Hur många solpaneler bör jag installera?

Hur många solpaneler du bör installera beror dels på hur stort takutrymme som du har men det är också en ekonomisk fråga. Rent generellt så är det ur en ekonomisk synvikel bäst att installera solceller som producerar cirka 50 procent av fastighetens elförbrukning. För en mindre fastighet som drar cirka 10 000 till 15 000 kWh så räcker det med att investera i en solcellsanläggning på 5 kW, vilket består av cirka 20 solpaneler.

En solcellsanläggning på 5 kW producerar cirka 5 000 kWh per år, vilket innebär att du producerar egen el som motsvarar mellan 33 upp till 50 procent av fastighetens elförbrukning. Det innebär att du kan spara in upp till halva din fastighets elkostnad.

För en mellanstor fastighet som förbrukar mellan 20 000 upp till 25 000 kWh per år så bör du installera en solcellsanläggning på 10 kW, vilket motsvarar cirka 40 solpaneler. Med en solcellsanläggning på 10 kW så kommer du att kunna producera upp till 10 000 kWh per år, vilket räcker för att täcka upp halva din fastighets elförbrukning.

En del av den elektricitet som du producerar kommer att bli ett överskott, då fastigheten mellan varven inte kan använda all den elektricitet som din solcellsanläggning producera för stunden, vilket då istället säljs på elmarknaden.