Få prisförslag på solceller på Gotland

Beskriv ditt projekt så ser vi till att du kommer i kontakt med upp till 3 företag som installerar solceller på Gotland.

Be om prisförslag »

Goda solförhållanden på Gotland

På Gotland så råder det mycket goda solförhållanden under ett bra solår, jämförbart med de förhållanden som finns i södra Tyskland, vilket gör det effektivt och lönsamt att installera solceller på Gotland. Gotland har många soltimmar varje år vilket uppskattas ge en solbelysning på landytan med cirka 1200 kW per kvadratmeter. Det innebär att det går att utvinna el motsvarande 150-200 kW per år och kvadratmeter.

Om du installerar en solcellsanläggning på Gotland som ligger på 5 kW så kan du utvinna el motsvarande 5 500 kWh per år. Det ger dig en besparing på upp till 5 500 kronor om året.

Solcellsofferter erbjuder dig möjligheten att erhålla tre offerter för solceller av certifierade solcellsexperter på Gotland helt utan kostnad.

Om Gotland

Gotland är en mycket populär ö som tar emot massor av turister varje år från både Sverige men även från stora delar av Europa. Gotland har cirka 60 000 invånare varav cirka 24 000 av dessa bor i staden Visby.

Staden Visby är en medeltidsstad som är omgiven av en stadsmur. Inne i Visbys kärna så finner man många gamla hus och historiska byggnader och även en hel del andra sevärdheter från medeltiden.

Det är känt att Gotland har varit befolkat sedan 700-talet och stadens äldsta byggnad är uppförd under 1100-talet. Till Gotland så kan man endast ta sig med färja, som avgår från flera platser i Sverige.

Eftersom Gotland har många soltimmar varje år så har installationer av solcellsanläggningar på Gotland ökat explosionsartat, sedan priserna gick ned för några år sedan. Nu har företag, föreningar, bostadsbolag och även privatpersoner investerat i solceller Gotland vilket gjort att Gotland har ett stort antal fastigheter som drivs av solenergi.

Vad är elförbrukningen för en fastighet?

För en normalstor villa så är den genomsnittliga elförbrukningen cirka 25 000 kWh per år. Av dessa 25 000 kWh så går cirka 15 000 kWh till att värma upp huset, 5 000 kWh används för att värma upp vattnet medan de övriga 5 000 kWh används för hushållsel. Eftersom det råder fri konkurrens på elmarknaden idag så skiljer sig priset åt ganska mycket beroende på vilken elleverantör man har. Men i snitt så ligger kostnaden för 1 kWh på knappt 1 krona. Det betyder att kostnaden för en normalstor villa ligger på cirka 25 000 kronor per år.

Om du väljer att installera solceller Gotland så kommer du att kunna producera egen el till din villa. En anläggning på 5 kW ger dig upp till 5 000 kWh per år. Om du väljer att installera en solcellsanläggning på 10 kW, vilket kräver att du har en fri yta på cirka 70 kvadratmeter, så kan du själv producera cirka 10 000 kWh per år. Det innebär att för en solcellsanläggning på 5 kW så kan du spara in upp till 20 procent av dina elkostnader och för en anläggning på 10 kW så blir besparingen hela 40 procent.

Vill du lära dig mer om solceller och hur dem fungerar? Klicka här!

Hur går jag tillväga för att investera i solceller på Gotland?

Om du har planer på att investera i solceller på Gotland så behöver du tänka på några saker innan du beställer dina solceller. Du kan få kostnadsfri hjälp av certifierade företag på Gotland i samband med att du begär in en offert för en solcellsanläggning.

Här hos SolcellsOfferter så erbjuder vi dig tre stycken kostnadsfria offerter från certifierade företag på Gotland vilket gör att du kan erhålla ett förmånligt pris för dina solceller.

Nedan följer några punkter som du behöver tänka på då du ska investera i solceller på Gotland.

Solceller på Gotland, Visby

Byggnadslov

Generellt så krävs det inget bygglov för att installera solceller. Om du är bosatt i staden Visby så kan det krävas byggnadslov då många av byggnaderna är klassade som kulturbyggnader samtidigt som Visby finns med på Unescos världsarvslista. Kontrollera därför med den nämnd som hanterar byggnadslov om ett sådant krävs.

