Vilket väderstreck är bäst för solceller?

Sverige har en mycket bra solbestrålning och många soltimmar och den solbestrålning som du finner i mellersta och framför allt i södra Sverige är jämförbart med länder som ligger längre söderut. Det gör att Sverige har mycket gynnsamma förhållande då det kommer till att använda sig av en solcellsanläggning för att producera elektricitet.

För att få ut mest effekt av sina solceller så ska dessa monteras på ett tak som vetter mot söder, där solen lyser längst och är som starkast. Taket bör också ha en lutning på mellan 10-40 procent så att solcellerna än mer effektivit kan fånga upp solens strålar.

Det är också viktigt att taket som du har monterat solcellerna på inte ligger i skugga från exempelvis närliggande byggnader eller träd, vilket leder till minskad effekt.

Om du inte har en takyta som vetter mot söder så kan du montera din solcellsanläggning på marken, om du har en tomtyta ledig som inte ligger i skugga från buskage eller träd. Dessa solceller producerar elektricitet lika effektivt som takmonterade solceller.

Det går också att placera solceller i andra väderstreck med då blir effekten från solcellerna mycket lägre och därmed så produceras mindre elektricitet vilket leder till sämre lönsamhet för dina solceller.