Solceller fakta: Så producerar du egen el

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solceller fakta

För dig som vill få mer fakta om solceller och förstå hur de faktiskt fungerar har vi samlat all information du behöver i denna artikel.

Solceller är små plattor gjorda av ett halvledarmaterial. När plattorna belyses genereras en spänning mellan framsidan och baksidan. Genom att koppla ihop ovansidan med undersidan skapas en strömförande krets, även om de inte är så starka.

Därför så måste de flera solceller kopplas samman för att det ska bli tillräckligt med spänning och ström. Solcellerna sätts ofta samman till en större enhet, så kallade solpaneler. Ju fler paneler som kopplas ihop desto mer energi.

Den vanligaste typen av solceller är kristallina kiselsolceller. Det finns både flerkristallina och enkristallina kiselsolceller, varav enkristallina, är något dyrare, men har i gengäld en högre verkningsgrad.

Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga, och har lägre verkningsgrad än kristillina kiselsolceller. En fördel med tunnfilmssolceller är att de inte påverkas av värmen och att de fungerar något bättre vid molnigt väder.

Hur fungerar solcellerna?

När solen träffar solcellerna så blir det en elektrisk spänning mellan deras fram- och baksidor. Om du då har en ledning kopplad mellan sidorna så kan du ta till vara den elektricitet som alstras.

Så fungerar solceller

Den ström som är ett resultat av denna process är likström, som inte kan användas i huset. Därför måste du ha en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström. Solcellerna kan inte lagra någon elektricitet, de alstrar bara strömmen, som sedan måste föras vidare.

Solceller producerar energi även vid molnighet

Solceller producerar el även när det inte är direkt solsken. En molnig dag sjunker effekten, ofta med nästan hälften av dess potential. Men det ger ändå en hel del el. På vintern alstras inte tillräckligt med el för att täcka en familjs behov, i alla fall inte med en vanlig installation. Den bästa perioden för att utvinna el från solceller är mellan mars och oktober.

För att kompensera denna variation i produktion har många ett avtal med en elleverantör. På sommaren när du producerar för mycket köper de in ditt överskott. Under de mörka vintermånaderna köper du istället el av dem, för att nå upp till det du behöver. I och med att du får en skattereduktion på den el du säljer till elnätet så tjänar du även bra på överskottselen som du säljer till elnätet.

För varje kilowattimme (kWh) så får du automatiskt en reduktion på 60 öre. Vanligtvis måste du köpa el av samma leverantör som du säljer till. Men det går att byta elbolag om du vill, även om det är vanligt med en viss bindningstid.

Ett alternativ är att installera batterier som lagrar överskottselen. Dessa kan sedan kopplas in vid behov. Varje familj eller företag måste väga kostnader och andra faktorer för att avgöra vad som är bäst för dem.

Var ska dem sitta?

Solceller på ett tak

Det är vanligt att sätta solpanelerna på taket. Anledningen till detta är naturligtvis att här är det mindre risk att solcellerna skyms av träd eller andra byggnader. Ju mer utsatta de är för solens strålar desto bättre. För att få maximal effekt bör solcellerna sitta i sydlig, sluttande, riktning.

Antingen ska taket eller monteringen luta mellan 10 och 50 grader för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina solceller. Men solceller som sitter i östlig eller västlig riktning ger också bra elproduktion och stämmer ofta bättre överens med din elkonsumtion då du troligtvis använder mer hushållsel på morgon och på kvällen jämfört med mitt på dagen.

Många ställer också solpanelerna på marken. Då sätts de ofta på rad, någonstans där det inte finns träd eller byggnader. I vissa länder har de stora solcellsanläggningar ute i obebodda områden som producerar tillräckligt med el för att försörja stora företag eller bostadsområden.

Fördelar med att installera solceller

solceller på fält

En stor anledning till att välja solceller är att de är miljövänliga på flera olika sätt. Dels avger de inga farliga utsläpp under drift. Tillverkningen kan ha en viss inverkan på miljön, lite beroende på var de tillverkas. Men det du sparar i miljöförstöring uppväger snabbt denna aspekt.

Gröna alternativ till elförsörjning har ökat de senaste åren. Folk har insett att det inte går att urholka jordens resurser utan biverkningar. Utsläppen måste minskas och ett sätt är genom att gå över till solenergi. Solen fortsätter att alstra energi, det är en förnybar källa som inte blir förstörd av att användas för elförsörjningen.

Det är lönsamt att vara solelsproducent. Vanligtvis har anläggningen en livslängd på 25 år eller mer och du kan räkna med en avkastning på 5-10% per år. 

Billigare el

Det är inte alla som installerar solceller för att de är miljömedvetna. Trots att det kan kosta ganska mycket att installera en solcellsanläggning så tar det inte allt för lång tid innan det betalat tillbaka sig. Man beräknar att kostnaden för en normal solcellsanläggning är täckt efter knappt 15 år.

Solceller håller i upp till 30 år, vilket betyder att du får en god vinst ungefär halva tiden av deras livslängd. Samtidigt så börjar du spara pengar redan från början.

Det kostar nämligen mycket mindre att producera el med hjälp av solen än att köpa den från andra källor. Allt detta sammanlagt gör det till en bra investering, även om det kan ta tid innan du verkligen ser vinsten. Solceller är alltså ett miljövänligt alternativ som också är ekonomiskt lönsamt. Även om det kostar en del att installera dem så höjer de samtidigt värdet på ditt hus.

Vad kostar solceller?

Priset på solceller varierar självklart. Vanligtvis betalar man cirka 12.000-20.000 kr per kW, med växelriktaren inkluderad. Om du köper en solcellsanläggning på 3 kW så får du räkna med runt 50.000 kr.

Sedan den 1 januari år 2021 kan du använda dig av det nya skatteavdraget, även kallat grönt avdrag, då du investerar i solceller. Det gröna avdraget motsvarar 15% av totalpriset för både arbete och material, upp till 50 000 kronor per år. Skatteavdraget sker direkt på fakturan vilket gör att du slipper ligga ute med pengarna.

Om du vill få upp till 3 prisförslag på vad det skulle kosta dig att installera solceller så kan du lämna en förfrågan här.

Dela på sociala medier