Solceller för villa: Så gör du en bra investering (2021)

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solceller villa

När man bor i en villa så brukar den största kostnaden som man har för sitt boende vara för elförbrukningen, om man bortser från eventuella amorteringar på huset. I den här artikeln guider vi dig till hur du gör en god investering när du köper solceller för din villa.

Det är också en av få kostnader för sin villa som man själv kan påverka på olika sätt. Ett sätt att få ned kostnader för villans elförbrukning är att installera en solcellsanläggning. En solcellsanläggning producerar el vilket innebär att du inte behöver köpa lika mycket el från din elleverantör.

Det innebär att du kommer att spara in betydande summor på din villas energiförbrukning samtidigt som du också höjer husets värde. Att du också bidrar till en bättre miljö är ytterligare något som kan läggas till på plussidan.

Att investera i solceller är en bra investering över tid som ger dig en bra avkastning på ditt investerade kapital. Idag har priserna för solceller sjunkit rejält vilket gör att även privatpersoner har möjlighet att investera i solceller.

Här hos oss på SolcellsOfferter så kan du kostnadsfritt begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort. Det ger dig möjligheten att kunna få ett bra pris för dina solceller men också en bra lösning.

Att tänka på vid investering i solceller för din villa

Installation av solpaneler på ett villatak

När man ska investera i solceller för villa så är det några saker som man bör tänka på så att man får ut det mesta av sin investering:

För att få en maximal avkastning på sin investering så bör din villa bör ligga i ett område där det inte faller i skugga genom att vara skymd av byggnader eller träd. För optimal effekt så bör ditt tak ligga mot söder och taket bör ha en lutning på mellan 30 och 60 procent.

Ditt tak bör vara i bra skick så att du inte behöver göra en takomläggning under den kommande 25 årsperioden, vilket skulle innebära att solcellerna behöver monteras ned och sedan återmonteras.

Har du en större villa så rekommenderas att du köper en större solcellsanläggning. Det innebär mer effekt, mindre investeringskostnad per kW och därmed en större avkastning på din investering.

Om ditt tak inte har rätt lutning, vetter mot fel väderstreck eller ligger i skugga så finns det olika lösningar som ett solcellsföretag kan erbjuda dig. Allt från monteringsställning för solcellerna för att få rätt lutning på taket eller ställning för att montera solceller på marknivå.

Hur fungerar solceller?

Solceller började utvecklas redan på 1960-talet då man använde dessa för att producera energi till de sateliter som man skicka upp i rymden.

Solceller har därefter vidareutvecklats för att användas på jorden men det är först under de senaste åren som priserna har gått ned så pass mycket så att även privatpersoner har råd att investera i solceller.

Det finns olika typer av solceller men de vanligaste är de billigare solcellerna, ofta producerade i Asien, som är mest populäraste på marknaden. Dessa har en effekt på 15-20 procent vilket innebär att de kan omvandla 15-20 procent av solbestrålningen till energi.

Solceller består av en framsida och en baksida där framsidan fångar upp solens strålar som sedan omvandlas till elektricitet mellan solcellens båda sidor. Därefter så förs strömmen vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström som sedan direkt kan användas av en villa.

Solceller producerar mest el då den utsätts för direkt solbestrålning men kan också producera el då det regnar, är molnigt eller ligger i skugga, även om effekten då minskar. Den elektricitet som solcellerna producerar behöver man använda direkt, då solcellerna inte kan lagra el.

Den el som man inte använder skickas vidare ut på elnätet där den säljs genom ditt elbolag. Det innebär att den el som du själv inte använder säljer du på elnätet.

Under de tider som solcellerna inte producerar el så köper du din el från ditt elbolag. Under vissa förhållanden så kan du erhålla ersättning för din sålda el som motsvarar den kostnad som du köper din el för vilket innebär att dina solceller kan göra dig helt oberoende av köpt el.

En annan fördel med att producera sin egen el är att du inte blir lika känslig mot prishöjningar på elmarknaden.

Vad kostar det att investera i solceller för en villa?

Hur stor kostnaden blir för en investering i solceller beror på olika faktorer som bland annat hur stor villa du har, hur stor avkastning som du vill erhålla på din investering och en del andra förutsättningar.

Om man har en liten villa på upp till 120 kvadratmeter så brukar man normalt ha ett utrymme på taket för att installera en solcellsanläggning på 5 kW.

En solcellsanläggning på 5 kW producerar normalt cirka 5 000 kWh per år vilket motsvarar cirka hälften av den elförbrukningen som en liten villa har.

En solcellsanläggning på 5 kW kostar cirka 100 000 kronor, vilket är en totalkostnad som också inkluderar arbete och moms. Det motsvarar ett pris på 20 000 kronor per kW.

Läs mer om kostnaden för solceller här »

Om man har en medelstor eller en större villa på mellan 120-250 kvadratmeter så har man oftast plats för en större solcellsanläggning på 10 kW. Med solceller på 10 kW så kommer du att kunna producera drygt 10 000 kWh per år, vilket motsvarar mellan 50-66 procent av din villas årliga energiförbrukning.

Priset för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 170 000 kronor, vilket gör att kostnaden stannar på cirka 17 000 kronor per kW.

Du hade tidigare möjlighet att få ett solcellsbidrag som gav dig 20 procent av din totalkostnad tillbaka.

Då bidraget inte längre finns kvar kan du istället nyttja ett nytt grönt avdrag för din investering vilket innebär att du får ett avdrag på 15 procent direkt på fakturan.

Är det lönsamt att investera i solenergi?

Solceller installation på villatak

Svaret på den frågan är ja. Att investera i solceller för sin egen villa är en lönsam investering och under gynnsamma förhållanden en mycket lönsam investering till och med.

Om man investerar i en solcellsanläggning på 5 kW så kostar det cirka 100 000 kronor, 85 000 kronor efter det gröna avdraget, vilket innebär att investeringen återbetalar sig redan efter cirka 17 år.

Därefter så får man i ytterligare minst 13 år en besparing på cirka 5 000 kronor om året, vilket ger en total avkastning på minst 65 000 kronor. Det är en avkastning som det är svårt att finna inom andra sparformer idag samtidigt som man dessutom höjer värdet på sin egen villa.

Om man istället väljer att investera i en solcellsanläggning på 10 kW så blir besparingarna än större och därmed så blir också avkastningen på investeringen än mer lönsam.

Genom att begära in offerter från oss här på SolcellsOfferter så kommer du att kostnadsfritt erhålla tre offerter från certifierade företag på din ort. Det innebär dels att du kan jämföra de olika företagens priser men också får tillgång till kostnadsfri rådgivning.

Frågor och svar om solceller på villatak

Krävs det bygglov för att installera solceller?
Idag så krävs det normalt inte något bygglov för att installera solceller. Om du däremot bor i en skyddsklassad fastighet eller i ett bostadsområde där fastigheterna är estetiskt lika så kan det krävas byggnadslov.

Under hur många år kommer mina solceller att producera el?
Dina solceller kommer garanterat att producera el i minst 25 år, för det är så länge som du har en effektgaranti för dina solceller. Men sannolikt så kommer dina solceller att kunna producera el i många år utöver det, säkert i upp till minst 30 år totalt.

Finns det några löpande kostnader för en solcellsanläggning?
Nej, dina solceller är helt underhållsfria och om något går sönder så kommer du att få detta reparerat inom ramen för din produktgaranti eller genom din hus/hem försäkring. Det enda underhåll som dina solceller behöver är att man sopar av snö på vintern och löv på sommaren så att man får ut mest effekt av sina solceller.

Dela på sociala medier