Solpaneler på balkong: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg Uppdaterad oktober 19, 2023
hus med solceller på balkongen

Att ha solpaneler på sin balkong är oftast det enda alternativ som finns för personer som bor i lägenhet. Men är solpaneler på balkong säkert, och får man ha det i Sverige? De frågorna och fler svarar vi på nu.

Kan jag ha solceller på min balkong?

Ja, du kan ha solceller på din balkong. Men att ha solceller på balkongen är ovanligt och generellt inte lönsamt. Det är svårt att få tillräckligt med effekt från solcellerna om man har dem på balkongen, så att ha solceller på taket är det enda rätta.

Inom branschen säger man att man som privatperson måste skaffa en anläggning på minst 3 kW för att solceller ska vara lönsamt. Med solceller på bara din balkong kommer du inte upp i 3 kW.

OBS: Att skaffa solceller på balkongen är inte en bra idé. Installationen blir för dyr och krånglig, få installatörer vill ens ta sig an jobbet och återbetalningstiden blir lång. Skaffa solceller på taket i stället, det är vårt ärliga råd.

Är det lagligt att ha solceller på balkongen?

Ja, det är lagligt att ha solceller på din balkong så länge de är nätanslutna och installerade av auktoriserade elektriker. Du ska tänka på att solceller med stickpropp generellt inte är tillåtna i Sverige, oavsett var du placerar dem.

Krävs bygglov för solceller på balkongen?

Ja, sannolikt kommer bygglov krävas för solceller på balkongen. Bygglovsreglerna för solceller är fördelaktiga, och det är sällan som ett bygglov krävs vid en solcellsinstallation. Men bygglovsfriheten gäller främst om solcellerna följer husets form och takets lutning.

Vilken riktning måste min balkong ha?

Om du beslutat dig för att skaffa solceller på balkongen är det bäst om balkongen är i söderläge, men öst- och västläge går också ”bra”. Åt söder får dina solceller rikligt med ljus när solen lyser som starkast.

Att ha solceller på en balkong som vätter åt norr är däremot en särskilt dålig idé då solen inte lyser så starkt mot det väderstrecket.

Vilka solceller kan jag ha på balkongen?

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en hög verkningsgrad och en mattsvart färg. Många betraktar monokristallina solceller som de snyggaste solcellerna tack vare dess stilrena utformning.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller går i blåsvart och har en lägre verkningsgrad än monokristallina solceller. Det är ovanligt att installera polykristallina solceller idag, även om de är lite billigare per panel än monokristallina solceller.

Tunnfilmsolceller

Solceller av tunnfilm är som namnet antyder tunna, och i många fall helt eller delvis genomskinliga. Tunnfilmsolceller hittar du främst i solcellstak, men även på balkonger och fönster tack vare att de är så flexibla och diskreta.

Den stora nackdelen med tunnfilmsolceller är dess låga verkningsgrad som gjort att denna solcellstyp aldrig slagit igenom på bred front.

Nackdelar med solceller på balkongen

Få solceller får plats

Balkonger har en begränsad yta som gör att få solcellspaneler får plats. Det medför att du inte kan tillverka särskilt mycket solel, som betyder att återbetalningstiden blir lång och lönsamheten för hela systemet blir låg.

Krånglig installation

För att installera solceller krävs behöriga elektriker som är certifierade för solcellsinstallationer. Utöver att det är svårt att ens får en solcellsinstallatör att gå med på att installera solceller på balkongen krävs ofta dyra specialställningar för att säkra upp installationen.

Om tunnfilmsolceller används är installationen enklare, men samtidigt har tunnfilmsolceller en så låg verkningsgrad att vanliga solceller generellt är ett bättre val.

Försäkringsproblem

Då solceller på balkong är ovanligt att se kan det finnas försäkringsbolag som inte vill försäkra en så här pass ovanlig solcellsinstallation.

Risken för personskada är skyhög om solceller lossnar från balkongen vid felaktig uppsättning, vilket lär besvära försäkringsbolagen.

Skribent:
Dela på sociala medier