Solceller till sommarstuga: Komplett guide 2019

av Jonas Persson juli 22, 2019

Det finns också solceller som passar mycket bra för sommarstugor vilket dels innebär att du kan producera din egen el för sommarstugan och därefter sälja överskottet ut på elnätet. Det gör att när du inte befinner dig i sommarstugan och därmed förbrukar el så kan du tjäna in en hel del pengar genom att sälja elen genom ditt elbolag, vilket gör att solceller till sommarstuga också kan bli mycket lönsamt.

Det finns flera olika solcellsanläggningar som du kan välja mellan om du planerar att installera solceller i sommarstugan. Här hos oss på Solcellsofferter så kan du erhålla tre offerter helt kostnadsfritt där du kan få förslag på olika solcellslösningar men som också göra det möjligt för dig att jämföra priserna från olika bolag.

Alla solcellsföretag som är anslutna till vår tjänst är certifierade och dessutom proffs på solceller samtidigt som du kan finna en solcellsleverantör på din ort som kan erbjuda dig den bästa lösningen för din sommarstuga.

Hur stor solcellsanläggning krävs för sommarstugan?

En stuga med solceller på
En solcellsanläggning på 5kW räcker gott och väl för en normalstor sommarstuga och kommer att bidra till att du kan producera näst intill all elektricitet som din sommarstuga förbrukar.

Eftersom man normalt sätt är i sin sommarstuga under den varma årstiden så behöver man vanligtvis inte köpa el för uppvärmning, samtidigt som sommarstugor ofta har alternativ uppvärmning som öppen spis eller kamin.

Det betyder att du inte behöver köpa någon stor mängd el utan istället så kommer du att kunna sälja det stora överskottet av el till elmarknaden, då du inte förbrukar någon el då du inte är i sommarstugan.

Om du också investerar i ett par batterier så kommer du att kunna lagra den el som du använder under kvällar och helger, för exempelvis lampor och tv. Det innebär i så fall att du blir helt självförsörjande och därmed endast använder dig av det mest miljövänligaste el-alternativen då du är i sommarstugan.

Så fungerar solceller

Solceller är ett grönt alternativ som används för att producera miljövänlig elektricitet. Genom att producera egen elektricitet så behöver man inte köpa lika stora mängder elektricitet från sitt elbolag. Istället så använder man sin egenproducerade el under tiden som elen produceras och under kvällar och nätter så köper man den el som man behöver.

Den elektricitet som du själv inte använder i sommarstugan, som exempelvis inte är där, säljer du till elmarknaden och får därmed betalt för din egenproducerade el.

En solcellspanel brukar normalt ha måtten 1 m x 1,5 m och består av en framsida och en baksida. Framsidan fångar upp solens bestrålning och därefter så bildas likström mellan framsidan och baksidan som sedan tas upp av en elkabel som för strömmen vidare till en växelriktare, som ombildar strömmen till växelström som direkt kan användas av fastigheten.

För en solcellsanläggning på 5 kW så behöver man 20 solpaneler, vilket innebär att man behöver en takyta på 30 kvadratmeter som vetter i sydlig riktning. En optimal solcellsinstallation är på ett tak som har 30 procent lutning, vilket innebär att du kommer att kunna få ut en bra effekt av din solcellsanläggning.

Vad kostar solceller till sommarstugan?

Solcellsinstallation på sommarstugaPriserna för solceller har gått ned en hel del de senaste åren vilket till stor del beror på att straffskatten för solceller har försvunnit samtidigt som efterfrågan har blivit mycket stor, vilket gör att solcellsföretagen kan pressa priserna.

Det innebär att även privatpersoner har möjlighet att investera i solceller för sommarstugan och därigenom åtnjuta en bra avkastning över tid.

För en normalstor sommarstuga så räcker det oftast med att man installerar en solcellsanläggning på 5 kW. Det finns mindre solcellsanläggningar än så som också skulle kunna räcka men som då inte blir lika prisvärda som en anläggning på 5 kW. 5 kW producerar cirka 5000 kWh per år.

Kostnaden för att köpa en solcellsanläggning på 5 kW ligger på knappt 100 000 kronor. Utöver det så kan du ansöka om ett solcellsbidrag på 20 procent av din totala investeringskostnad, vilket innebär att du får cirka 20 000 kronor tillbaka. Det gör att den totala investeringen för solceller för sommarstugan på 5 kW blir cirka 80 000 kronor.

Exempelkostnad för en 5kW solceller till sommarstugan:
Inköp av 5kW solceller, inklusive installation & projektering: 100 000 kr
Solcellsbidrag på 20%: -20 000 kr
Kostnad efter solcellsbidrag: 80 000 kr
Årlig besparing: 6500 kr

Eftersom du inte befinner dig i sommarstugan mer än några månader varje år så räcker den el som produceras gott och väl för att täcka nästan hela sommarstugans elförbrukning. Den elektricitet som används under kvällar och nätter får man köpa från sitt elbolag.