ROT-avdrag eller solcellsbidrag

När du ska investera i solceller på Gotland så har du rätt att erhålla ett solcellsbidrag som ger dig 30 procent av din kostnad tillbaka. Det innebär att om du investerar 100 000 kronor för en solcellsanläggning så får du 30 000 kronor tillbaka och har därmed endast betalat 70 000 kronor.

Man bör ansöka om ett solcellsbidrag innan man påbörjar installation eller senast innan installationen är slutförd. Du kan inte erhålla både solcellsbidrag och ROT-avdrag för samma solcellsanläggning.

Om du inte beviljas ett solcellsbidrag så kan du istället använda dig av ROT-avdrag. Det innebär att du kan göra ett avdrag på 30 procent av de kostnader som omfattar arbete. Normalt så är arbetskostnaden för en solcellsanläggning cirka 30 procent av totalpriset, vilket innebär att du då får tillbaka 9 000 kronor av dina kostnader.

Anmälan till elleverantören

Eftersom den el som din solcellsanläggning kommer att producera inte kommer att räcka till din fastighets totala elförbrukning så behöver du fortfarande ha kvar ditt avtal med din elleverantör. När du ska installera solceller så behöver du lämna in en föranmälan till ditt elbolag. När installationen sedan är klar så behöver du också lämna in en efteranmälan.

Detta krävs för att elbolaget ska kunna installera en ny elmätare vid din fastighet men även så att din solcellsanläggning ansluts till elnätet så att du kan sälja överskottet av den el som du producerar men som du inte själv använder.

Hur snabbt betalar sig en investering i solceller?

Som tidigare nämnts så har Gotland mycket bra solljus, vilket är cirka 10 procent bättre än i Stockholm. Det innebär att du genom en solcellsanläggning på 5 kW kan få ut 5 000 kWh per år.

Priset för en solcellsanläggning på 5 kW är cirka 100 000 kronor, 70 000 kronor om du ansöker om och beviljas ett solcellsbidrag på 30 procent. Med en solcellsanläggning på kW så producerar du själv el som motsvarar cirka 20 procent av din fastighets elförbrukning.

Solpaneler på ett villatak

Om din fastighet förbrukar cirka 25 000 kWh per år så är din totalkostnad för elförbrukningen 25 000 kronor. Om du själv producerar 5 000 kWh per år så kommer du att varje år spara in 5 000 kronor på dina energikostnader. Det betyder att en investering på 70 000 kronor, efter solcellsbidrag, återbetalar sig på 14 år.

Därefter så har du en besparing på cirka 5 000 kronor per år i minst 11 år, men sannolikt mycket längre än så. Det innebär att du under en solcellsanläggnings livstid kommer att tjäna minst 55 000 kronor på din investering.

Investera i en solcellsanläggning på 10 kW

Om du har ekonomiska förutsättningar och även plats för en solcellsanläggning på 10 kW, kräver cirka 50 kvadratmeter takyta, så kan du erhålla lite bättre pris för denna anläggning. Priset för 10 kW som ger dig cirka 10 000 kWh per år på Gotland kostar cirka 170 000 kronor. Om du erhåller solcellsbidrag, som ger dig 30 procent tillbaka av din kostnad, så blir din totala investeringskostnad istället cirka 120 000 kronor. För en solcellsanläggning så kan du själv producera el som motsvarar cirka 40 procent av din fastighets totala elförbrukning.

För en fastighet som förbrukar 25 000 kW per år till en kostnad av 25 000 kronor så kommer du att kunna spara cirka 10 000 kronor per år. Om du har investerat i 120 000 kronor, efter solcellsbidraget, så kommer återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 10 kW att vara 12 år. Då livslängden på solcellerna är minst 25 år så innebär det att du under denna tid kommer att kunna spara in cirka 130 000 kronor på dina energikostnader.

Utöver att din investering idag ger dig bättre avkastning än om pengarna satt på banken så bidrar du också till att vi får en renare miljö och att motverka klimathotet. Solceller Gotland producerar el på ett miljövänligt sätt, till skillnad från fossila energikällor.