Vad har solceller för livslängd?

Solceller har normalt en livslängd på minst 25 år men sannolikt så kan solceller producera elektricitet i minst 30 år eller mer.

När du köper solceller så får du en produktgaranti som normalt brukar vara på mellan 10-15 år. Denna garanti gäller om solcellerna upphör att fungera under denna tid.

Utöver det så får du också en effektgaranti som hos många solcellsleverantörer är på upp till 25 år. Denna garanti gör att du garanteras att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet i 25 år framåt med en effektminskning på maximalt 10-15 procent under denna tid.