Eftersom du inte kommer att kunna använda sig av all elektricitet som solcellerna producerar så kommer du att kunna sälja allt överskott till elmarknaden. Det gör att du dels får intäkter som kommer att täcka upp de kostnader du har för att köpa viss el till sommarstugan, då dina solceller inte producerar el, men även ytterligare inkomster som kommer innebära att du varje år får pengar tillbaka från elbolaget.

Återbetalningstiden för solceller

Om den totala investeringskostnaden för en solcellsanläggning på 5 kW hamnar på 80 000 kronor så kommer det at ta cirka 10-14 år innan du har fått dina pengar tillbaka som du investerat i din solcellsanläggning. Detta i form av minskade elkostnader och intjänade pengar på den överskottsel som du säljer.

Därefter så kan du se fram emot i stort sett fri elektricitet för din sommarstuga under ytterligar 15-20 år. Du kommer samtidigt att få en del utbetalningar från ditt elbolag varje år för den el som du säljer då du inte kommer att kunna förbruka all din el som du producerar i din sommarstuga.

Så går du tillväga

När man planerar att installera solceller för sommarstugan så är det några saker som man behöver tänka på så att allt går rätt till och så att man snabbt får sina solceller installerade.

Idag är det många privatpersoner som beställer solceller till sina fastigheter vilket gör att det kan uppstå en väntetid innan man få sin solcellsanläggning installerad. Men om du är ute i god tid så hinner du säkerligen att få dina solceller installerade inför nästa sommarstugesäsong.

Börja med att beställa in offerter från olika solcellsföretag. Här hos oss på SolcellsOfferter kan du erhålla tre offerter kostnadsfritt från certifierade solcellsföretag på din ort. Det gör att du dels får möjlighet att se vilka lösningar som de olika solcellsbolagen kan erbjuda dig men också ger dig möjligheten att jämföra priser så att du kan budgetera för din solcellsanläggning.

En annan fördel med att tidigt begära in offerter är att du kan få kostnadsfri rådgivning kring solceller från de företag som lämnat offerter.

Lämna in en föranmälan till ditt elbolag där du talar om att du kommer att installera en solcellsanläggning så att elbolaget kan börja förbereda för att installera en ny mätare.

Du bör också skicka in en ansökan om solcellsbidrag så snabbt som möjligt så att du får ett könummer. Det är många privatpersoner som installerar solceller idag och därmed också ansöker om ett solcellsbidrag på 20 procent. Det gör att det kan ta tid att få sitt solcellsbidrag utbetalt.

När du har funnit det solcellsföretag som kan erbjuda dig den bästa lösningen till ett rimligt pris så kan du börja planera för installationen. Så snart som solcellerna är installerade så behöver du göra en efteranmälan till elbolaget så att de kan komma ut och installera en ny elmätare. Den nya elmätaren gör att du kan sälja det överskott av el som du producerar.

Underhåll och garantier

En solcellsanläggning kräver normalt inget underhåll. Det som kan krävas är att man sopar av löv och snö så att solceller kan ge maximal effekt även under hösten och vintern. Det innebär att du inte kommer att ha några kostnader för dina solceller under dess livslängd.

När du köper solceller från en auktoriserad och certifierat solcellsföretag så får du även trygga garantier. För solcellerna så brukar garantin vara på mellan 10-15 år. Den garanti som är viktigast är dock effektgarantin, vilket är en garanti som gäller för den effekt som solcellerna har.

Normalt så brukar effektgarantin gälla i 25 år vilket innebär att solcellsleverantörer garanterar att dina solceller kommer att leverera el med en maximal effektförminskning på 10-15 procent under dessa 25 år.

Sammanfattning

Att installera solceller på en sommarstuga kan vara en mycket lönsam investering som också innebär att du bidrar till en bättre miljö. Att producera egen grön el har blivit populärt bland många privatpersoner vilket har lett till att priserna på solceller har minskat mycket under de senaste åren.

Om du investerar i en prisvärd solcellsanläggning på 5 kW så kommer du att uppnå lönsamhet efter cirka 10-14 år. Eftersom du inte tillbringar så mycket tid i din sommarstuga varje år så kommer du sannolikt bara att använda dig av cirka 10-15 procent av den el som du producerar själv.

Den övriga överskottselen kommer att säljas på elmarknaden av ditt elbolag, vilket kommer att ge dig intäkter istället varje år. Normalt så får du lika mycket betalt för din elektricitet som du producerar, inklusive skattereduktionen, som priset är för den elektricitet som du köper från ditt elbolag.

Efter att du har fått tillbaka dina pengar från investeringen efter cirka 10-14 år så kommer du därefter att kunna njuta av lägre elkostnader och en del intäkter från elbolaget under cirka ytterligare 15-20 år.

Dela på sociala medier