Vad har solceller för miljöpåverkan?

Solcellerna påverkar miljöpåverkan på två sätt, dels i samband med tillverkningen av solceller och dels när solcellerna används för att producera elektricitet. Tyvärr så används inte solceller för att producera den energi som krävs för att tillverka solceller. Solceller tillverkas dessutom i länder där fossila bränslen används vilket innebär att tillverkningen av solceller inte är miljövänlig.

En solcellsanläggning behöver vara i drift i 3-4 år för att kompensera de utsläpp som sker i samband med tillverkningen av solcellsanläggningen. Därefter så är solceller det mest miljövänligaste sättet att producera elektricitet, tillsammans med vindkraft och vattenkraft.

Elektricitet som produceras med solceller räknas som grön el vilket innebär att solceller inte påverkar varken miljön eller klimatet. När du använder solceller för din fastighet så bidrar du till en bättre och renare miljö. Den elektricitet som du får över, som fastigheten inte använder, säljs på elmarknaden. Det innebär att du också är en leverantör av grön el vilket i sin tur gör att andra får tillgång till din miljövänliga elektricitet.

Om fler privatpersoner, företag och myndigheter börjar använda sig av solceller så skulle det bli en märkbar påverkan på klimathotet samtidigt som vi alla skulle få en renare miljö att leva i.