeras under vintern. Om du gör en beställning under tidig vår är sannolikheten stor att du hinner få din solcellsanläggning installerad till sommaren så att du kan påbörja produktionen av din egen gröna el då solen strålar som mest. Nedan följer några andra saker som du också bör tänka på.

Kontrollera om du behöver bygglov

Sedan ett par år tillbaka är kravet på bygglov för solceller borttaget om man installerar solcellerna på fastighetens tak.

Om du däremot bor i ett detaljplanerat bostadsområde eller om din fastighet är kulturmärkt kan det dock fortfarande krävas bygglov. Är du osäker kan du kontakta byggnadsnämnden hos din kommun för att få besked.

Begär in offerter

Du bör så snart som möjligt begära in offerter från flera solcellsföretag så att du kan jämföra de olika företagens priser, lösningar, garantier, leveransvillkor och betalningsvillkor.

Därefter kan du välja den leverantör som kan erbjuda dig den mest prisvärda lösningen för din solcellsanläggning. Kontrollera också att företagen kan göra ett Grönt avdrag redan på fakturan.

Hos SolcellsOfferter kan du beställa tre stycken offerter från certifierade solcellsleverantörer på din ort, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Det ger dig ett bra underlag så att du kan jämföra offerter och hitta den leverantör som passar dig bäst

För och efteranmälan till ditt elbolag

När du har bestämt dig för en offert och innan installationen har påbörjats behöver du göra en föranmälan till ditt elbolag. Efter att installationen av dina solceller sedan är klart behöver du också göra en efteranmälan så att elbolaget kan komma ut och installera en ny elmätare i din fastighet.

Den nya elmätaren innebär att du fortfarande kan köpa el från elbolaget men också sälja den överskottsel som dina solceller producerar och som din fastighet inte använder.

Efter att den nya elmätaren är installerad kan du direkt påbörja att producera din egen, miljövänliga elektricitet.

Sammanfattning

Om du har en mindre fastighet eller begränsat med utrymme på ditt tak så kan en solcellsanläggning på 5 kW vara en bra investering. Denna solcellsanläggning gör att du kan producera cirka 5 000 kWh per år, vilket innebär att du kan reducera dina energikostnader med flera tusen varje år.

Har du en större fastighet, och utrymme, bör du istället välja en solcellsanläggning som klarar av att producera åtminstone hälften av fastighetens energiförbrukning för att uppnå mest lönsamhet och en snabbare återbetalningstid.

Idag krävs inga besvärliga ansökningar eller tillstånd för att installera en solcellsanläggning. Istället börjar du med att begära in offerter, hittar den leverantör som kan erbjuda dig den bästa lösningen och får installationen genomförd.

Det enda krav som finns är att du behöver göra en föranmälan och en efteranmälan till ditt elbolag. Det gröna avdraget får du direkt på fakturan och administrationen av detta överlåter du till leverantören.

Dela på sociala medier