Solceller på attefallshus och friggebod: Hur fungerar det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 12, 2024
Solceller på ett litet hus, det stora huset är skuggat

Här kan du utforska dina möjligheter att skaffa solceller på friggebod och attefallshus. Vår artikel ger dig all information du behöver för att producera solel i mindre byggnader och således skapa ett mer hållbart hem.

Vad är friggebod och attefallshus?

En friggebod är en byggnad på max 15 kvadratmeter medan ett attefallshus är en byggnad på max 30 kvadratmeter. Båda alternativen ger dig möjlighet att skaffa en extra bo- eller lagringsyta vid din fastighet, vilket är särskilt värdefullt för olika ändamål som hobbyrum, gäststugor eller arbetsutrymmen.

Kan man installera solceller på friggebod och attefallshus?

Ja, solceller kan installeras på friggebod och attefallshus för att skapa ett mer hållbart energialternativ och minska beroendet av konventionella kraftkällor. Det är dock rekommenderat att placera dem på den största takytan, som oftast är villataket, för bästa resultat.

Vid installation på mindre byggnader är det viktigt att noggrant planera för att optimera solenergiutvinningen och maximera systemets effektivitet. Det kan inkludera att välja solceller med hög verkningsgrad och använda tekniker som smarta laddningskontroller för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din solcellsinstallation.

När ska man installera solceller på friggebod eller attefallshus?

I dessa situationer kan det vara passande att överväga installation av solceller på din friggebod eller attefallshus.

Villan får inte bygglov för solceller

Om din villa inte får bygglov för solceller kan en mindre byggnad användas för installationen. I detta fallet blir installation på friggebod eller attefallshus en praktisk lösning för att utnyttja solenergi för att mikroproducera solel.

Friggeboden eller attefallshuset har bättre läge

Om friggeboden eller attefallshuset har en mer fördelaktig riktning, särskilt söderut, än villan, kan det vara klokt att välja att installera solceller på dessa byggnader istället. Det är en optimal lösning när de har bättre solförhållanden eller om villan riskerar att få skuggade solceller.

I allmänhet genererar solceller maximal energi när de placeras mot söder och har en lutning på 15 – 60 grader. Installation av solpaneler i östlig eller västlig riktning kan leda till en minskning av energiproduktionen med cirka 10 – 20 %, medan en nordlig inriktning resulterar i mycket begränsad produktion eller ingen produktion alls.

Om taket på ditt hus inte är optimalt för solceller kan närliggande byggnader vara ett alternativ att överväga. Att hitta den bästa placeringen för solpaneler är avgörande för att maximera energiproduktionen och dra nytta av solens kraft.

Villan är skuggad

Om det är så att din villa är skuggad och din friggebod eller ditt attefallshus inte är det, är det mer fördelaktigt att installera solceller på friggeboden eller attefallshuset.

Behövs bygglov för att installera solceller på friggebod eller attefallshus?

Bygglov kan behövas för att installera solceller på friggebod eller attefallshus, likt installationen på ett villatak. Det är dock inte alltid fallet, och det är vanligtvis undantagssituationer som kräver bygglov, såsom om byggnaden är K-märkt eller om det strider mot områdets detaljplan.

Sedan 2018 har reglerna för bygglov blivit mer flexibla när det gäller solceller. Trots detta finns det fortfarande undantagssituationer där bygglov krävs, som om solpanelerna monteras på ett platt tak som kräver justering med ställning, om byggnaden är K-märkt, eller om solcellerna inte överensstämmer med områdets detaljplan.

Det kan hända att solpaneler på huvudbyggnaden kräver bygglov medan det kan vara tillåtet att installera dem på en närliggande byggnad utan sådana krav. Att ha kunskap om och följa dessa regler är viktigt för en smidig installation och för att undvika eventuella klagomål från byggnadsnämnden.

Kan man göra sin friggebod eller sitt attefallshus självförsörjande på el?

Ja, det är möjligt att göra sin friggebod eller sitt attefallshus självförsörjande på el under vissa delar av året med hjälp av ett solcellsbatteri. Dock är det oftast mer fördelaktigt att dela överskottsel med villan eller huvudhuset för att maximera användningen av den genererade solelen.

För att göra din friggebod eller attefallshus självförsörjande på el är alltså solcellsbatterier ett potentiellt alternativ. Genom att installera solpaneler på taket och kombinera dem med ett batterilagringssystem kan du lagra överskottet av solelen för användning när solen inte är tillgänglig, vilket kan göra ditt utrymme självförsörjande på el, åtminstone delvis.

Det är viktigt att undersöka och planera noggrant för att säkerställa att ditt solcellssystem är korrekt dimensionerat för dina energibehov och att du tar hänsyn till faktorer som årstidsvariationer och potentiell skuggning.

Vilka solceller passar bäst?

För begränsade takytor som på friggebod och attefallshus, är solceller med hög verkningsgrad att föredra, alltså solceller som är bäst i test Dessa producerar mer energi per kvadratmeter och är idealiska för att maximera solenergiproduktionen på små ytor.

Solceller med hög verkningsgrad är oftast något dyrare än andra alternativ, men deras ökade effektivitet kan göra dem mer kostnadseffektiva på lång sikt genom att generera mer energi från en mindre takyta.

Dessutom kan tekniska innovationer och förbättringar i solcellsteknologi leda till en ökad tillgänglighet och konkurrenskraftigare priser för högeffektiva solceller. Att överväga både initiala investeringskostnader och långsiktiga besparingar är avgörande vid valet av solceller för din friggebod eller ditt attefallshus.

Skribent:
Dela på sociala medier