Jämför offerter på solceller i Stockholm

Skapa en offertförfrågan på 2 minuter & ta emot flera offerter att jämföra ifrån solcellsföretag i Stockholm. Tjänsten är kostnadsfri!

Be om prisförslag »

Goda förhållanden för solceller

Att investera i solceller kan vara en lönsam affär samtidigt som du också bidrar till att minska energitillverkningen och därmed också minska påverkan på klimatet i vår värld.

Att installera solceller i Stockholm fungerar mycket bra då Stockholm är en stad som har många soltimmar per år samtidigt som det också är begränsat med nederbörd.

Det gör att Solceller i Stockholm kan betala av sig relativt fort om du idag har ett hus som förbrukar en del el. Dessutom så kan du också erhålla ett Grönt avdrag vilket gör att du får 15 % av totalkostnaden tillbaka redan på fakturan.

På SolcellsOfferter kan du ta in tre offertförslag helt kostnadsfritt från certifierade företag som har specialiserat sig på solceller i Stockholm.

Om Stockholm stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och har idag drygt 960 000 invånare, och om man räknar med hela Stockholmsområdet så uppgår befolkningen till drygt 2,3 miljoner invånare.

I Stockholm så finns det flera sevärdheter som exempelvis Skansen, Wasamuseet, Gröna Lund och Gamla Stan, där man också kan göra ett besök på Stockholms slott, kungahuset.

Apropå slottet i Gamla Stan så har man även här installerat solceller på taket för att kunna ta hand om sin egen förbrukning av el.

Detta har dels lett till minskade elkostnader men också att kungafamiljen är med och bidrar till att minska klimatpåverkan.

Vill du lära dig mer om solceller och hur dem fungerar? Klicka här!

Så fungerar solceller

Solceller installeras vanligtvis på fastighetens tak, där de inte skyms av några hinder. Vanligtvis så installerar man solceller i flera solpaneler över taket vilket gör att man får en större yta som solen kan lysa på. När solstrålarna fångas upp av solcellerna så bildas en elektrisk spänning, som skapas mellan solcellens framsida och baksida, och mellan dessa sidor så sitter en elkabel som transporter iväg den energi som denna elektriska spänning skapar. Eftersom elen som skapas från solcellerna är likström så konverteras denna el till växelström i en växelriktare innan elen sedan kan användas av fastigheten.

Solceller fångar endast upp solstrålar och omvandlar dessa till el vilket gör att solcellerna kan ge fastigheten el så länge som solen belyser solcellerna. För att kunna använda sig av överskottsenergin som man inte förbrukar i sin fastighet så kan man använda sig av batterier för att lagra el, vilket man sedan kan använda sig av då solen inte är uppe. Man kan också genom elnätet sälja sin överskottsenergi så att ingen el som man får in genom sina solceller går förlorad.

Eftersom solceller inte kan lagra den el som de producerar så används solceller som en kompletterande energikälla för fastigheterna i syfte att minska elkostnaderna men även för att bidra till att minska produktionen av energi som påverkar klimatet.

Varför installera solceller i Stockholm?

Stockholm ligger i topp i Europa då det kommer till städer som har flest soltimmar per år. Det gör att Stockholm har idealiska förhållanden då man vill använda sig av solceller i Stockholm då produktionen av el är mycket bra.

Man uppskattar att varje kvadratmeter i Stockholm har en solbestrålning på cirka 1 000 kWh/m2 och år vilket gör att förutsättningarna för att kunna producera en hel del el med solceller i Stockholm är mycket goda.

Det finns flera stycken solcellsanläggningar i Stockholm där det produceras betydande med volymer av el. Exempelvis så har Stockholms hamnar fem stycken solcellsanläggningar där man totalt producerar 510 000 kWh per år, vilket motsvarar nära 25 villors totala elförbrukning per år.

Solceller i Stockholm

Stockholm Stad har också ett flertal solcellsanläggningar som totalt producerar drygt 3 040 MWh per år. Med tanke på att Stockholm Stad förbrukar 700 000 MWh per år så motsvarar dock den miljövänliga elproduktionen genom solceller Stockholm bara en mycket liten del idag.

Dock så kommer Stockholm Stad att fortsätta investera i miljövänliga elproduktioner som bland annat solpaneler för att uppnå målet att Stockholm ska vara en fossilfri stad år 2050.

Vad kostar solceller?

När du ska investera i solceller så behöver du först kontrollera att du bor i ett område där solen har fri sikt och att solcellerna kan placeras på en plats där solen lyser flest timmar under varje dygn. Det är ingen mening att köpa solceller och placera dessa på ett tak som ligger i skugga och därmed har väldigt få soltimmar per dag och därmed producerar lite el. Det gör att det kan bli svårt att få ut några vinster för sina investeringar.

