Vilken lutning & väderstreck är bäst för solceller?

När man installerar solceller på ett tak så ska de alltid installeras mot väderstrecket söder där solcellerna kommer att kunna erhålla maximalt med solbestrålning och därmed kunna leverera maximalt med effekt.

Taket får inte ligga i skugga från större byggnader eller träd utan det ska vara fri väg mellan taket och solen under hela dagen. Det går att installera solceller även i andra väderstreck men då får du endast ut en begränsad mängd med elektricitet från dina solceller.

Takets lutning bör vara mellan 20-40 procent för att få ut den bästa effekten från solcellerna. Det finns ställningar som man först monterar på taket som sedan solpanelerna installeras på för att få den bästa lutningen. Dock så går det att installera solceller på tak med mindre lutning och till och med platta tak men då får man inte ut maximal effekt.

Om taket har en dålig lutning eller om det inte finns plats att installera solpaneler på den sida som vetter mot söder så kan du också installera solceller på marken, om du har lite yta över på tomten. Då sätter man upp en ställning på marken som vetter mot söder och där solcellerna sedan placeras. När solcellerna installeras på marknivå så behöver du kontrollera så att de inte skyms av buskage, träd eller andra byggnader.