Solceller eller sjövärme: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Sjövärme och solceller representerar två hållbara energialternativ med unika fördelar. Här går vi igenom vilket alternativ som bäst passar olika behov.

Är sjövärme eller solceller bäst?

Solceller är ofta det bästa valet, med möjlighet att installeras på många platser, medan sjövärme kräver sjötomt. Solceller erbjuder bredare tillgänglighet och praktiskt användbara fördelar, vilket gör dem mer mångsidiga och till det bästa alternativet för de flesta.

Sjövärme är när man använder värmen från en sjö eller annat vatten för att värma upp sitt hus eller skapa elektricitet. Man utnyttjar skillnaden i temperaturen mellan ytvattnet och djupare vattenlager för att skapa energi.

Solceller är små plattor som fångar solens ljus och gör det om till elektricitet. De används för att skapa hållbar energi från solen.

Fördelar med solceller över sjövärme

Solceller erbjuder vissa fördelar gentemot sjövärme som energialternativ. I denna sektion undersöker vi de specifika fördelarna med solceller och hur de kan övervägas i jämförelse med sjövärme.

Solceller kräver inte sjötomt

Sjövärme som energikälla kräver en tillgänglig sjötomt för installation, vilket kan vara en begränsande faktor. Å andra sidan erbjuder solceller en bredare tillämpning, eftersom de endast behöver ett tak, något som finns på de flesta byggnader. Denna skillnad öppnar upp möjligheten för fler människor att dra nytta av solenergi, oavsett platsens karaktär.

Solceller kräver i princip aldrig tillstånd

Sjövärmeinstallationer kräver vanligtvis tillstånd, vilket kan innebära en ökad administrativ börda för fastighetsägare. Å andra sidan kräver solceller normalt sett varken tillstånd eller bygglov, vilket förenklar installationsprocessen för det energislaget avsevärt. Den minskade byråkratin kring solceller gör dem till ett smidigare alternativ för alla som vill använda förnybar energi.

Enklare att hitta installatörer för solceller än för sjövärme

Svårigheten att hitta erfarna installatörer för sjövärme förstärks av dess mer ovanliga natur som energialternativ. Å andra sidan, med den ökande populariteten för solceller, finns det vanligtvis ett större utbud av kvalificerade installatörer tillgängliga. Den bredare tillgängligheten av företag som kan installera solceller är alltså en stor fördel.

Du får grönt avdrag vid installation av solceller

När du installerar solceller får du ett grönt avdrag på 20 % av alla installationskostnader, alltså för både material och arbete. När du installerar sjövärme får du enbart ROT-avdrag som ger dig 30 % avdrag på arbetskostnaden medan du betalar fullpris för all hårdvara såsom värmepump och kablage.

Att få grönt avdrag är betydligt bättre än att få ROT-avdrag.

Du kan sälja överbliven el om du har solceller

Ifall du har solceller kan du sälja all solel som du inte kan använda i din villa. Tack vare att du kan sälja solel tjänar du pengar på dina solceller, medan du enbart sparar pengar på att ha sjövärme.

Fördelar med sjövärme

Även om vissa fördelar delas mellan sjövärme och solceller, fokuserar vi här särskilt på de främsta fördelarna med sjövärme.

Sjövärme kräver inte speciell väderlek

Solceller kräver solinstrålning för att kunna skapa el medan sjövärme är väderoberoende. Sjövärme klarar alltså av att skapa energi även om det är kolsvart på himlen,  vilket ska ses som en stor fördel.

Inget underhåll krävs

Jämfört med solceller, som kräver ett visst underhåll genom att hålla panelerna fria från smuts och skräp, kräver sjövärme minimalt underhåll.

Genom att undvika exponering av atmosfäriska element och potentiella mekaniska skador kan sjövärme erbjuda en mer underhållsfri energilösning jämfört med solceller.

Det lönar sig ekonomiskt

Ekonomiskt sett kan sjövärme erbjuda konkurrenskraftiga fördelar jämfört med solceller. Genom att utnyttja den konstanta temperaturen under vattenytan kan sjövärme erbjuda en stabil och effektiv värmekälla utan de varierande produktionsnivåerna som solceller kan uppleva beroende på väderförhållandena.

Denna jämnhet kan resultera i en stabilare och mer förutsägbar energiproduktion, vilket i vissa fall kan översättas till en starkare ekonomisk avkastning för sjövärmeinstallationer. Det är dock viktigt att beakta specifika platsförhållanden, energibehov och kostnader vid bedömningen av ekonomisk lönsamhet för både sjövärme och solceller.

Solceller jämfört med andra energislag

Skribent:
Dela på sociala medier