Solceller med stickpropp: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg Uppdaterad maj 06, 2024
solceller med en stickpropp

I denna artikel berättar vi allt om hur solceller med stickpropp fungerar och om du kan skaffa stickproppsförsedda solceller i Sverige.

Kan man köpa solpaneler med stickpropp i Sverige?

Solpaneler med stickpropp går inte att köpa i Sverige. Elsäkerhetsverket satte 2022 stopp för det enda solcellspaket med stickpropp som fanns i Sverige. Det var inte tillräckligt säkert sa myndigheten.

OBS: Elsäkerhetsverket avråder starkt från att man skaffar solceller på balkongen som har stickproppsanslutning, främst på grund av risken för personskada och skador på elnätet.

Varför är det dåligt att ha solceller på balkongen?

Stickproppen kan bli strömförande

Den stickpropp som du ansluter solcellerna till kan bli strömförande när den inte sitter i ett uttag. Det är farligt för alla som befinner sig i närheten, särskilt barn.

Ett mekaniskt skydd mot elstötar ska finnas i säkra solcellssystem säger Elsäkerhetsverket, men några mekaniska skydd finns inte för dessa solcellsinstallationer.

El kan bakmatas tillbaka på nätet

Om det blir elavbrott måste tekniker som servar elnätet kunna arbeta säkert utan risk för stötar.

Men när elavbrott sker och en eller flera stickproppsförsedda solcellsinstallationer är påkopplade på nätet kan ström bakmatas tillbaka in i nätet och skada personal som jobbar med att laga det.

Överbelastning och brand

Om du har en solcellsanläggning med stickpropp finns det stor risk för att mer ström än vad hushållet kan använda matas in i bostaden.

När för mycket el matas in kan det ge upphov till brand, främst på grund av att kablarna blir för varma och börjar brinna.

Som vi skrivit i en annan artikel är det ovanligt med bränder i solceller, men vid dessa installationer finns det alltså en överhängande risk för brand.

Har vanliga solceller stickpropp?

Nej, vanliga kiselsolceller som man har på taket har inte stickpropp. De installeras av behöriga elektriker, de är säkra och de höjer värdet på din villa. Vanliga monokristallina och polykristallina solceller är bättre än solceller med stickpropp på alla sätt och vis.

Är det olagligt att ha solceller med stickpropp i hemmet?

Nej, det är inte olagligt men det är en riktigt dålig idé att ha det. Innan du ansluter en solcellsanläggning med stickpropp måste du säkerställa att den är rätt dimensionerad och anpassad för det elnät du har.

Du måste även genomföra en dokumenterad riskbedömning, och ha de kunskaper och behörigheter som krävs för att ta fram och tolka en sådan bedömning. Detta då solcellsanläggningar med stickpropp strider mot svensk standard.

Så även om det i teorin är lagligt med stickproppssolceller i Sverige är det för riskabelt, dyrt och krångligt att skaffa det.

Men i Tyskland för man använda solceller med stickpropp!

Det stämmer, men i länder som Tyskland finns det tydliga regler för hur solcellsanläggningar med stickpropp får användas och installeras.

Där måste anslutningsdonet vara säkrat och anläggningen måste vara rätt dimensionerad för bostaden. Inmatningen av solel måste även begränsas med anläggningens effekt i åtanke.

En anmälan till nätägaren krävs också. Detta för att man ska kunna säkerställa att kapacitet finns i nätet för solcellsanläggningen, och för att nätägaren ska kunna göra korrekta mätningar.

Den standard som finns för stickproppsförsedda solcellssystem i Tyskland är idag inte överförbart till Sverige och resten av EU.

Men om det tyska kontrollsystemet överförs till europeisk standard kan eventuellt solcellsanläggningar med stickpropp bli gångbart i Sverige i framtiden.

Vanliga frågor

Kan solceller med stickpropp försörja ett helt hem med el?

Nej, solceller med stickpropp kan inte förse en bostad med all el som krävs. För att förse ett helt hus med solel krävs en komplett solcellsanläggning.

Hur är underhållskraven för solceller med stickpropp?

Underhållskraven är minimala. Det räcker i regel att du säkerställer att alla kablar sitter som de ska och att solpanelerna är rena.

Kan jag ha solcellsbatteri till solceller med stickpropp?

Nej, solceller med stickpropp är för effektsvaga för att ett solcellsbatteri ska bli ekonomiskt lönsamt. 

Skribent:
Dela på sociala medier