Fördelar med att skaffa solceller

av Jonas Senast uppdaterad juli 09, 2020

Det finns flera bra anledningar till att skaffa solceller, något som allt fler tar fasta på. Runt om i landet så kan du nu se solpaneler både på offentliga byggnader och hos privatpersoner. Det är en trend som fortsätter att växa och som uppmuntras av staten. De gör vad de kan för att få fler att installera solceller på sina hus.

Även fast solceller funnits i Sverige redan sen 70-talet så är det först nu som tekniken blivit såpass bra att intresset har ökat markant.

Solceller är ett miljövänligt alternativ

Många är oroade för hur jordens energikällor och resurser utnyttjas. Vissa bränslen kommer till sist att ta slut. Andra förorenar atmosfären och naturen genom de utsläpp som alstras vid användandet. Solceller å andra sidan använder sig av en naturlig energikälla som hela tiden förnyas. Oavsett vädret kan du hela tiden dra energi från solen.

Det alstras inte heller koldioxid eller andra giftiga ämnen under elproduktionen. Istället är solceller ett mer eller mindre helt rent alternativ. Om du väljer solceller från ett ansvarsfullt land så är det inte heller allt för stora utsläpp kopplade till tillverkningen av dem. Men även de billigare alternativen besparar miljön från så pass stor inverkan under sin livstid att det lönar sig ur en miljövänlig ståndpunkt.

Installation av solceller på villa

De som installerar solceller ur miljösynpunkt satsar på en långsiktig lösning. Solen är en förnybar källa till energi som inte förstörs av anläggningen. Samtidigt så undviker du andra källor, vilket besparar jorden stora slitningar.

Du producerar din egen el

Marknaden har under lång tid gått upp och ner. Men om du producerar din egen el så påverkas du inte lika mycket om elpriset blir mycket dyrare. En vanlig solcellsanläggning producerar vanligtvis allt för mycket el under sommarmånaderna. Denna kan du sälja till ditt elbolag, och även få skattereduktion för. Staten ger dig 60 öre per kilowattimme i reduktion, med ett tak på 18 000 kronor per år.

Så fungerar solcellerUnder vintern brukar det vara nödvändigt att köpa in el för att täcka familjens behov. Men dessa kostnader jämnas ut i och med att du säljer el under flera månader. När du slår ut allt på ett år så blir priset lågt. Det kan löna sig att välja en elleverantör som har bra villkor, både när du säljer och när du köper. Vanligtvis måste du hålla dig till ett elbolag, med en viss bindningstid.

Inget dyrt eller komplicerat underhåll

Solceller är i princip underhållsfria. När du väl installerat dem kan du nästan glömma bort dem. Om smuts eller löv kommer på solcellerna kan du bara borsta bort det. Panelerna har vanligtvis en garanti på 25 år. Växelriktaren har en livslängd på runt 10-15 år, så det handlar om långa perioder då du inte behöver göra någonting alls.

Helt klart ska du inte bara lämna din solcellsanläggning till sitt öde. Det rekommenderas att du gör en ordentlig inspektion vart fjärde år eller så.

Fråga gärna din leverantör om hur ofta du bör kontrollera anläggningen och om det finns några speciella saker att tänka på.

Värdet på ditt hus stiger

Solceller räknas som en förbättring av ditt hus. Det ökar i värde, vilket kan vara en klar fördel när du vill sälja huset. Du kan besiktiga huset och få det registrerat som miljövänligt.

Du får ett intyg på att huset är energisnålt, ett energicertifikat. Att öka värdet på ditt hus kan också hjälpa dig när du vill låna pengar med huset som säkerhet.

Solceller ger billigare el

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning på 5 kW vilket är typsikt för en normalstor villa brukar ligga på runt 100 000 kronor. Av den totala investeringskostnaden kan du också gör ett ROT-avdrag på cirka 9%.

I längden så lönar det sig dock rent ekonomiskt med energi från solceller. Redan efter 10-15 år har du tjänat in kostnaden för installationen och kan börja göra en ren vinst.

En anläggning kan hålla upp till 30 år utan några större kostnader för underhåll eller reparationer, så det är många år där du får bra mycket billigare el. Med ett gynnsamt lån för installationen så kan du redan efter något år spara in mer pengar än lånet kostar dig. Ytterligare en fördel med att installera solceller.

Under sommarmånaderna är det vanligt att producera mer el än familjen använder. Då har du minst två alternativ. Dels kan du sälja överskottet till ett lokalt elnät. Priser och avtal kan variera så informera dig noga innan du bestämmer vem du ska sälja till.

Andra skaffar batterier som de laddar med överskottselen för att sedan använda dem när på kvällen och natten när produktionen avtar.

Energi året om

Det är viktigt att komma ihåg att produktionen av solenergi inte är beroende av ett konstant solsken. Även när det är lite molnigt så kan de nå upp till 50% av sin totala kapacitet.

Under vintern produceras hela tiden el, inte tillräckligt för en familjs behov men ändå en viss del av det. Genom att du säljer energi under sommaren så jämnas kostnaderna ut.

Detta är anledningen till att solceller är ett mycket bra alternativ även i ett land som Sverige, som ju är känt för sina mörka vintrar.

Placeringen av solpanelerna är viktig, de bör installeras där de är som mest utsatta för solen. Undvik att ställa dem i närheten av träd som kan skugga eller andra höga byggnader. Många gånger är taket den bästa platsen, men det är också vanligt att ställa ut dem på fri mark om det finns plats.

En investering i din framtid

Dagens solpaneler är mindre och mer effektiva än de första modellerna som kom ut på marknaden. Det är ett område som hela tiden utvecklas och förbättras. Därför kommer det att på sikt bli ännu mer lönsamt att använda sig av solenergi.

Samtidigt så har priserna på el ökat. Experterna tror att denna trend kommer att fortsätta. För att skydda sig mot detta, i samspel med alla de andra fördelarna, ökar antalet installationer av solceller. Billigt och miljövänligt är alltid en oslagbar kombination. Solen fortsätter att alstra energi, och det är upp till var och en att utnyttja denna fantastiska källa.

Dela på sociala medier