Priset för solceller har sjunkit genom åren och idag så kan du få en solcellsanläggning på 5 kW för cirka 100 000 kronor. Om du dessutom nyttjar Grönt avdrag så blir kostnaden istället 85 000 kronor.

Hos oss kan du erhålla tre offerter från olika etablerade och certifierade företag helt kostnadsfritt, vilket innebär att du kan installera solceller i Stockholm till mycket konkurrenskraftiga priser.

Hur mycket el förbrukar en villa i snitt?

Hur mycket el en villa förbrukar skiljer sig ganska mycket åt beroende på var villan är belägen. En villa i södra Sverige har betydligt lägre uppvärmningskostnader, vilket är den största elförbrukningskällan i en villa, än en villa i norra Sverige.

En genomsnittsvilla förbrukar cirka 25 000 kWh per år i form av uppvärmning, varmvatten och övrig hushållsel. Det innebär att totalkostnaden för en villas elförbrukning är cirka 25 000 kronor per år.

Om du investerar i solceller i Stockholm som motsvarar 5 kW så producerar den cirka 4 500 kWh per år, vilket innebär att dessa solceller reducerar dina kostnader för elförbrukningen med 20 procent per år, eller cirka 5 000 kronor.

Om du istället väljer att investera i en solcellsanläggning som motsvarar 10 kW så kan du producera cirka 9 000 kWh el per år, vilket i reda pengar motsvarar en besparing på 9 000 kronor per år. En solcellsanläggning på 5-10 kW tar upp en yta på cirka 30-70/m2 på taket, vilket det oftast finns plats för på de flesta villorna.

Solpaneler på ett villatak

När kan en solcellsinvestering räknas hem?

Först behöver du besluta dig om hur stor solcellsanläggning man ska investera i. För en normal villa så finns det vanligtvis utrymme att installera en solcellsanläggning på mellan 5-10 kW, vilket motsvarar en yta på cirka 30 upp till 70 kvadratmeter.

En solcellsanläggning på 5 kW kostar cirka 100 000 kronor, vilket även inkluderar transport och installation.

Du kan även använda dig av Grönt avdrag, vilket ger dig 15% tillbaka på din totalkostnad för solceller inklusive installation, redan på fakturan.

En solcellsanläggning på 5 kW ger en besparing på cirka 5 000 kronor per år vilket innebär att det tar 18 år att få tillbaka de 91 000 kronor som du har betalat för solceller i Stockholm.

Eftersom en solcellsanläggning har en livslängd på minst 25 år så innebär det att du därefter sparar 5 000 kronor per år i över 10-15 år framåt, vilket gör att den totala vinsten som kan räknas hem är betydlig mer än 50 000 kronor. Utöver det så bidrar du även till en renare miljö och minskad påverkan på klimatet.

Det elöverskott som du själv inte använder kan du dessutom sälja till sin elleverantör vilket ger en inkomst på cirka 1,50 per kWh, beroende på vilken elleverantör du har. Om du istället väljer att investera i en solcellsanläggning på 10 kW så kan besparingarna bli ännu större och investeringskostnaden räknas hem lite fortare.

Att tänka på då man ska investera i solceller i Stockholm

Om du funderar på att investera i en solcellsanläggning i Stockholm så finns det en del saker som du behöver känna till så att du inte missar något, vilket kan få en del konsekvenser i efterhand.

Byggnadslov

Idag så krävs det inte bygglov för att installera solceller. Dock så finns det undantag för vissa byggnader som är skyddsklassade vilket gör att det kan vara värt att först kontrollera om det krävs bygglov för installation av solceller på fastigheten, speciellt då det finns många byggnader och områden i Stockholm som är kulturmärkta.

Ta in offerter på solceller Stockholm

Därefter så behöver du ta in offerter på solcellsanläggningen vilket du kan få hjälp med att göra hos oss. Vi kan kostnadsfritt erbjuda dig tre kostnadsfria offerter från oberoende leverantörer av solceller i Stockholm. Det ger dig möjlighet att få offerter från certifierade företag som är specialiserade på solceller och som dessutom har alla de certifikat och tillstånd som krävs för att installera solceller.

Anmälan till elleverantören

Du behöver göra en anmälan till din elleverantör före du installerar din solcellsanläggning och efter att din installation är klar. Din elleverantör är skyldig att kostnadsfritt installera en ny elmätare men även att ta emot det överskott av el som du producerar.